Xem 1-20 trên 510 kết quả Resource planning
 • Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning, ERP) Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng buộc doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ hơn, và tốt hơn đối thủ. Để vươn tới mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  pdf6p chocolate_ice 29-07-2010 480 207   Download

 • ERP(Enterprise Resource Planning) là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các quy trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v.......

  ppt11p songthuc 11-04-2010 244 167   Download

 • Bài thuyết trình: ERP Enterprise resource planning - Khái quát và thực trạng giới thiệu chung về ERP, mô hình ERP, thành phần của ERP, chức năng của ERP, xu hướng sử dụng ERP tại các doanh nghiệp, thực trạng ERP tại Việt Nam.

  pdf0p lephuoccuulong 04-06-2014 99 36   Download

 • Bài giảng Concepts in Enterprise Resource Planning - Chương 1 trình bày về bộ phận chức năng, qui trình, và yêu cầu dữ liệu trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Mục tiêu của chương này nhằm định danh những hoạt động của các bộ phận chính trong doanh nghiệp, phân biệt quy trình xử lý từ một chức năng trong doanh nghiệp, xác định các loại dữ liệu chính cho từng bộ phận chức năng,... Mời tham khảo.

  ppt28p youcanletgo_04 14-01-2016 21 7   Download

 • Lecture Operations management - Chapter 15 presents the following content: Material requirements planning (MRP), capacity requirements planning (CRP), enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM), supply chain management (SCM), product lifecycle management (PLM).

  ppt65p allbymyself_06 27-01-2016 14 2   Download

 • After studying this chapter, you should be able to: Describe the four parts of the data processing cycle and the major activities in each. Describe documents and procedures used to collect and process transaction data. Describe the ways information is stored in computer-based information systems. Discuss the types of information that an AIS can provide. Discuss how organizations use enterprise resource planning (ERP) systems to process transactions and provide information.

  ppt15p tangtuy17 05-07-2016 8 2   Download

 • Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Identify the factors that led to the development of Enterprise Resource Planning (ERP) systems, describe the distinguishing modular characteristics of ERP software, discuss the pros and cons of implementing an ERP system, summarize ongoing developments in ERP.

  ppt49p youcanletgo_03 14-01-2016 10 1   Download

 • Learning objectives of this chapter include: Explain why the Human Resources function is critical to the success of a company, describe the key processes managed by a Human Resources Department, describe how an integrated information system can support effective Human Resources Processes.

  ppt33p youcanletgo_03 14-01-2016 13 3   Download

 • This chapter includes objectives: Describe the steps in the production planning process of a high-volume manufacturer such as Fitter Snacker, describe Fitter Snacker’s production and materials management problems, describe how a structured process for supply chain management planning enhances efficiency and decision making, describe how production-planning data in an ERP system can be shared with suppliers to increase supply chain efficiency.

  ppt70p youcanletgo_03 14-01-2016 7 1   Download

 • Chapter 5 - Human resource planning and recruitment. After reading this chapter, you should be able to: Discuss how to align a company's strategic direction with its human resource planning; determine the labor demand for workers in various job categories; discuss the advantages and disadvantages of various ways of eliminating a labor surplus and avoiding a labor shortage;...

  ppt11p whocare_e 04-10-2016 1 0   Download

 • Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) tận dụng sức mạnh của máy tính và công nghệ để “gánh” giúp doanh nghiệp những công việc mang tính lặp đi lặp lại mà nếu con người thực hiện sẽ dễ phát sinh sai sót. Tuy nhiên, để được “thảnh thơi”, trước hết ban giám đốc và nhân viên các bộ phận trong công ty phải bỏ công sức để “dạy” máy tính làm thay công việc của mình....

  doc3p truongtiendoanh 17-11-2010 159 87   Download

 • The Project Resource Plan provides a record of all resource planning for a project, including the identification of a team of workers that possess the appropriate skill set, and a record of the non-labor resources (tools, equipment, process, and so forth) necessary for project completion.

  doc8p songanh 07-03-2009 149 50   Download

 • There are so many people to acknowledge when a book like this is complete. All of those who contributed to the earlier MRPII book certainly played a role, albeit indirect, in this new effort. Many others who are active in the field provided insight through their books, papers, or talks. For sake of brevity, we are going to focus on this book and hope that all of those who built the foundation of the earlier works will still feel ownership for this one.

  pdf273p tailieuvip13 19-07-2012 32 12   Download

 • Bài giảng chương 3 gồm có các mục tiêu sau: Mô tả quy trình bán hàng không tương tác của công ty Fitter Snacker giả định; giải thích tại sao HTTT Sales và Marketing không tương tác dẫn đến sự kém hiệu quả trong các hoạt động của công ty, như: chi phí cao, mất lợi nhuận và khách hàng thì thất vọng; mô tả qui trình quản lý đơn hàng chuẩn của SAP R/3;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt62p youcanletgo_04 14-01-2016 30 10   Download

 • AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SYSTEMS, AS ASSESSED BY MANAGEMENT ACCOUNTANTS This tendency is at the core of my empirical strategy. To clarify it, I present next to a simulation exercise that demonstrates the impact of market structure (J) on effectiveness sorting under different assumptions about the importance of peer group to parental preferences (δ), and thus about the “stickiness” of residential assignments.

  pdf123p mualan_mualan 25-02-2013 27 9   Download

 • Mục tiêu của bài giảng chương 2 nhằm: Nhận diện các yếu tố dẫn đến sự phát triển của các hệ thống ERP, mô tả những đặc điểm module khác biệt của hệ thống ERP, mô tả những đặc điểm module khác biệt của hệ thống ERP, tóm lượt các hướng đang phát triển của hệ thống ERP.

  ppt50p youcanletgo_04 14-01-2016 26 8   Download

 • Chương này mô tả qui trình lập kế hoạch sản xuất cho các công ty sản xuất lớn như công ty Fitter Snacker, mô tả các vấn đề trong việc quản lý sản xuất và nguyên vật liệu, mô tả quá trình cấu trúc việc lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng làm tăng cường hiệu quả hoạt động và hỗ trợ việc ra quyết định như thế nào, mô tả việc dữ liệu của bảng kế hoạch sản xuất khi được chia sẽ cho các nhà cung cấp sẽ làm tăng tính hiệu quả của chuỗi cung ứng.

  ppt70p youcanletgo_04 14-01-2016 30 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'erpmaking it happen the implementers guide to success with enterprise resource planning _12', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p luly_meo5 10-02-2012 27 7   Download

 • Luận án đã đưa ra các kết quả nghiên cứu lý luận về việc xây dựng mô hình URP ứng dụng cho các trường đại học Việt Nam. Trước hết, tác giả nghiên cứu sự mở rộng của hệ thống ERP cho các tổ chức quản lý khác không phải là doanh nghiệp. Sau đó tiến hành phân tích những điểm tương đồng trong mô hình chức năng của một doanh nghiệp và của một trường đại học.

  pdf13p change06 14-06-2016 16 7   Download

 • Bài giảng chương 2 bao gồm các mục tiêu sau: Sử dụng kỹ thuật lưu đồ để biểu diễn quy trình kinh doanh, khai thác biểu đồ Event Processing Chain (EPC) qua một quy trình kinh doanh cơ bản, ước lượng giá trị gia tăng qua mỗi bước của quy trình kinh doanh,...và một số nội dung khác.

  ppt53p youcanletgo_04 14-01-2016 17 6   Download

Đồng bộ tài khoản