Risk mangement

Xem 1-3 trên 3 kết quả Risk mangement
  • Quản trị rủi ro (Risk Mangement) là một hoạt động cần thiết không chỉ cho giới kinh doanh mà cho cả các lãnh vực đời sống bình thường. Quản trị rủi ro hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp giữ các hoạt động ổn định, chủ động hơn và tránh được nhiều thiệt hại nhờ đã dự kiến trước

    pdf7p mrkingv2 05-08-2013 138 39   Download

  • Quản trị rủi ro (Risk Mangement) là một hoạt động cần thiết không chỉ cho giới kinh doanh mà cho cả các lãnh vực đời sống bình thường. Quản trị rủi ro hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp giữ các hoạt động ổn định, chủ động hơn và tránh được nhiều thiệt hại nhờ đã dự kiến trước

    pdf13p mrkingv2 05-08-2013 96 27   Download

  • Welcome to the second edition of the Trade Finance Guide: A Quick Reference for U.S. Exporters. This guide is designed to help U.S. companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), learn the basic fundamentals of trade finance so that they can turn their export opportunities into actual sales and achieve the ultimate goal of getting paid—especially on time—for those sales. This guide provides general information about common techniques of export financing.

    pdf32p kimngan_1 05-11-2012 41 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản