Robot kiểu tọa độ cầu

Xem 1-3 trên 3 kết quả Robot kiểu tọa độ cầu
  • Thuật ngữ "robot" xuất phát từ tiếng Sec "Robota" có nghĩa là công việp tạp dịch trong vở lịch Rossum's Universal Robots của Karel Capek, vào năm 1921. Trong vở kịch này,Rossumm và con trai của ông ta đã chế tạo ra những chiếc máy gần giống với con người để phục vụ con người.

    pdf110p peheo_1 06-08-2012 174 86   Download

  • Câu 1: Trìn bày các dạng điều khiển trong máy công cụ điều khiển theo chương trình số? Câu 2: Căn cứ vào đâu để lựa chọn kiểu điều khiển trong máy CNC, cho ví dụ minh họa? Câu 3: Cho một vật thể được đặt trong hệ tọa độ chuẩn O(x,y,z) như hình vẽ. Hãy thực hiện phép biến đổi sau:

    doc5p phamvancoong 26-04-2011 204 79   Download

  • PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TAY MÁY ĐỀ CÁC 1. Kết cấu Tay máy hệ tọa độ Đề-các còn được gọi là tay máy kiểu chữ nhật.Tay máy có 3 bậc tự do TTT cho phép phần công tác thực hiện các chuyển động thẳng, song song với trục tọa độ. Không gian công tác của tay máy có dạng hình hộp chữ nhật (Hình 1)

    pdf15p tanlt1991 20-04-2013 66 21   Download

Đồng bộ tài khoản