Rousseau

Xem 1-20 trên 25 kết quả Rousseau
 • Jean-Jacques Rousseau là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà triết học duy vật biện chứng lỗi lạc của triết học Khai sáng Pháp, có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp năm 1789. Quan điểm về bản chất và quá trình phát triển của xã hội, lịch sử của nhân loại là kết quả của hoạt động con người, chứ không phải do bàn tay xếp đặt của Thượng đế...đó là một trong những nội dung đề tài Tìm hiểu tư tưởng của Jean-Jacques Rousseau đề cập.

  pdf7p model_12 24-04-2014 52 9   Download

 • Henri Julien Félix Rousseau (mà chúng ta hay gọi tắt là Henri Rousseau) sinh ngày 21. 5. 1844, mất ngày 2. 9. 1910. Ông là họa sĩ Hậu Ấn tượng Pháp, theo trường phái Ngây Thơ. .Vì là nhân viên thuế chuyên thu phí cầu đường, người ta còn gọi Rousseau là Ông Thuế Quan (Le Douanier). Khi còn sống, ông bị người đương thời cười nhạo. Nhưng giờ đây, người đời đều phải công nhận ông là một thiên tài – một thiên tài tự học.

  pdf12p gian_anh 18-10-2012 31 4   Download

 • Engels nhận định: “Thế kỷ XVIII chủ yếu là thế kỷ Pháp”. Văn học Pháp thế kỷ XVIII tuy nhiều hình nhiều vẻ, nhưng đều diễn ra trên những dấu hiệu chung của thời đại. Đó là một nền văn học xa lạ với quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật. Các nhà văn tuy mức độ khác nhau, nhưng đều có ý thức sử dụng ngòi bút như một thứ vũ khí để phơi bày ra ánh sáng triều đình phong kiến mục nát, xã hội đầy rẫy những tệ nạn xấu xa, phi lý cũng như cuộc sống...

  doc104p luutrungduong 20-12-2010 199 62   Download

 • DANH NHÂN TRIẾT HỌC Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) - Nhà triết học khai sáng Pháp mang lập trường chính trị cấp tiến - tả khuynh Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, Jean Jacques Rousseau được biết đến không chỉ với tư cách nhà tư tưởng vĩ đại, nhà Khai sáng lỗi lạc của Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Ông còn được biết đến với tư cách nhà chính trị học, nhà nghệ thuật học, nhà văn, nhà giáo dục học.

  pdf12p meoheo4 30-04-2011 161 38   Download

 • Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, Jean Jacques Rousseau được biết đến không chỉ với tư cách nhà tư tưởng vĩ đại, nhà Khai sáng lỗi lạc của Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Ông còn được biết đến với tư cách nhà chính trị học, nhà nghệ thuật học, nhà văn, nhà giáo dục học. Với tư cách nhà triết học, về phương diện thế giới quan, J.J.Rousseau là người theo thuyết thần luận.

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 80 24   Download

 • Rousseau là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của Pháp thế kỷ XVIII. Người đã đặt nền móng tư tưởng quan trọng cho cuộc Đại cách mạng Pháp 1789 là quá trình đấu tranh cho tự do, dân chủ trên thế giới. Trong các tác phẩm của Rousseau. Khế ước và xã hội có ý nghĩa hơn cả, nó gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của ông. Tác phẩm này cùng với tác phẩm của các nhà tư tưởng cùng thời như J.Lockc, S.

  pdf13p thiuyen2 12-08-2011 104 23   Download

 • Bàn đến chuyện này, tôi tìm ra 1 cách giải thích rất chi là học thuật và mang tính chất nền tảng cao. Đó là khái niệm " khế ước xã hội " cuả Rousseau . Có lẽ xem đây là cuốn kinh thánh cho bất kì 1 nền dân chủ, 1 thể chế pháp quyền, 1 hệ thống pháp luật nào. Nó diễn giải những điều hết sức căn bản. Tóm tắt lại khế ước xã hội là những thứ như sau: Triết lý Khế Ước Xã Hội của Rousseau lý luận là dân quyền của con người vốn...

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 83 21   Download

 • "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" là tên gọi vắn tắt của bản luận văn lớn nhan đề “Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị” của Jean Jacques Rousseau, xuất bản năm 1762. Cuốn sách chỉ ra định hướng xây dựng xã hội công dân và nhà nước pháp quyền, là một trong những động lực tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 và được coi là “Thánh kinh chính trị” của cách mạng dân chủ.

  pdf86p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 70 20   Download

 • Jean-Jacques Rousseau, phiên âm tiếng Việt là Giăng Giắc Rút-xô (1712 – 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc. Rousseau cũng có nhiều đóng góp cho âm nhạc cả trên phương diện lý luận và sáng tác. Ông cũng là người sáng tạo nên cách viết tiểu sử kiểu hiện đại với trọng tâm được đặt vào tính chủ thể.

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 71 7   Download

 • Among the notable books of later times-we may say, without exaggeration, of all time--must be reckoned The Confessions of Jean Jacques Rousseau.

  pdf328p believe11 23-02-2013 25 3   Download

 • I.Khái quát Thế kỷ XVIII đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển của các nước phương Tây. Nó tồn tại trong lịch sử với cái tên đẹp là thế kỷ Ánh sáng. Văn học ánh sáng châu Âu đã đóng góp cho đời nhiều cây bút tên tuổi như Defoe, Swift, Montesquieu, Voltaire, J. J. Rousseau, Diderot, Schiller, Goethe . . . 1.

  pdf11p abcdef_36 07-10-2011 161 37   Download

 • Bàn về quyền lực, Jean - Jacques Rousseau đã viết lên những dòng thật đẹp trong Chương 3, Quyển thứ nhất của tác phẩm kinh điển Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị ( Du Contrat social - ou principes du droit politique ). Ông cho rằng quyền lực là sức mạnh có khả năng buộc người khác phải nghe theo. Và quyền lực nhà nước cũng vậy. Quyền lực nhà nước là sức mạnh mang tính ý chí của nhà nước, có tính bắt buộc phải tuân theo đối với...

  pdf16p thiuyen2 12-08-2011 69 22   Download

 • Khái niệm xã hội dân sự từ lâu đã trở thành một khái niệm quan trọng và ngày càng trở nên quan trọng khi quá trình toàn cầu hoá đang làm thế giới xích lại gần nhau hơn. Và khi các giá trị cá nhân ngày càng được khẳng định thì một xã hội dân sự nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của con người ngày càng trở nên cần thiết. Thế kỷ Khai Sáng với nhiều tác phẩm bất hủ của các nhà triết học nổi tiếng như Rousseau hay Montesquier tuy chưa thực sự nhắc đến...

  pdf14p thiuyen2 12-08-2011 66 20   Download

 • Toàn bộ cuốn sách "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" được chia làm 4 quyển với 48 chương. Mục đích chính của tác giả là “tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính dáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người và có chăng những luật pháp đúng với nghĩa chân thực của nó”. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf114p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 44 17   Download

 • Consumer decision-making is defined as the behaviour patterns of consumers that precede, determine and follow the decision making process for the acquisition of need satisfying products, ideas or services (Du Plessis & Rousseau, 1999). During the consumer decision-making process, not only do consumers make decisions regarding which brand options to choose but they also decide what quantity of the good to purchase.

  pdf240p kimngan_1 04-11-2012 29 7   Download

 • Anthony Browne là họa sĩ vẽ tranh truyện trẻ em hàng đầu ở nước Anh. Johnathan Jones, tay phê bình nghệ thuật của tờ Guardian từng nhận xét về Browne “Bạn không cần phải chú ý những liên hệ tới Margritte, Rousseau, và Van Gogh trong tranh của Browne để nhận ra đây đúng là một thiên tài. Tài năng của họa sĩ tỏa sáng trên từng trang sách”. Browne vẽ đẹp khỏi phải bàn.

  pdf9p gian_anh 18-10-2012 35 5   Download

 • The contemporary debate about the nature of human nature, centering around the implications of Darwin’s theory of evolution, is the newest chapter in a long history of explorations. Confl icting ideas about human nature have always sat at the core of philosophical debates, often educational ones. Plato and Aristotle, for example, had differing views on human nature, and thus different approaches to educational philosophy.1 So too did Descartes, Hobbes, Locke, Hume and Rousseau

  pdf233p camchuong_1 11-12-2012 29 4   Download

 • Lịch sử ra đời và phát triển của tư tưởng dạy học theo kiểu Project Có nhiều quan điểm khác nhau về sự ra đời của tư tưởng dạy học theo kiểu Project, tuy vậy có thể nói những mầm mống đầu tiên của tư tưởng dạy học theo kiểu Project đã có trong quan niệm của các nhà giáo dục kinh điển như J.J. Rousseau (1712ư1778), H. Pestalozzi (1746ư1827), F. Frửbel (1782ư1852) và W.

  pdf9p tuanlocmuido 14-12-2012 39 5   Download

 • This book began as a Ph.D. thesis, supervised in its early stages by Michael Stocker, and then by Kimon Lycos. I am extraordinarily fortunate to have had the opportunity to work with these two philosophers, and I owe a great deal to both of them. I thank Michael Stocker for the wonderful work he has done in ethics, for it is this more than anything else which ignited my interest in moral psychology. I also thank him for urging me to begin The Moral Self, and for the many stimulating, productive discussions we had in Melbourne prior to his departure for the United States.

  pdf249p hotmoingay 04-01-2013 32 5   Download

 • There was a moment in the last century when the Gallican church hoped for a return of internal union and prosperity. This brief era of hope coincided almost exactly with the middle of the century. Voltaire was in exile at Berlin. The author of the Persian Letters and the Spirit of Laws was old and near his end. Rousseau was copying music in a garret. The Encyclopædia was looked for, but only as a literary project of some associated booksellers. The Jansenists, who had been so many in number and so firm in spirit five-and-twenty years earlier, had now sunk to a small minority of...

  pdf142p nhokheo9 03-05-2013 22 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản