Rpm package manager

Xem 1-6 trên 6 kết quả Rpm package manager
 • RPM là chương trình cài đặt RPM Package Manager, dùng để cài đặt các chương trình đã được biên dịch từ source sang file nhị phân. Những ưu điểm của việc cài chương trình dạng RPM so với việc cài chương trình từ source code.

  pdf7p thaonhi 18-06-2009 183 61   Download

 • cài đặt bằng công cụ graphic add/remove program của linux giải quyết các vấn đề sau thao tác đơn giản,dễ thực hiện tự động cài các gói phục thuộc dễ quản lý redhat package manager được phát triển đầu tiên bởi redhat sau đó được các phiên bản linux khác sử dụng rộng rãi fedora,mandrake,suse

  ppt13p hangkute_1 18-08-2010 76 18   Download

 • Module 11 help students understanding where data is stored. After studying this chapter students should be able to: Understanding kernel and processes; logging utilities such as syslog, klog, and dmesg; information storage paths. Inviting you to refer.

  ppt39p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 11 1   Download

 • Hướng dẫn giảng dạy Bài 4 Cài Đặt Phần Mềm Tóm tắt Lý thuyết: 3 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu học viên cơ chế cài đặt, tổ chức, quản lý phần mềm trên môi trường Linux Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm them I. Chương trình RPM II. Đặc tính của RPM III. Lệnh rpm Bài tập 4.1 (Sách bài tập – Cài đặt phần mềm) Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 65/271 Hướng dẫn giảng dạy I.

  pdf6p suatuoi_thomngon 31-07-2011 159 79   Download

 • Redhat Package Manager (RPM) là hệ thống quản lý package được Linux hỗ trợ cho người dùng. Người dùng có thể cài đặt, xoá hoặc nâng cấp các package trực tiếp bằng lệnh.

  ppt10p linhniit22091986 10-05-2010 95 25   Download

 • Redhat Package Manager (RPM) là công cụ dùng để Installing, Uninstalling và Upgrading software cho hệ thống Linux. - Một RPM package là một file chứa các chương trình thực thi, các scripts, tài liệu, và một số file cần thiết khác. Cấu trúc của một RPM package

  pdf6p ad_uit 26-12-2010 115 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản