Rsh

Xem 1-12 trên 12 kết quả Rsh
 • The Secure Shell It is a protocol not a product Software based approach to network security Encrypts the data sent between the computers Client/Server architecture Comes with all Linux distribution, Mac OS X, AIX, Sun Solaris, OpenBSD and other Unix variants Ported to other operating systems, such as Windows, Palm OS, Amiga, etc. Other clients, such as, scp, sftp, etc. are also available Replacement for telnet, rlogin, rsh, rcp, ftp, etc.

  pdf84p trung254 04-11-2012 47 10   Download

 • Liệu bạn có thể đặt con trỏ tại dấu nhắc lệnh Windows và chạy một lệnh trên router được không? Thông thường thì trước tiên bạn sẽ phải có Telnet hay SSH nối tới router để có thể thực hiện các lệnh? Bài này sẽ hướng dẫn bạn có thể đồng thời chạy các lệnh router mà không cần phải thoát khỏi dấu nhắc lệnh Windows, điều này rất thuận lợi cho việc điều khiển và tự động quản lý router.

  pdf4p votinh0nline 21-02-2011 188 72   Download

 • Khí tự nhiên bao gồm 2 thành phần chính: hydrocacbon và phi hydrocacbon. -Hydrocacbon: chủ yếu từ C1-C4,C4 - C7 ít hơn. -Hdrocacbon không no: H2O (hơi, lỏng), N2, CO2, H2S, COS, CS2, RSH, H2, He…còn có chứa một lượng đáng kể các tạp chất có tính axit như cacbonic (CO2), hydrosunfua (H2S) và các hợp chất chứa lưu huỳnh khác như oxyt lưu huỳnh cacbon (COS), disunfua cacbon (CS2), mecaptan (RSH)...

  doc38p ngayhomnaybk 10-07-2013 171 69   Download

 • - Hdrocacbon không no: H2O (hơi lỏng), N2, CO2, H2S, COS, CS2, RSH, H2,He… còn có chứ một lượng đáng kể các tạp chất có tính axit như cacbonic(CO2), hydrosunfua (H2S) và các các hợp chất chứa lưu huỳnh khác như oxyt lưu huỳnh cacbon (COS), disunfua cacbon (CS2), mecaptan (RSH)....

  doc18p demlanhgia 26-10-2012 156 67   Download

 • OpenSSH is an open-source implementation of the SSH (Secure SHell) protocols, originally developed in 1995 by Tatu Ylönen. SSH-based tools provide secure client/server connections and are usually designed to replace older remote-access tools like rsh and telnet. Unlike their predecessors, SSH-based tools encrypt their transmissions, making it difficult or impossible for intruders to “sniff” important information, such as passwords, from the data stream. SSH implementations exist for every major platform including Microsoft Windows. This paper will focus on the OpenSSH implementation....

  pdf7p huyhoang 06-08-2009 77 30   Download

 • Tài liệu “Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam” được biên soạn với mục đích nhằm làm nguồn tham khảo để các cơ quan nhà nước và địa phương lập kế hoạch quản lý, khai thác hợp lý và bảo vệ lâu bền các khu bảo tồn và nguồn lợi các RSH biển Việt Nam

  pdf12p dongta03 04-01-2012 72 30   Download

 • A special washing machine (a) MRsMARSH: Doesthisshopsellwashing machines? MRSHAW: Yes. Thisis the latest washing machine. (b) MRSMARSH: ls it Swedish? M RSH AW : o ,m a d a ml.t' sEn g l i sh. N (c) MRSMARSH: Couldyou showme how it washes? MR SHAW:(d) ShallI giveyou a demongfiation? one is our special This demonstration machine. so simple. Youtakesomesheets lt's (e) (f) Youput them in the machine. you shutthis dq and shirts. (g) And you pushthis button. MRSMARSH: The machine (h) shouldn't shake that,shouldit? like MR sHAW:Washing machines always shake, madam Ah! lt'sfinished nor'. ...

  pdf7p muchapgung 29-09-2010 56 26   Download

 • Crack is a freely available program designed to find standard Unix DES-encrypted passwords by standard guessing techniques. It is written to be flexible, configurable and fast, and to be able to make use of several networked hosts via the Berkeley rsh program (or similar), where possible. This program checks your users' passwords for "guessable" values. It works by encrypting a list of likely passwords and seeing if the result matches any of your user's encrypted passwords (which must be provided to it). It is surprisingly effective and easy to use....

  pdf33p huyhoang 08-08-2009 260 23   Download

 • Open SSH là một chương trình mã nguồn mở (Open Source) được sử dụng để Encrypt (mã hoá) các giao dịch giữa các Host với nhau bằng cách sử dụng Secure Shell (SSH). Nó là một sự thay thế an toàn cho những chương trình được sử dụng để kết nối như: Telnet, rlogin, rsh...

  doc19p ad_uit 08-01-2011 50 9   Download

 • Open SSH là một chương trình mã nguồn mở (Open Source) được sử dụng để Encrypt (mã hoá) các giao dịch giữa các Host với nhau bằng cách sử dụng Secure Shell (SSH). Nó là một sự thay thế an toàn cho những chương trình được sử dụng để kết nối như: Telnet, rlogin, rsh...Bởi nó luôn luôn Encrypt tất cả các giao dịch, ẩn đi, che dấu User và Password được sử dụng cho những phiên đăng nhập từ xa.

  doc8p vn9h_vnc 26-04-2011 55 8   Download

 • Nghiên cứu này được tiến hành tại khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh hòa, một trong những khu bảo tồn cấp quốc gia đầu tiên được đưa vào hoạt động. Mục tiêu của nghiên cứu tập trung giải quyết hai vấn đề: (1) Xác định được những đặc điểm cấu thành quần xã cá RSH trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc quần xã cá và cấu trúc nền đáy RSH, (2) Ảnh hưởng của chế độ mùa vụ đến biến động quần xã cá RSH vùng biển nhiệt đới.

  pdf12p uocvongxua08 31-08-2015 29 6   Download

 • Thị trường nhà nghỉ dưỡng ( retirement and second home - RSH ) tại Việt Nam mới hình thành vài năm gần đây và đã bước đầu thu hút được một số khách nội địa. Tại nhiều nước, thị trường nghỉ dưỡng góp phần khá quan trọng trong việc phát triển du lịch. Còn tại Việt Nam,

  pdf4p doiduongbeach 08-05-2013 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản