Rủi ro kiểm toán

Xem 1-20 trên 385 kết quả Rủi ro kiểm toán
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán, thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong quan hệ với chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam, phương hướng v...

  pdf312p qlngoc 22-05-2014 239 125   Download

 • Đề tài: Rủi ro kiểm toán thuộc môn học Lý thuyết kiểm toán với nội dung nhằm tìm hiểu các thành phần của rủi ro kiểm toán, mối quan hệ giữa các loại rủi ro kiểm toán, vận dụng khái niệm rủi ro kiểm toán, quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán.

  ppt28p banthan1010 19-09-2014 79 29   Download

 • Bài thuyết trình với chủ đề Rủi ro kiểm toán được trình bày dưới hình thức sáng tạo của trò chơi Ai là triệu phú có các nội dung được trình bày qua các câu hỏi trắc nghiệm của trò chơi sẽ cung cấp các kiến thức hữu ích về rủi ro kiểm toán cho người học.

  ppt39p banthan1010 19-09-2014 74 17   Download

 •   Đề tài "Mối quan hệ giữa rủi ro kiểm toán và bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính" với hy vọng tìm hiểu chi tiết hơn về rủi ro và bằng chứng kiểm toán cũng như mối quan hệ giữa rủi ro và bằng chứng kiểm toán.

  pdf28p lexuanthuy89 25-07-2015 59 23   Download

 • Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện, do đây là một công việc khó và đòi hỏi trình độ phán xét của kiểm toán viên cần đạt ở mức độ khá cao.

  pdf8p alt_12 24-07-2013 104 16   Download

 •  Bài giảng Rủi ro kiểm toán: Đánh giá và đối phó có nội dung trình bày khái niệm, mô hình rủi ro tài chính, mô hình rủi ro kinh doanh, giới thiệu ISA 315 và ISA 330. Bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Kiểm toán, kế toán và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

  pdf30p quechi140287 22-06-2015 60 15   Download

 • Ý nghĩa, tính cấp thiết của Đề tài Hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, đặc biệt sự phát triển của thị trường tài chính, kiểm toán Việt Nam nói chung, kiểm toán độc lập nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Để đáp ứng yêu cầu quốc tế, kiểm toán độc lập Việt Nam phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng.

  pdf34p hocbong1122 19-02-2013 267 124   Download

 • Kiểm toán là lĩnh vực đang dần được khẳng định và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù mới ra đời và phát triển trong hơn 15 năm nhưng số lượng các công ty kiểm toán đã ngày càng gia tăng, chứng tỏ nhu cầu đối với lĩnh vực này ngày càng cao. Trong đó, sự ra đời của Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) được đánh dấu là một mốc lịch sử cho ngành kiểm toán tại Việt Nam....

  doc116p zvthanh 08-05-2013 131 58   Download

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 4: Gian lận và sai sót - Trọng yếu và rủi ro giúp người tham khảo nắm được gian lận, sai sót, trọng yếu, xét đoán, vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán, nắm được rủi ro kiểm toán, từng loại rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến từng loại rủi ro trong kiểm toán, cũng như mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán.

  ppt28p lamtran89 12-07-2014 228 62   Download

 • Kiểm toán là một ngành nghề tương đối mới mới mẽ ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có một bước phát triển rất đáng kể. Hiện nay, mọi người đã từng bước nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán độc lập gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Từ đó, đã tạo ra một môi trường rất thuận lợi cho các công ty kiểm toán phát triển, mở rộng tầm hoạt động.

  doc4p foreverqqq 12-03-2013 123 40   Download

 • Đầu Ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Có thể nói đây là mốc đánh dấu sự thay đổi lớn trong tiến trình phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh sự kiện này, sự phát triển, mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa của nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế tại Việt Nam, đồng thời thì việc phải đối mặt với những rủi ro thách thức là...

  pdf34p hocbong1122 19-02-2013 77 40   Download

 • Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở dẫn liệu (assertion), sai sót và gian lận (error and fraud), trọng yếu (materiality), rủi ro kiểm toán (auditing risk), bằng chứng kiểm toán (audit evidence), tính hoạt động liên tục.

  ppt54p minhmuimui 28-10-2014 139 25   Download

 • Chương 5 Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung về: Gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro kiểm toán, chứng từ kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, cơ sở dẫn liệu và hồ sơ kiểm toán.

  pdf17p canhdangxuan 10-04-2014 65 17   Download

 • Chương 2.4 Rủi ro kiểm toán (VSA 400) - Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện,...

  pdf7p ktouch_12 20-06-2013 76 10   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 4: Chuẩn bị kiểm toán trình bày nội dung về các giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu, đánh giá rủi ro kiểm toán, mô hình rủi ro kiểm toán, chiến lược kiểm toán. Tài liệu này có ích cho quá trình học tập và giảng dạy mời các bạn tham khảo.

  pdf9p lehanhtuyet 19-07-2014 38 7   Download

 • Chương 4 Chuẩn bị kiểm toán nhằm các mục tiêu: sinh viên hiểu được các khái niệm trọng yếu và rủi ro kiểm toán, nắm được quy trình chuẩn bị kiểm toán.

  pdf14p five_12 18-03-2014 32 4   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 400: Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ với mục đích quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến việc tìm hiểu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như việc đánh giá rủi ro kiểm toán và các thành phần của nó, bao gồm: Rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán báo cáo t...

  pdf10p nghe0210 24-03-2016 70 14   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán" cung cấp cho người học các khái biện về: Cơ sở dẫn liệu (Assertion), sai sót và gian lận trong kiểm toán (Error and Fraud), trọng yếu (materiality), rủi ro kiểm toán (Auditing Risk), bằng chứng kiểm toán (Audit Evidence), tính hoạt động liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf54p tsmttc_007 10-09-2015 46 4   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về việc chuẩn bị kiểm toán. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trọng yếu và rủi ro kiểm toán, giai đoạn tiền kế hoạch, giai đoạn lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf56p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 19 5   Download

 • Chương 2 giới thiệu các khái niệm cơ bản được sử dụng trong kiểm toán như: Bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, trọng yếu, rủi ro kiểm toán, gian lận và sai sót, hoạt động liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf124p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 23 4   Download

Đồng bộ tài khoản