» 

Rủi Ro Tỷ Gía Hối đoái

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG MỞ

  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG MỞ TS. PHẠM THỊ LAN ANH Bộ môn Kinh tế vận tải Khoa Vận tải & Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo phân tích thực trạng, xu hướng rủi ro tỷ giá hối đoái (tỷ giá) và các biện pháp quản lý rủi ro tỷ giá trong cơ chế thị trường mở. Summary: This article analysis the actual situation, tendency...

  pdf 6p dinhlan0501 10-02-2011 813 382

 • Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái

  Kỹ thuật dự vào các mối quan hệ cơ bản giữa các yếu tố kinh tế và tỷ giá hối đoái Sử dụng phân tích độ nhạy để giải thích sự không chắc chắn bằng cách xem xét nhiều hơn một kết quả có thể Sử dụng PPP cho phân tích cơ bản bằng cách dự đoán sự chênh lệch lạm phát giữa hai quốc gia

  pdf 20p insert_12 17-08-2013 40 9

 • Quản lý tỷ giá hối đoái tại Việt Nam

  Thị trường hối đoái Việt Nam mang đặc trưng là thiếu các công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá, các doanh nghiệp dễ chịu tổn thất

  doc 7p mrhuytc 01-10-2010 380 217

 • Chương 3: Rủi ro trong kinh doanh quốc tế

  Rủi ro ghi sổ là rủi ro xảy ra khi các báo cáo và tổng hợp các báo cáo tài chính đòi hỏi phải có sự chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng bản tệ. Rủi ro giao dịch là xảy ra do sự thay đổi giá trị của các hợp đồng định giá bằng ngoại tệ do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái.

  ppt 53p kimoanhkt2010 19-09-2011 385 107

 • Đề tài: Tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất, nhập khẩu

  Những công cụ mà doanh nghiệp có thể sử dụng để quản lý rủi ro tỷ giá và phương pháp sử dụng những công cụ này một cách hiệu quả nhất thông qua vai trò hỗ trợ của các cơ quan chức năng Nhà nước và khắc phục từ chính doanh nghiệp; xây dựng chương trình quản lý …

  pdf 88p bluesky_12 19-12-2012 101 45

 • Báo cáo khoa học: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG MỞ"

  Tóm tắt: Bài báo phân tích thực trạng, xu hướng rủi ro tỷ giá hối đoái (tỷ giá) và các biện pháp quản lý rủi ro tỷ giá trong cơ chế thị trường mở.

  pdf 6p thulanh2 07-09-2011 31 20

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ"

  Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái (PNRRTGHĐ) chiếm một vị trí rất quan trọng trong hoạt động phòng ngừa rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; nó có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

  pdf 10p phalinh15 10-08-2011 39 20

 • Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Đề tài Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam phân tích tỷ giá, rủi ro tỷ giá và các nhân tố tác động đến rủi ro tỷ giá, nghiên cứu các công cụ phái sinh tiền tệ và cơ chế phòng ngừa rủi ro tỷ giá của từng loại nghiệp vụ. Phân tích thực trạng rủi ro tỷ giá và tình hình ứng dụng từng loại nghiệp vụ phái...

  pdf 115p next_12 17-04-2014 21 11

 • Chương 4: Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hồi đoái

  Nguyên nhân phát sinh rủi ro tỷ giá hối đoái. Phương pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh hối đoái. Kiểm soát trạng thái ngoại hối trong kinh doanh ngoại hối tại NHTM

  pdf 15p mrkingv2 07-08-2013 52 6

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất

  Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất nhằm tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái, đồng thời đề xuất ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro, định hướng công cụ phát sinh tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới.

  pdf 32p thin_12 25-07-2014 4 4

 • Luận văn: Quản lý rủi ro tỷ giá hối đoái trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

  Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu cột mốc thay đổi quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối với nền kinh tế. Những chính sách kinh tế mở cửa, hướng đến hội nhập với khu vực và thế giới đã và đang mang đến cho kinh tế đất nước nói chung …

  pdf 108p baobinh1311 17-10-2012 153 84

 • Tiểu luận: Quản Lý Rủi Ro

  Trong 1 vài thập niên gần đây, đặc biệt là cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, đã có sự tăng lên mạnh mẽ của ngành tự động hóa. các ngành tự động hoá này căn bản lại phụ thuộc vào các.Rủi ro phát hành không thành công có thể xảy ra khi số lượng cố phiếu phát hành không được bán hết. Rủi ro kinh tế, rủi ro luật pháp, rủi ro hàng giả, rủi ro hội nhập, rủi ro tỷ giá hối đoái...

  pdf 67p kimhoang 11-06-2009 1540 518

 • Đề tài :Sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

  Trong nền kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới thì hoạt động xuất nhập khẩu luôn đóng một vị trí rất quan trọng với nền kinh tế quốc dân. Cùng với nó là nhu cầu sử dụng đồng ngoại tệ để thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu ngày càng trở nên cấp thiết. Sự biến động về tỷ giá là nguyên nhân gây ra thua lỗ cho các DN XNK trước sự biến động khó lường của tình hình...

  pdf 74p bluesky_12 19-12-2012 94 58

 • Luận văn: HẠN CHẾ RỦI RO GIAO DỊCH TRONG INTERNET BANKING TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hạn chế rủi ro giao dịch trong internet banking tại các ngân hàng thương mại việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 98p bidao13 19-07-2012 105 49

 • Môn học: Kinh doanh ngoại hối

  Thị trường ngoại hối • Thị trường ngoại hối là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại ngoại tệ. Thị trƣờng ngoại hối của Việt Nam bao gồm thị trƣờng ngoại hối liên ngân hàng và thị trƣờng ngoại hối giữa ngân hàng với khách hàng. • Chức năng của TT Ngoại hối – Cung cấp cơ chế chuyển đổi từ đồng tiền đang có sang đồng tiền đang cần phục vụ nhu cầu ngoại tệ cho...

  pdf 40p leethanhbinhf 07-04-2013 41 17

 • QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG - Phần 2

  RỦI RO HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG Rủi ro tỷ giá và phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam. Hệ thống văn bản pháp lý. Các biện pháp phòng ngừa tại NHTM Việt Nam Một số tình huống rủi ro tỷ giá của các ngân hàng

  pdf 56p hivu69 19-05-2011 662 329

 • Tiểu luận - Sử dụng các công cụ phái sinh để phòng chống rủi ro hối đoái

  Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế thì sự biến động của tỷ giá hối đoái ngày càng có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của các công ty, đặc biệt là các công ty xuất nhập khẩu. Trong hoạt động của mình công ty thường xuyên liên quan đến việc sử dụng nhiều loại đồng tiền khác nhau và cần thiết phải chuyển đổi từ đồng tiền mình đang có sang...

  doc 18p hanhminhvcu 13-12-2010 403 245

 • Một cái nhìn thực tiễn về Quyền lựa chọn - Công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính doanh nghiệp

  Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp (DN) thường quan tâm và lo lắng về sự biến động của tỷ giá hối đoái. Các DN nhập khẩu lo tỷ giá tăng. Ngược lại, các DN xuất khẩu lo tỷ giá giảm. Hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập càng tăng, hoạt động XNK ngày càng mở rộng, các DN quan tâm ngày càng nhiều hơn đến rủi ro tỷ giá....

  pdf 9p gau_baloo 25-08-2010 227 137

 • PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  Phát sinh đối với các công ty đa quốc gia hoặc các nhà đầu tư tài chính quốc tế Tác động đến đầu tư trực tiếp VD: + Đầu tư vào VN, chi phí tính bằng USD, doanh , p g , thu tính bằng VND + Nếu USD tă g tương đối so vớ VND chi phí US tăng tươ g đố với VN c p tăng lợi nhuận giảm kết quả kinh doanh

  pdf 15p nhutlele 21-05-2011 323 117

 • Cái nhìn thực tiễn về Quyền lựa chọn - Công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính doanh nghiệp

  Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp (DN) thường quan tâm và lo lắng về sự biến động của tỷ giá hối đoái. Các DN nhập khẩu lo tỷ giá tăng. Ngược lại, các DN xuất khẩu lo tỷ giá giảm. Hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập càng tăng, hoạt động XNK ngày càng mở rộng, các DN quan tâm ngày càng nhiều hơn đến rủi ro tỷ giá....

  pdf 10p cctaichinh 10-09-2010 129 93

 • + Xem thêm 54 Rủi Ro Tỷ Gía Hối đoái khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản