Sắc lệnh số 18

Xem 1-5 trên 5 kết quả Sắc lệnh số 18
 • Sắc lệnh số 18 về việc đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

  pdf8p truongvu 10-10-2009 58 3   Download

 • Sắc lệnh số 18 về việc đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

  pdf7p lawvhxh17 19-11-2009 40 2   Download

 • Sắc lệnh số 18-SL về việc đặt thể lệ lưu chiểu văn hóa phẩm trong nước Việt Nam do Chính Phủ lâm thời ban hành

  pdf7p lawvhxh17 19-11-2009 35 2   Download

 • Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh Số 18 đề ngày 31 tháng giêng năm 1946 của Chính phủ VNDCCH đặt nền tảng pháp lý cho việc lưu chiểu văn hoá phẩm Việt Nam.Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh Số 18 đề ngày 31 tháng giêng năm 1946 của Chính phủ VNDCCH đặt nền tảng pháp lý cho việc lưu chiểu văn hoá phẩm Việt Nam. Chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà Xét rằng việc tàng trữ văn hoá phẩm là một việc cần thiết...

  pdf6p huynhthang3004 19-03-2010 71 10   Download

 • Lệnh số 158-LCT về việc tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 45 đơn vị và 18 cán bộ, chiến sĩ đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc do Chủ tịch nước ban hành

  pdf2p lawvhxh17 19-11-2009 38 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản