Tìm Sách " Giao Trinh Ly Luan Ve Nha Nuoc Va Phap Luat"

Kết quả 1-20 trong khoảng 56 
 • Những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  Công tác tư tưởng của Đảng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và sự đồng thuận xã hội nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn công cuộc

  252p TS. Ngô Huy Tiếp 04-03-2013 245

 • Pháp luật đại cương (dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp)

  Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật bảo đảm đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Vì vậy, môn học Pháp luật đại cương

  40p Lê Minh Toàn 05-03-2013 300

 • Hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam

  Hình phạt nói chung và các hình phạt bổ sung nói riêng là bộ phận cấu thành hệ thống các biện pháp tác động của Nhà nước đến tội phạm. Trong đó, hình phạt bổ sung đóng vai trò phòng ngừa tội phạm, hỗ trợ, củng cố và tăng cường kết quả của hình phạt chính, góp phần trừng trị,

  57000p TS. Trịnh Quốc Toản 06-03-2013 197

 • Ý thức pháp luật

  Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm pháp lý tồn tại trong xã hội, thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật, đối với quá trình điều chỉnh pháp luật, sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong xử sự của cá nhân, cũng như trong tổ

  184p PGS, TS. Nguyễn Minh Đoan 06-03-2013 190

 • Pháp luật đại cương (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp)

  Môn học pháp luật đại cương là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong đề cương chương trình chung và được đưa vào giảng dạy chính thức tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên

  436p TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên) 06-03-2013 385

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam

  Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện hoạt động quản lý

  100p PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt 07-03-2013 314

 • Nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay

  Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi đất nước. Nhiều nước trên thế giới đã đưa vấn đề đất đai vào Hiến pháp của mình nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả. Ở Việt Nam, đất đai, được xác định là tài nguyên quý

  204p PGS, TS. Nguyễn Cảnh Quý (Chủ biên) 07-03-2013 136

 • Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy, học tập bậc đại học và cao đẳng nói chung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình mới và

  484p Bộ Giáo dục và Đào tạo 08-03-2013 500

 • Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật

  Nghiên cứu, nhận thức lý luận về nhà nước và pháp luật để phục vụ cho các hoạt động thực tiễn là rất cần thiết đối với mỗi người dân trong cuộc sống hôm nay khi đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

  512p PGS, TS. Nguyễn Minh Đoan 08-03-2013 300

 • Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật

  Nghiên cứu, nhận thức lý luận về nhà nước và pháp luật để phục vụ cho các hoạt động thực tiễn là rất cần thiết đối với mỗi người dân trong cuộc sống hôm nay khi đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

  512p PGS, TS. Nguyễn Minh Đoan 08-03-2013 205

 • PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC

  Giới thiệu về nội dung Có thể nói, không có đề tài thảo luận nào dễ gây tranh cãi như Trung Quốc, đặc biệt tại Việt Nam hiện nay. Phải thành thật thú nhận rằng, tôi là người hâm mộ Trung Quốc “từ đầu đến chân”, nhưng có khi cũng phải rà soát lại sự hâm mộ của mình khi có được

  140p Phiên Quốc Bình-Mã Lợi Dân 02-03-2013 184

 • Từ điển pháp luật phổ thông

  Lời nói đầu Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc phổ biến pháp luật trong xã hội , chúng tôi biên soạn cuốn Từ điển Pháp luật phổ thông , nhằm cung cấp cho bạn đọc kiến thức pháp luật phổ thông nhất , cần thiết cho quá trình học tập, lao động , công tác để đáp ứng yêu cầu "Sống và làm theo pháp luật". Từ điển Pháp luật phổ thông sẽ giúp độc giả giải đáp những vấn

  752p TRẦN VĂN THẮNG, TRẦN ANH TUẤN, NGUYỄN THÙY NGÂN 05-04-2013 280

Đồng bộ tài khoản