Tìm Sách " Huong Dan Tu Hoc Corel Draw X6 Can Ban"

Kết quả 1-1 trong khoảng 1 
  • Hướng dẫn tự học Corel Draw X6 căn bản

    Cuốn sách Hướng Dẫn Tự Học Corel Draw X6 Căn Bản sẽ giúp bạn làm quen với việc: Import, xuất và lưu công việc thiết kế Định hướng và thiết lập trang Làm việc với các tài liệu một trang và nhiều trang Các công cụ trợ giúp đo và vẽ Tạo các hình dạng cơ bản, áp dụng các kiểu biến đổi Di

    264p VL - Comp 15-03-2013 1236

Đồng bộ tài khoản