Tìm Sách " Tai Lieu Boi Duong Ly Luan Chinh Tri Danh Cho Dang Vien Moi"

Kết quả 1-20 trong khoảng 50 
 • Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đây là một tài liệu chuyên khảo, do PGS,TS. Đinh Xuân Lý hiện đang công tác tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn. Xuất bản lần thứ hai (lần đầu xuất bản năm 2007), cuốn sách đã được sửa chữa, bổ dung một số nội dung cho phù hợp và

  232p PGS,TS. Đinh Xuân Lý 04-03-2013 964

 • Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị

  Lý luận chính trị là một môn học cung cấp cho học viên những vấn đề cơ bản về các khái niệm, phạm trù, quy luật, những vấn đề chính trị - xã hội. Từ đó, giúp học viên có được nền tảng kiến thức cơ bản và bước đầu hình thành tư duy khi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề

  220p Ban Tuyên giáo Trung ương 07-03-2013 618

 • Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội

  Báo chí và dư luận xã hội có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, ảnh hưởng chặt chẽ tới nhau. Báo chí là chủ thể khơi nguồn dư luận xã hội, có vai trò không thể thay thế trong định hướng dư luận xã hội, và ngược lại, dư luận xã hội là đối tượng phản ánh của báo chí, đồng

  240p TS. Đỗ Chí Nghĩa 07-03-2013 739

 • Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

  Với mục đích cung cấp một số tài liệu nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên…; trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới

  212p Ban Tuyên giáo Trung ương 07-03-2013 3333

 • Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

  Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành. Mục đích của Tài liệu là nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm

  212p Ban Tuyên giáo Trung ương 07-03-2013 1253

 • Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới (Tái bản)

  Cuốn sách Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, là tài liệu nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối

  224p Ban Tuyên giáo Trung ương 08-03-2013 1773

 • Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

  Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành được sử dụng rộng rãi trong những năm qua. Tài liệu này nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác –

  224p 08-03-2013 558

 • Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

  Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối

  224p 08-03-2013 4802

 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - FINANCIAL ACCOUNTING

  »Lời giới thiệu (Preface ) Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tài chính, kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự

  1116p Trần Xuân Nam ( Maastricht MBA ) 06-03-2013 1270

 • CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC

  Giới thiệu về nội dung Có thể nói, không có đề tài thảo luận nào dễ gây tranh cãi như Trung Quốc, đặc biệt tại Việt Nam hiện nay. Phải thành thật thú nhận rằng, tôi là người hâm mộ Trung Quốc “từ đầu đến chân”, nhưng có khi cũng phải rà soát lại sự hâm mộ của mình khi có được

  144p Doãn Trung Khan 02-03-2013 136

 • Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm

  Giới thiệu về nội dung Phần 2: Witte được giáo dục như thế nào? I. Như đã giới thiệu ở chương trước, chúng ta biết rằng cha của Witte đã viết lại một cuốn sách về việc giáo dục Witte từ nhỏ đến lúc 14 tuổi, lấy tên là “Karl Witte, oder Erziehungs-ung Bildungsgeschichte Desselben”, là sách về phương pháp giáo dục

  230p Kimura Kyuichi 12-03-2013 375

 • Ngang Trời Mây Đỏ

  Đêm cuối năm, bầu trời không một đốm sao, gió thốc hơi lạnh bủa vây khắp các nẻo đường. Đèn điện chỉ đủ tạo nên những quầng sáng nhạt nhoà bên dưới các lùm cây. Rét đã khiến nhiều người thu mình trong chăn, không dám bước ra đường. Hà Nội trải qua một ngày thứ bảy ồn ào chợ

  298p Ngọc Bái 19-03-2013 688

Đồng bộ tài khoản