Tìm Sách " Tai Lieu Hoc Tap Ly Luan Chinh Tri Danh Cho Hoc Vien Lop Doi Tuong Ket Nap Dang"

Kết quả 1-2 trong khoảng 2 
  • Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

    Tài liệu học tập lý luận chính trị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… cho đối tượng là học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.

    212p Ban Tuyên giáo Trung ương 07-03-2013 2781

  • Phố Phường Hà Nội Xưa

    HÀ NỘI XƯA Cảnh sắc Hà Nội thuở nghìn xưa. Văn hóa Hà Nội sớm thịnh. Các cửa ô, chợ Dừa Một trại trong thành Thanh Long cổ. Phố hàng Gai Cách ăn mặc thời trước và các phố hàng Đào, hàng Nón, hàng Dép, hàng Bạc. Sông, bến. Những người thợ và những phường thợ. Trên

    176p Hoàng Đạo Thúy. 20-03-2013 377

Đồng bộ tài khoản