Sản lượng rừng

Xem 1-20 trên 316 kết quả Sản lượng rừng
 • Sản lượng rừng là môn khoa học chuyên nghiên cứu về quy luật sinh trưởng của cây rừng và lâm phần. Từ đó xây dựng phương pháp dự đoán tăng trưởng và sản lượng, cũng như thiết lập hệ thống biện pháp kinh doanh cho mỗi loài cây trồng.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 246 98   Download

 • Tham khảo sách 'sản lượng rừng', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf239p badaohatgao 26-06-2013 78 30   Download

 • Biểu sản lượng rừng trồng trám trắng là biểu tổng hợp quá trình sinh trưởng, tăng trưởng của loài cây trám trắng ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh.

  pdf71p minhphung21055 31-07-2010 100 25   Download

 • Sinh trưởng trữ lượng loài Eucalyptus deglupta. Thông thường, các biểu sản lượng đề cập đến các chỉ tiêu cơ bản như: mật độ (N), chiều cao (Hg), đường kính bình quân (Dg), tổng tiết diện ngang 121(G), trữ lượng và tăng trưởng bình quân chung về trữ lượng (ΔM), ngoài ra có thể đề cập đến suất tăng trưởng về trữ lượng (PM)

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 110 44   Download

 • Dựa vào sinh trưởng đường kính bình quân và mật độ để dự đoán tổng tổng tiết diện ngang chỉ phù hợp cho đối tượng lập biểu sản lượng không qua tỉa thưa. Hạn chế cơ bản của phương pháp này là, rất khó xác lập được đường sinh trưởng bình quân đại diện cho từng cấp đất.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 89 35   Download

 • Mục đích của thiết kế thí nghiệm ngoài thực địa là tạo ra nguồn số liệu cho việc thiết lập các mô hình tăng trưởng và sản lượng. Thực chất các mô hình này là các phương trình hồi quy, mà biến phụ thuộc là một chỉ tiêu sản lượng nào đó, như trữ lượng, tổng tiết diện ngang, tăng trưởng trữ lượng hay tăng trưởng tổng tiết diện ngang, còn các biến độc lập có thể là mật độ ban đầu, cường độ tỉa thưa, thời gian giãn cách giữa các lần tỉa thưa

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 101 35   Download

 • Sản lượng rừng là môn khoa học chuyên nghiên cứu về quy luật sinh trưởng của cây rừng và lâm phần. Từ đó xây dựng phương pháp dự đoán tăng trưởng và sản lượng, cũng như thiết lập hệ thống biện pháp kinh doanh cho mỗi loài cây trồng. Vì thế, sản lượng rừng vừa mang tính chất của môn học cơ sở, vừa mang tính chất của môn học chuyên môn trong cơ cấu chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Lâm nghiệp.

  pdf239p 123968574 19-06-2012 169 83   Download

 • Từ phương trình (1.62), xác định chiều cao cho từng cỡ đường kính, sau đó sử dụng biểu thể tích 2 nhân tố lập cho Thông đuôi ngựa (sổ tay điều tra quy hoạch rừng, 1995) xác định trữ lượng lâm phần.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 156 63   Download

 • Đối với hàm Schumacher, tham số b đặc trưng cho độ dốc của đường sinh trưởng, do đó với mỗi đại lượng sinh trưởng, giá trị của tham số b đều giảm dần từ cấp đất xấu đến cấp đất tốt. Ngược lại ở hàm Gompertz, độ dốc của đường sinh trưởng chịu ảnh hưởng tổng hợp của tham số b và tham số c, nên tham số b biến đổi không rõ quy luật.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 143 48   Download

 • Căn cứ vào chỉ số cấp đất vừa ước lượng và cự ly chiều cao giữa các cấp đất tại độ tuổi Ao, xác định cấp đất cho ô mẫu. Xử lý số liệu dùng cho phân chia đường cong cấp đất.

  pdf23p myxaodon10 14-06-2011 118 38   Download

 • Nếu đường cong sinh trưởng đường kính không đại diện cho các cấp đất, thì tổng tiết diện ngang và trữ lượng cũng mắc sai số hệ thống đáng kể, mà khó có thể đánh giá được. Hiện nay, với những lâm phần trong chu kỳ kinh doanh có tiến hành tỉa thưa một số lần, thì phương pháp dự đoán tổng tiết diện ngang thông qua trữ lượng và hình cao đang được sử dụng phổ biến

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 93 35   Download

 • Mật độ trồng và mật độ hiện tại. Từ các nhân tố sinh thái và mật độ dự kiến ban đầu, dùng phương pháp thống kê toán học, lựa chọn những nhân tố chủ đạo thực sự ảnh hưởng đến sinh trưởng của lâm phần. Theo cách này, dựa vào sinh trưởng của các lâm phần thực tế cùng các nhân tố điều tra tương ứng, sắp xếp chúng theo từng nhóm.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 119 52   Download

 • Chuyển trục Y về vị trí A0, ta có: LogH = LogS + b(1/A - 1/A0) Ví dụ: A0 = 50, S = 70feet, b = -4,611, phương trình chiều cao được xác định cụ thể như sau: LogH = Log70 - 4,611/A + 4,611/50 LogH = 1,752 - 4,611/A Tương tự, khi chỉ số cấp đất S=100 feet, phương trình chiều cao của cấp đất tương ứng sẽ là: LogH = Log100 - 4,611/A + 4,611/50 LogH = 1,90778 - 4,611/A Như vậy, từ phương pháp Affill và phương pháp mà Husch, B. đã sử dụng ở trên

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 90 39   Download

 • Trong thời gian gần đây, quản lý rừng bền vững (QLRBV) đã trở thành một nguyên tắc đối với quản lý kinh doanh rừng đồng thời cũng là một tiêu chuẩn mà quản lý kinh doanh rừng phải đạt tới. Hiện tại có hai định nghĩa đang được sử dụng ở Việt Nam.

  txt79p chucvatam 19-05-2011 301 113   Download

 • Lập địa rừng là cơ sở kỹ thuật ứng dụng rất quan trọng của trồng và chăm sóc rừng, nội dung chủ yếu là nghiên cứu nhân tố lập địa, phân loại lập địa và đánh giá lập địa.

  pdf10p magiethitham 25-04-2011 207 84   Download

 • Báo cáo này là một phần kết quả trong khuôn khổ hoạt động của Thỏa thuận hỗ trợ nhỏ của FAO cho Viện Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) để nghiên cứu xây dựng Phương pháp quản lý rừng bền vững đáp ứng mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Báo cáo cung cấp đầu vào cho quá trình xây dựng Phương pháp này

  pdf21p ruavanguom 25-09-2012 221 94   Download

 • ọn loại cây trồng thích hợp là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất của thành bại trồng rừng, cây gỗ là loại cây lâu năm gần như không có người bảo vệ, nó sống trong những điều kiện khó khăn, cho nên những loại cây trồng rừng chống lại tác hại của tự nhiên.

  pdf10p magiethitham 25-04-2011 110 38   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ:  Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên, trong đó nêu rõ loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ và danh mục tài liệu gửi kèm. Văn bản đề nghị miễn thuế phải có ý kiến xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý.

  doc3p kieuoanh 10-09-2009 121 11   Download

 • Quyết định mức khai thác bền vững phải xác định rõ ràng, thực tế theo tiêu chuẩn giới hạn có thể dễ dàng đánh giá, giám sát và thực thi. Theo truyền thống, xây dựng biểu trữ lượng rừng là kết quả của việc thường xuyên điều tra sự sinh trưởng và sản lượng rừng dùng các ô mẫu sau khi điều tra rừng hàng chục năm.

  pdf99p badaovl 18-05-2013 43 14   Download

 • Ebook Nghiên cứu rừng tự nhiên: Phần 1 tập hợp những bài viết về rừng tự nhiên và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới; vấn đề nâng cao năng suất; chất lượng rừng sản xuất tự nhiên lá rộng thường xanh sau khai thác ở Việt Nam; kết quả phục hồi rừng tự nhiên tại Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm sinh Cầu Hai - Phú Thọ,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf82p thuytrang_3 30-01-2015 59 20   Download

Đồng bộ tài khoản