Sản phẩm bảo hiểm

Xem 1-20 trên 366 kết quả Sản phẩm bảo hiểm
 • Cùng tham khảo Luận văn: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm Bảo hiểm tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, luận văn này gồm 3 chương với nội dung: tổng quan về Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, thực trạng và 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm Bảo hiểm tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam.

  pdf85p notonline1122 20-02-2013 161 86   Download

 • Trình tự thực hiện: * Trước khi triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nộp Bộ Tài chính những tài liệu đề nghị phê chuẩn sản phẩm * Bộ Tài chính thẩm tra phê duyệt sản phẩm bảo hiểm: + Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm và sự phù hợp của quy tắc, điều khoản bảo hiểm với các quy định pháp luật hiện h...

  doc3p batrinh 19-08-2009 159 61   Download

 • Tiểu luận: Tình hình phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nhằm trình bày về sự đa dạng và đặc trưng của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm niên kim, bảo hiểm liên kết đầu tư...tình hình phát triển sản phẩm mới ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai.

  pdf25p bad_12 04-07-2014 122 48   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung luận văn giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm...

  doc89p clackpy 03-11-2015 67 27   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm an khang trường thọ của bảo việt nhân thọ hà nội', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p inspiron1212 04-12-2012 65 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển kha', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p butanyc 19-08-2010 103 8   Download

 • Nội dung của tiểu luận: Chiến lược xúc tiến các sản phẩm bảo hiểm của Prudential trình bày về tổng quan về chiến lược xúc tiến; chiến lược xúc tiến các sản phẩm bảo hiểm của prudential; giải pháp thúc đẩy chiến lược xúc tiến các sản phẩm BH của Prudential. Mời các bạn tham khảo.

   

  doc33p quangvinh66688 25-05-2015 49 22   Download

 • Định nghĩa về ILP (Investment Linked Product – Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị/đầu tư Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là một giải pháp tài chính linh hoạt cung cấp cho bạn sự bảo vệ vốn có của sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ, …

  pdf7p luckystar_1202 12-11-2013 41 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển khai (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 62 4   Download

 • Giới thiệu những nét chính về sản phẩm Bảo lãnh hiểu theo cách nôm na là một bên (bên bảo lãnh) dùng tài sản, danh dự, uy tín để cam kết với một bên khác (bên nhận bảo lãnh) rằng đối tác của họ (bên được bảo lãnh) sẽ thực hiện đúng các nghĩa vụ, nếu không, bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay hoặc đền bù. Bảo hiểm bảo lãnh là gì? Là Công ty bảo hiểm (bên bảo lãnh) dùng năng lực tài chính, uy tín của mình cam kết bằng văn bản với bên có quyền (bên...

  pdf4p bingo_do 26-05-2010 192 72   Download

 • Bancassurance là một thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ việc bán các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống các ngân hàng thương mại. Bancassurance phát triển đầu tiên ở Mỹ và các nước Châu Âu. Hiện nay Bancassurance ngày càng trở nên phổ biến hơn tại các nước Châu Á.

  pdf0p yenhong 24-06-2009 1244 359   Download

 • Phân loại theo đối tượng bảo hiểm Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm thì toàn bộ các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm được chia thành ba nhóm: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự: (1) Bảo hiểm tài sản: là loại bảo hiểm lấy tài sản làm đối tượng bảo hiểm.

  pdf3p kimtuyen 25-11-2009 931 302   Download

 • Tài liệu Kế hoạch bán hàng sản phẩm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô - xe máy trình bày các nội dung chính: nghiên cứu mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh và tiềm lực bán hàng của nhóm, xác định mục tiêu và chỉ tiêu bán hàng, xây dựng ngân sách bán hàng.

  doc34p vantienbac 12-04-2014 230 68   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm an khang trường thọ của bảo việt nhân thọ hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc39p haiqtkdtmk2009 23-06-2011 113 33   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm an khang trường thọ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc39p hondatron 16-03-2011 79 20   Download

 • Bài giảng Lý thuyết bảo hiểm nhằm giới thiệu với sinh viên về nguyên lý và thực hành bảo hiểm, các phương pháp xử lý rủi ro và bảo hiểm giải quyết vấn đề rủi ro như thế nào. Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm hiện có tại Việt Nam, trên cơ sở những kiến thức nắm vững trong môn học này, sinh viên có cơ sở để tiếp tục học môn học Quản trị rủi ro trong chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

  pdf12p xuanlan_12 24-04-2014 79 32   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm do Nguyễn Anh Vũ biên soạn trình bày một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm, một số rủi ro được bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, các nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thương mại, các loại hình và sản phẩm bảo hiểm, cơ cấu tổ chức và các nghiệp vụ của công ty bảo hiểm, bảo hiểm tiền gửi.

  pdf22p hoangthuyfc 21-08-2014 119 26   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm an khang trường thọ của bảo việt nhân thọ hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p chipmoon 01-09-2012 57 17   Download

 • Đề tài Đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm tại thị trường Việt Nam nhằm trình bày lý luận chung về bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

  pdf105p three_12 26-03-2014 32 12   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI - Tên doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ/chi nhánh nước ngoài: - Tháng báo cáo: Số thứ tự I 1 2 3 … II Tên sản phẩm bảo hiểm không còn triển khai trong tháng Lý do không triển khai Tên sản phẩm bảo hiểm Tên sản phẩm bảo hiểm mới triển khai trong tháng ...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 31 3   Download

Đồng bộ tài khoản