Sản phẩm du lịch

Xem 1-20 trên 605 kết quả Sản phẩm du lịch
 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch. Đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

  pdf13p nine_12 15-02-2014 122 55   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở khái quát hệ thống lý luận về sản phẩm du lịch, đánh giá thực trạng và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm du lịch Lâm Đồng; nhận định được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với du lịch Lâm Đồng; từ đó thiết lập nên bảng ma trận SWOT. Đồng thời, đề tài tiến hành khảo sát đánh giá của du khách về sản phẩm du lịch Lâm Đồng bằng phương pháp nghiên cứu định lượng.

  pdf104p lalala04 25-11-2015 103 47   Download

 • Bài 3 Khái niệm về sản phẩm du lịch trình bày về khái niệm và đặc điểm của sản phẩm du lịch như du lịch là loại hình sản phẩm tổng hợp, sản phâm trừa tượng, là loại sản phẩm được bán cho du khách trước khi họ thấy và hưởng thụ sản phẩm...

  pdf8p six_12 14-03-2014 179 32   Download

 • Mục tiêu đề tài nhằm góp phần làm phong phú và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam, thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam; gắn phát triển du lịch với xoá đói giảm nghèo vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có tiềm năng du lịch song còn nhiều khó khăn.

  pdf125p lalala04 25-11-2015 48 17   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa với mục đích kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng.

  pdf27p codon_03 30-11-2015 75 33   Download

 • Đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa với mục tiêu kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng.

  pdf27p codon_02 23-11-2015 30 8   Download

 • Bài tiểu luận: Xây dựng đầu tư phát triển sản phẩm du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa với mục tiêu phân tích thực trạng và tác động của đầu tư ra nước ngoài, đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế – xã hội, tìm hiểu thực trạng của hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và các tác động của nó đối với nền kinh...

  doc30p banmaibanmai 16-02-2016 34 18   Download

 • Thuyết trình: Hỗ trợ sản phẩm du lịch hiện đại: quản lý dịch vụ nhằm đánh giá cao các mối liên kết và mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau kết hợp để tạo nên sản phẩm đích thực hiện đại, hiểu được quan điểm quản lý dịch vụ, nhận ra sự khác biệt giữa một định hướng sản phẩm và khách hàng, phải nhận thức được vấn đề đương đại liên quan đến sự hài lòng của khách tham quan / khách hàng / khách du lịch.

  pdf37p small_12 10-06-2014 46 6   Download

 • Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Cần Thơ theo hướng kết nối sản phẩm du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch và chất lượng du lịch của TP. Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời nhận dạng sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù, xác định các khuynh hướng phát triển du lịch tại TP.

  pdf6p bevi123 13-11-2015 115 28   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của sản phẩm du lịch, đánh giá thực trạng việc phát triển các sản phẩm du lịch của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

  pdf13p bevi123 06-11-2015 26 9   Download

 • Đề tài được chia thành 3 chương. Chương 1 nêu ra các luận cứ khoa học về sản phẩm du lịch được khai thác từ tài nguyên văn hóa. Chương 2 đề cập và phân tích thực trạng sản phẩm du lịch văn hóa của Đà Nẵng. Chương 3 đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa. Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p bevi123 13-11-2015 31 8   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long với mục tiêu nhận thức rõ ràng về các tài nguyên du lịch để phát triển các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long; đánh giá được thực trạng khai thác các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long; từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long.

  pdf9p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 59 15   Download

 • Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa nhằm giới thiệu đến các bạn về: Khái quát hoạt động du lịch Đà Nẵng, đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa Đà Nẵng, xây dựng những luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa.

  pdf27p bevi123 06-11-2015 21 3   Download

 • Sản phẩm du lịch đặc thù là những sản phẩm có được yếu tố hấp dẫn, độc đáo, nguyên bản và đại diện về tài nguyên du lịch cho một lãnh thổ; với những dịch vụ không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu của du khách mà còn tạo được ấn tượng bởi tính độc lập và sáng tạo. Bài viết có nội dung chính nêu lên thực trạng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và đồng thời đưa ra một số giải pháp để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam.

  pdf3p lalala04 25-11-2015 27 16   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch bờ Nam sông Đuống nhìn từ góc độ sản phẩm du lịch với mục đích đem đến cho cho người đọc cách nhìn khái quát về những tiềm năng du lịch, thực trạng sản phẩm du lịch của vùng đồng thời xây dựng những sản phẩm du lịch mới và đề ra các giải pháp đưa sản phẩm du lịch ra thị trường. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf9p meomun12340628 09-09-2015 19 6   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tại Hà Nam với mục tiêu đi sâu vào tìm hiểu, khai thác tối ưu các tiềm năng và nguồn lực du lịch tại Hà Nam, qua đó có thể định hướng, đầu tư, xây dựng và góp phần thúc đẩy phát triển các tiềm năng này một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo thông tin tài liệu.

  pdf8p meomun12340628 09-09-2015 28 9   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Nghệ thuật xiếc Việt Nam – một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo với mục đích khẳng định vị thế, vai trò của nghệ thuật xiếc trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động du lịch; bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 27 3   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển sản phẩm du lịch tại làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam với mục tiêu đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 30 7   Download

 • Tây Ninh được thiên nhiên ưu đãi nên có nhiều lợi thế phát triển du lịch. Tuy tiềm năng phong phú nhưng sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Do vậy, ngành du lịch cần kết hợp những yếu tố sẵn có và khả năng đáp ứng để phát triển những sản phẩm du lịch phù hợp; từ đó tiến hành khai thác hợp lí thị trường khách du lịch từ những sản phẩm cụ thể của địa phương.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 24 3   Download

 • Bài viết "Sản phẩm du lịch, tạo thương hiệu điểm đến cho Điện Biên Phủ" với mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ - điểm chói sáng của lịch sử dân tộc trên vùng cao Tây bắc Tổ quốc. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf6p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 16 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản