Sản phẩm ngân hàng

Xem 1-20 trên 1645 kết quả Sản phẩm ngân hàng
 • Nội dung bài luận trình bày về: Khái quát chung về chiến lược sản phẩm ngân hàng và giới thiệu chung về ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Viêt Nam. Đánh giá chung tình hình thực hiện hiến lược trong cả hai giai đoạn. Một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định và triển khai chiến lược sản phẩm của ngân hàng.

  pdf91p seven_12 12-03-2014 66 28   Download

 • Tiểu luận: Các nghiệp vụ, sản phẩm ngân hàng đại lý trình bày về động cơ hình thành các quan hệ ngân hàng đại lý. Các tài khoản sử dụng trong hoạt động ngân hàng đại lý. Các trung tâm chính trong hoạt động ngân hàng đại lý.

  pdf23p blue_12 12-05-2014 64 18   Download

 • Những nguyên lý cơ cấu các sản phẩm tín dụng của ngân hàng cơ bản Những đặc điểm khái quát và lợi ích của các sản phẩm tín dụng tiêu biểu của ngân hàng để từ đó các anh/chị có thể giới thiệu cho khách hàng một cách hiệu quả.

  ppt51p thanhbinh201190 24-03-2011 691 258   Download

 • Nội dung chương 4 Chiến lược sản phẩm ngân hàng thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm nêu khái niệm sản phẩm, dịch vụ trong kinh doanh ngân hàng, chiến lược về sản phẩm ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng, chiến lược đối với sp hiện có, chiến lược đối với sản phẩm mới.

  pdf69p cheap_12 09-07-2014 85 33   Download

 • Cùng tìm hiểu tổng quan về marketing ngân hàng; thị trường và môi trường Marketing ngân hàng; đo lường về lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng; chiến lược sản phẩm ngân hàng;... là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Thái Thị Kim Oanh". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf189p cuonghuyen0628 05-11-2015 50 19   Download

 • Các ngân hàng thương mại việt bam đã bắt đầu quan tâm đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào khai thác thị trường bán lẻ, tăng cường tiếp cận với khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  ppt28p sweet_funny 18-10-2010 995 503   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Việc thực hiện Hiệp định thưong mại Việt - Mỹ cũng như việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đang đặt ra rất nhiều thời cơ và thách thức đối với các Ngân hàng Việt Nam.

  doc28p sweet_funny 17-11-2010 611 304   Download

 • Đặc điểm giao dịch của khách hàng cá nhân Các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân Huy động vốn của khách hàng cá nhân Cho vay khách hàng cá nhân Các sản phẩm khác

  ppt13p haclong054 02-10-2011 541 136   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Xây Dựng kế hoạch Marketing Ngân hàng Eximbank tại thành phố Long Xuyên giai đoạn 2009 -2010 gồm 7 chương chính trình bày: cơ sở lý thuyết, giới thiệu về ngân hàng thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam, kế hoạch Marketing, kiến nghị và giải pháp xây Dựng kế hoạch Marketing Ngân hàng Eximbank tại thành phố Long Xuyên.

  doc137p germany76 18-10-2012 297 112   Download

 • Tín dụng là gì? Phân biệt quan hệ tín dụng với quan hệ khác. Các loại tín dụng ngân hàng Phân loại theo mục đích Phân loại theo thời hạn Phân loại theo mức độ tín nhiệm Phân loại theo phương thức cho vay Phân loại theo phương thức hoàn trả nợ vay

  ppt11p haclong054 02-10-2011 139 44   Download

 • Đầu tư vào các doanh nghiệp Hùn vốn, góp vốn liên doanh Lập công ty con của ngân hàng Đầu tư tài chính Đầu tư chứng khoán nợ (chứng khoán có thu nhập cố định) Đầu tư chứng khoán vốn (chứng khoán có thu nhập không cố định) Đầu tư chứng khoán lai Đầu tư chứng khoán phái sinh

  ppt79p haclong054 02-10-2011 87 36   Download

 • Bancassurance là việc ngân hàng và Công ty bảo hiểm hợp tác với nhau để phát triển và phân phối một cách hiệu quả các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm thông qua việc cung cấp các sản phẩm cho cùng một cơ sở khách hàng.

  pdf8p luckystar_1202 12-11-2013 68 20   Download

 • Nội dung bài thuyết trình gồm: tổng quan lý thuyết dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Xác định yếu tố then chốt đến chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Và kết quả nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và sự hài lòng của khách hàng.

  pdf34p six_12 13-03-2014 75 26   Download

 • “Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng là một dạng hoạt động, một quá trình, một kinh nghiệm được cung ứng bởi ngân hàng nhằm đáp ứng một nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng mục tiêu. Như vậy, sản phẩm – dịch vụ ngân hàng tồn tại dưới dạng dịch vụ mang bản chất tài chính. Các ngân hàng thiết kế một sản phẩm dựa trên quan niệm đó là một tập hợp các lợi ích mang đến sự thỏa mãn khách hàng mục tiêu.” ...

  ppt39p trada85 18-01-2013 58 15   Download

 • Thuyết trình: Sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhằm trình bày các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp như sản phẩm tiền vay, bao thanh toán, bảo lãnh và tài trộ xuất khẩu.

  ppt18p green_12 14-05-2014 79 20   Download

 • Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Sản phẩm cho vay lãi cấn trừ bất động sản của ngân hàng Sacombank nhằm giới thiệu tổng quan về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (viết tắt Sacombank), các sản phẩm cho vay của ngân hàng Sacombank đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

  pdf7p big_12 09-06-2014 83 14   Download

 • Chuyên đề 6 Marketing ngân hàng thuộc bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại, cùng tìm hiểu nội dung kiến thức trong chuyên đề này thông qua các 6 phần học sau: phần 1 tổng quan về marketing ngân hàng, phần 2 quá trình cung ứng sản phẩm ngân hàng và kỹ năng đối với nhân viên giao dịch, phần 3 chiến lược sản phẩm, phần 4 chiến lược phân phối, phần 5 chiến lược giá cả, phần 6 chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

  pdf75p tienthanhcong7892 02-06-2014 61 21   Download

 • Thuyết trình: Phân tích hoạt động kinh doanh và sinh lợi của ngân hàng TMCP Á Châu trình bày tổng quan ngân hàng như lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu hoạt động, cơ cấu tổ chức, những thành tựu đã đạt được trong những năm gần đây.

  ppt23p green_12 14-05-2014 26 5   Download

 • Chuyên đề 5 và 6 trình bày về chiến lược sản phẩm và chiến lược định giá. Thông qua hai chuyên đề giúp người học hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, hiểu rõ các nội dung trong chiến lược về sản phẩm - dịch vụ của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p allbymyself_10 24-02-2016 27 7   Download

 • GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU ĐỂ TÁI XUẤT SẢN PHẨM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH... Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Căn cứ Thông tư số ….. hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm và hồ sơ kèm theo của Công ty …., ...

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 34 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản