Sản phẩm và dịch vụ

Xem 1-20 trên 3013 kết quả Sản phẩm và dịch vụ
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình, nhằm tạo lập một hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện (SP&DV TTTV) có chất lượng cao, thân thiện với người dùng tin (NDT), phát triển theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa để có thể chủ động hội nhập, liên thông với các hệ thống SP&DV TTTV trong nước và quốc tế. Bài viết trình bày nghiên cứu đề xuất mô hình tạo lập, phát triển hệ thống SP&DV TTTV tại các trường đại học Việt Nam giai đoạn hiện nay.

  pdf10p tangtuy01 01-03-2016 30 4   Download

 • Tài liệu "Chiến lược sản phẩm và dịch vụ" giúp bạn nắm bắt khái niệm về sản phẩm, tên hiệu sản phẩm, những quyết định về bao bì sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược marketing, thế nào là một sản phẩm mới. Cùng tham khảo nhé.

  pdf37p thuytranptit511 05-09-2009 1111 394   Download

 • Tài liệu "Chiến lược sản phẩm và dịch vụ trong kinh doanh" giới thiệu đến bạn các kiến thức về khái niệm về sản phẩm, tên hiệu sản phẩm, những quyết định về bao bì sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược marketing.

  doc35p thuyloan_867 17-11-2009 860 246   Download

 • Một khi Công ty đã phân khúc thị trường một cách cẩn thận, lựa chọn được những nhóm khách hàng mục tiêu và xác định được cách định vị mong muốn trên thị trường, thì nó sẵn sàng để phát triển và tung ra thị trường những sản phẩm.

  pdf38p transang4 03-10-2012 221 108   Download

 • Mục đích: Mô tả chính xác doanh nghiệp bán cái gì- làm cho người đọc không những hiểu về bản thân sản phẩm/dịch vụ mà còn hiểu được tại sao lại có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ đó

  pdf3p phuongthanh1 29-10-2009 178 77   Download

 • Bài giảng Chương 6: Định giá sản phẩm và dịch vụ nhằm giúp sinh viên sau khi học xong chương này có thể giải thích được vai trò của chi phí trong việc định giá bán sản phẩm, trình bày cách thức định giá bán sản phẩm và dịch vụ, trình bày cách định giá sản phẩm trong các trường hợp đặc biệt.

  pdf0p hoa_khoai91 12-06-2014 216 26   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền với mục tiêu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin và tăng hiệu quả các dịch vụ trong thư viện để phục vụ bạn đọc tốt hơn. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf8p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 36 12   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học sư phạm Hà Nội với mục tiêu đề xuất các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng SP & DVTT thư viện, đáp ứng nhu cầu người dùng tin trong giai đoạn đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 44 12   Download

 • Một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của hoạt động thông tin thư viện (TT-TV) phục vụ người khiếm thị là tạo dựng các sản phẩm thông tin và tổ chức các dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị. Bài viết cung cấp thông tin tìm hiểu về các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị trên thế giới.

  pdf9p bella_19 11-03-2014 36 4   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện tại thư viện tỉnh Bắc Giang với mục đích nghiên cứu thực trạng sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện hiện có tại Thư viện tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện tại Thư viện tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 28 7   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin thư viện Đại học Giao thông vận tải với mục đích nghiên cứu thực trạng các sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải nhằm tìm ra những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục.

  pdf7p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 29 6   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Đại học Vinh với mục tiêu đề xuất các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện, đáp ứng nhu cầu NDT tại trường trong giai đoạn đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 18 4   Download

 • Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về sản phẩm, tên hiệu sản phẩm, những quyết định về bao bì sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược marketing, thế nào là một sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p doinhugiobay_05 02-12-2015 25 4   Download

 • Bài viết này trình bày các khái niệm căn bản trong mô hình Kano và các ứng dụng của nó. Hành vi của người tiêu dùng thay đổi tùy thuộc vào: Mức độ thỏa dụng của khách hàng, sự thay đổi thu nhập, lòng tin của khách hàng và các nhân tố khác, trong đó mức độ thỏa dụng khách hàng là quan trọng nhất.

  doc6p saobang69 14-03-2010 352 158   Download

 • Tăng cường các sản phẩm và dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu người đọc tại thư viện tỉnh An Giang Các chất gây ô nhiễm dạng khí, ví dụ như ô-xít lưu hình hoặc ô-xít nitơ, hơi sơn, a-mô-ni-ắc, peroxides, ô-zôn, và formaldehyde, làm hư hỏng cả chất liệu nền nhũ tương trên bề mặt.

  pdf3p banhbeovodung 26-06-2013 38 5   Download

 • Tóm tắt đề tài Luận án cao học này được thực hiện với mục tiêu là nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của Công ty Tam Trần, áp dụng những lý thuyết đã được học vào công việc thực tế. Luận án đã thực hiện dựa vào các kết quả nghiên cứu thăm dò khách hàng bằng các phương pháp định tính và định lượng.

  pdf27p lgg330 12-10-2010 429 246   Download

 • Ngày nay, chất lợng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp . Đảm bảo, cải tiến chất lợng và tăng cờng, đổi mới quản lý chất lợng không chỉ thực hiện đợc ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật chấtt mà ngày càng đợc thể hiện rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ nh: Quản lý hành chính, y tế, giáo dục, đào tạo, t vấn ...

  pdf40p tiennuhoiai 01-07-2010 335 194   Download

 • KIẾN THỨC ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM VÀ LƯU Ý KHI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 1 1. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ o Tạo o Tạo o Tạo o Tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm đặc điểm khác biệt cho dịch vụ đặc điểm khác biệt về nhân sự đặc điểm khác biệt về hình ảnh 2. Xây dựng chiến lược định vị Tóm tắt Giả sử một công ty đã nghiên cứu và lựa chọn được thị trường mục tiêu của mình.

  pdf5p ctnhukieu3 30-04-2011 243 111   Download

 • Sản phẩm là những hàng hóa và dịch vụ với những thuộc tính nhất định, với những ích dụng cụ thể nhằm thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi của khách hàng. Sản phẩm có giá trị sử dụng và giá trị, nó có thể là hữu hình hoặc vô hình.

  pdf37p thanhdat 22-10-2009 227 95   Download

 • Câu 1. Sản xuất dịch vụ là gì? a.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu ra thành các yếu tố đầu vào b.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào c.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra d.Quá trình tham gia hoạt động sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Câu 2. Mục tiêu của quản trị sản xuất và dịch vụ a.

  doc291p helen_thanhthao 23-03-2013 254 89   Download

Đồng bộ tài khoản