Sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh từ loại gỗ này. 1.2 Phạm vi đề tài nghiên cứu: Loại gỗ keo lá tràm 7- 8 tuổi, ở núi luốt Trường Đại học Lâm Nghiệp. Loại ván ghép thanh thông dụng không phủ mặt 1.3 Nội dung chủ yếu của đề tài: - Cơ sở lý luận - Thực nghiệm - Kết quả đề tài,...

  pdf24p 123968574 19-06-2012 194 63   Download

 • Tổng quan 1.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh từ loại gỗ này. 1.2 Phạm vi đề tài nghiên cứu: Loại gỗ keo lá tràm 7- 8 tuổi, ở núi luốt Trường Đại học Lâm Nghiệp. Loại ván ghép thanh thông dụng không phủ mặt 1.3 Nội dung chủ yếu của đề tài: - Cơ sở lý luận -...

  pdf12p zues01 15-06-2011 239 84   Download

 • ính toán kích thước thực tế: Kích thước thực tế của thanh cở = kích thước danh nghĩa + lượng dư gia công. 3.1.1.1. Tính toán kích thước phôi của thanh: Nguyên liệu cung cấp cho quá trình xẻ thanh cơ sở là gỗ tròn keo lá tràm. Kích thước thanh sau khi đã đánh nhẵn (đã qua gia công gồm sấy, bào, đánh nhẵn ...) là: S * B * L = 20 * 32* 450 (mm). Vậy kích thước thô của thanh bao gồm: Sth = S + S1 + S2. Bth = B + B1 + B2....

  pdf12p zues01 15-06-2011 130 61   Download

 • Hiện nay ngành chế biến lâm sản đâng lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trộng. Gỗ tự nhiên còn rất ít, đòi hỏi ngành chế biến chuyển hướng sử dụng nguyên liệu từ rừng tự nhiên sang nguyên liêu từ rừng trồng. Đặc điểm của gỗ rừng trồng là tốc độ phát triển nhanh, tính chất vật cơ lý thấp, kích thước nhỏ, khuyết tật nhiều. Do đó khi sử dụng gỗ rừng trồng cho ta lợi dụng rất nhỏ và chất lượng kém.

  pdf25p canhchuon_1 14-06-2013 77 21   Download

 • 3.2. 2. Nhúm giải phỏp tài chớnh và dịch vụ. 3.2.2.1 Chính sách và u đói tài chớnh, tớn dụng. - Việc Bộ tài chính và Hải quan khẩn trơng hoàn thiện và đơn giản hóa hệ thống thuế, thủ tục hành chính, trong nghiệp vụ thuế và hải quan bảo đảm tính ổn định, có thể dự báo trớc đợc của hệ thống thuế (nhất là hệ thống bỏo hộ) cung cấp thụng tin cập nhật hệ thống chớnh xỏc và thuận tiện cho cỏc doanh nghiệp biết. ...

  pdf12p kimku9 31-08-2011 44 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản