Sap90

Xem 1-3 trên 3 kết quả Sap90
  • Giao diện SAP2000. I. II. 1. Giới thiệu Đã được phát triển 30 năm(1970): SAP, SAPIV, SAP86, SAP90, SAP2000 Khả năng lớn.: Tính theo phương pháp phần tử hữu hạn. Dễ sử dụng. Chuyên môn hoá: CSI( SAP, ETABS, SAFE). Thiết kế. Khả năng và một số khái niệm cần biết trong SAP2000 -

    pdf27p xuongrong_battien 25-10-2011 167 53   Download

  • I. Giới thiệu Đã được phát triển 30 năm(1970): SAP, SAPIV, SAP86, SAP90, SAP2000 Khả năng lớn.: Tính theo phương pháp phần tử hữu hạn. Dễ sử dụng. Chuyên môn hoá: CSI( SAP, ETABS, SAFE). Thiết kế. II. Khả năng vỡ một số khái niệm cần biết trong SAP2000 1. Bỡi toán: Tĩnh học. Động học: Dao động riêng, Phổ phản ứng (Tải trọng đông đất, Tải trọng thay đổi theo thời gian). Bỡi toán Cầu: Tải trọng di động.

    pdf45p nguyen_tien_2608 21-03-2013 79 40   Download

  • Ngành xây dựng là một trong những ngành ứng dụng sớm công nghệ thông tin vào các lĩnh vực như thiết kế,quản lý xây dựng và đã gặt hái thành công đáng kể. Nhờ có máy tính mà tốc độ thiết kế và tính toán kết cấu xây dựng tăng nhanh.

    pdf0p nhutretho 26-01-2013 62 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản