Xem 1-20 trên 310 kết quả Sat tests
 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 1 part 1', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p louis18101 19-08-2011 130 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 1 part 2', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 122 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sat practise test 10000 part 1', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p louis18101 19-08-2011 108 60   Download

 • Created by two renowned test-prep teachers, McGraw-Hill’s SAT provides a diagnostic approach that helps you optimize your SAT prep, a proven method for developing the reasoning skills needed for top scores. Now this bestselling guide has been fully revised and enhanced in response to feedback from students and reviewers. Improvements include more level-appropriate math examples, and more comprehensive explanations where needed.

  pdf820p tengteng13 19-12-2011 104 57   Download

 • Điểm thi SAT (Scholastic Assessment Test) là một trong những yêu cầu quan trọng được hầu hết các trường Cao đẳng, Đại học tại Mỹ sử dụng nhằm quyết định việc chấp nhận sinh viên theo học. Điểm SAT còn là căn cứ quan trọng để xét cấp học bổng. Vì vậy nếu bạn đang ước mơ du học Mỹ, hãy bắt đấu chuẩn bị cho kỳ thi SAT càng sớm càng tốt.

  pdf20p louis18101 19-08-2011 115 51   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 1 part 3', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 75 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 1 part 4', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 78 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 1 part 6', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 115 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sat psat word games part 1', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p louis18105 23-08-2011 210 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 2 part 6', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 102 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 1 part 5', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 77 46   Download

 • Bạn có thể chuẩn bị cho kỳ thi SAT khi đang học lớp 9,10,11 hoặc 12, và chuẩn bị càng sớm, cơ hội đạt điểm cao sẽ càng lớn. Phần khó nhất đối với người luyện thi SAT là phần Đọc và Viết. Hai phần này đòi hỏi người học có trí nhớ tốt và khả năng phân tích sâu sắc. Đối với sinh viên Việt Nam, phần toán lại là phần tương đối dễ và có nhiều khả năng dành điểm cao nếu bạn tập trung ôn luyện tốt hai kỹ năng Viết và Đọc hiểu. ...

  pdf20p louis18101 19-08-2011 88 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 1 part 8', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 76 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 1 part 9', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 64 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 2 part 1', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 62 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sat practise test 10000 part 3', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p louis18101 19-08-2011 61 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sat practise test 10000 part 2', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p louis18101 19-08-2011 64 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 2 part 3', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 53 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 2 part 2', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 50 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'new sat math workbook episode 2 part 5', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18101 19-08-2011 67 28   Download

Đồng bộ tài khoản