Xem 1-9 trên 9 kết quả Schur convexity
 • This lively, problem-oriented text is designed to coach readers toward mastery of the most fundamental mathematical inequalities. With the Cauchy–Schwarz inequality as the initial guide, the reader is led through a sequence of fascinating problems whose solutions are presented as they might have been discovered — either by one of history’s famous mathematicians or by the reader.

  pdf317p kuckucucu 15-05-2012 301 46   Download

 • This lively, problem-oriented text is designed to coach readers toward mastery of the most fundamental mathematical inequalities. With the Cauchy–Schwarz inequality as the initial guide, the reader is led through a sequence of fascinating problems whose solutions are presented as they might have been discovered — either by one of history’s famous mathematicians or by the reader.

  pdf318p unknowing 23-06-2012 113 27   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Schur-Convexity of Averages of Convex Functions

  pdf25p sting05 10-02-2012 29 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Schur Convexity of Generalized Heronian Means Involving Two Parameters

  pdf9p sting09 22-02-2012 20 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Schur-Convexity of Two Types of One-Parameter Mean Values in n Variables

  pdf10p sting10 24-02-2012 23 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí hóa hoc quốc tế đề tài : Schur convexity for the ratios of the Hamy and generalized Hamy symmetric functions Wei-Mao Qian

  pdf8p sting03 06-02-2012 21 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Schur-Convexity for a Class of Symmetric Functions and Its Applications

  pdf15p dauphong17 22-02-2012 22 2   Download

 • Majorization and Schur Convexity Majorization và lồi Schur là hai trong số các khái niệm hiệu quả nhất trong lý thuyết của sự bất bình đẳng. Họ thống nhất sự hiểu biết của chúng ta giới hạn quen thuộc, và họ chỉ cho chúng tôi vào bộ sưu tập lớn của kết quả chỉ lờ mờ cảm nhận mà không cần sự giúp đỡ của họ. Mặc dù majorization và lồi Schur một vài đoạn văn để giải thích, người ta tìm thấy với kinh nghiệm rằng cả hai khái niệm tuyệt đơn giản....

  pdf17p hoatuongvihong 03-11-2011 26 3   Download

 • Research Article The Schur Harmonic Convexity of the Hamy Symmetric Function and Its Applications

  pdf10p dauphong17 22-02-2012 22 3   Download

Đồng bộ tài khoản