Sctp

Xem 1-20 trên 20 kết quả Sctp
 • The transport layer is responsible for process-to-process delivery—the delivery of a packet, part of a message, from one process to another. Two processes communicate in a client/server relationship, as we will see later.

  ppt89p trada85 22-01-2013 35 8   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Improving SCTP Performance by Jitter-Based Congestion Control over Wired-Wireless Networks

  pdf13p sting05 09-02-2012 19 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo hóa học:" research article improving sctp performance by jitter-based congestion control over wired-wireless networks"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p sting07 16-02-2012 22 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Quality-Aware SCTP in Wireless Networks

  pdf14p sting07 17-02-2012 29 2   Download

 • SCTP là một giao thức truyền tải qua IP mới, tồn tại đồng mức với TCP và UDP. SCTP hiện cung cấp các chức năng tầng truyền tải cho nhiều ứng dụng trên cơ sở Internet. SCTP được IETF đưa ra và đặc tả trong RFC 2960. 3.4.1. Tổng quan về kiến trúc của SCTP Về kiến trúc, SCTP nằm giữa tầng tương thích người dùng SCTP và tầng mạng chuyển gói phi kết nối như IP, … Dịch vụ cơ bản của SCTP là chuyển giao tin cậy các bản tin của người dùng giữa các người dùng SCTP...

  pdf14p minhloi7733 08-09-2010 234 120   Download

 • Như chúng ta đã tìm hiểu trong chương trước, SIGTRAN là giải pháp để phối hợp hoạt động giữa môi trường mạng báo hiệu số 7 và mạng IP. Để làm được việc đó, SIGTRAN đã định nghĩa một loạt các giao thức mới nằm ở phân lớp thích ứng để hỗ trợ truyền tải các giao thức báo hiệu SS7 qua mạng IP sử dụng Giao thức truyền dẫn điều khiển luồng SCTP. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giao thức phân lớp thích ứng đó, bao gồm: M2UA, M2UA, SUA, và M2PA.

  pdf7p minhloi7733 07-09-2010 122 36   Download

 • M3UA là giao thức hỗ trợ truyền tải bất cứ báo hiệu người sử dụng SS7 MTP3 nào qua mạng IP sử dụng các dịch vụ của SCTP. Các thành phần của giao thức này cũng cho phép hoạt động không theo kiểu luồng của các thực thể ngang hàng người sử dụng MTP3 trong mạng SS7 và mạng IP. Giao thức này đ-ợc sử dụng giữa một SG và một MGC hay Cơ sở dữ liệu IP, hay giữa các ứng dụng trên nền IP. Nhìn chung, cơ chế phân phát báo hiệu từ một SG tới một MGC...

  pdf13p minhloi7733 07-09-2010 99 30   Download

 • Nhiều chunk có thể được ghép vào trong một gói tin SCTP cho tới kích thước của MTU, ngoại trừ các chunk INIT, INIT ACK, và SHUTDOWN COMPLETE. Nếu một bản tin dữ liệu người sử dụng không vừa vào một gói tin SCTP thì nó có thể đ-ợc phân mảnh thành nhiều chunk. 3.2.4.1 Phần tiêu đề chung của gói tin SCTP - Số cổng nguồn (Source Port Number) (16 bit): đây là số cổng của đầu gửi của SCTP.

  pdf10p minhloi7733 07-09-2010 92 29   Download

 • M2UA được sử dụng để truyền tải các bản tin báo hiệu người sử dụng MTP mức 2 của SS7 (có nghĩa là MTP3) qua mạng IP sử dụng giao thức SCTP. M2UA sử dụng SCTP như là một giao thức truyền tải báo hiệu chung một cách tin cậy. Giao thức này có thể được sử dụng giữa một SG và MGC. Cơ chế dùng để truyền tải báo hiệu chuyển mạch kênh từ một SG tới một MGC phải đáp ứng được những yêu cầu sau: - Hỗ trợ giao diện MTP mức 2/MTP mức 3. - Hỗ...

  pdf9p minhloi7733 07-09-2010 89 29   Download

 • SUA là một giao thức được dùng để truyền tải bất kỳ báo hiệu người sử dụng SCCP nào qua mạng IP, chẳng hạn như MAP, INAP, RANAP..., sử dụng Giao thức truyền dẫn điều khiển luồng SCTP. Giao thức được thiết kết theo kiểu module và đối xứng, cho phép nó có thể làm việc trong các kiến trúc mạng khác nhau, chẳng hạn như kiến trúc từ một SG tới một điểm báo hiệu IP cũng như là kiến trúc báo hiệu IP ngang hàng.

  pdf6p minhloi7733 07-09-2010 98 27   Download

 • Lớp SUA được thông báo về tình trạng tắc nghẽn cục bộ hay trên mạng IP bằng chức năng thực hiện phụ thuộc (ví dụ như một chỉ thị phụ thuộc thực hiện từ SCTP). Tại một ASP hay IPSP, lớp SUA chỉ thị tắc nghẽn tới người sử dụng SCCP nội bộ bằng hàm nguyên thuỷ để yêu cầu các đáp ứng phù hợp của lớp cao hơn. Khi một SG xác định rằng sự truyền tải bản tin SS7 gặp tình trạng tắc nghẽn thì SG có thể tạo ra các bản tin tắc nghẽn SS7 SCCP tới...

  pdf6p minhloi7733 07-09-2010 73 25   Download

 • MTP Level 3 UA (M3UA) M3UA [137] provides for the transport of MTP Level 3-user part signaling (such as ISUP and SCCP) over IP using SCTP. RFC 3332 defines and supplements it with an Implementers Guide [138]. M3UA provides for seamless operation between the user part peers by fully supporting the MTP Level 3 upper-layer primitives. M3UA can be used between an SG and an MGC or IP-resident database, or between two IPSP. The most common use for M3UA is between a SG and a MGC or IP-resident databases (such as SCPs). The SG receives SS7 signaling over standard SS7...

  pdf10p chabongthitga 25-09-2010 83 10   Download

 • chóng nhưng không đáng tin cậy (như UDP). Cả hai SCTP ​​và DCCP thực hiện một cái gì đó gọi là kiểm soát tắc nghẽn. Như bạn có thể nhìn thấy bằng tên, DCCP là đặc biệt quan tâm trong việc cung cấp một cơ chế điều khiển tắc nghẽn. Kiểm soát tắc nghẽn là

  pdf51p banhbeo8 22-11-2011 23 7   Download

 • Dòng Transmission Control Protocol (SCTP​​), được mô tả trong RFC 2000 và các văn bản sau đó, là một hướng kết nối giao thức vận chuyển (và do đó tương tự như TCP), nhưng, như UDP, SCTP ​​là định hướng thông điệp. SCTP cũng cung cấp khả năng để

  pdf45p banhbeo8 22-11-2011 32 5   Download

 • Two types of cables are recognized and recommended for use in the horizontal cabling system. These cables are: 1. four-pair 100 Ohm unshielded twisted-pair (UTP) or screened twisted-pair (ScTP) cables, 0.51 mm (24 AWG) to 0.64 mm (22 AWG) in diameter. NOTE: Performance requirements for cables specified in ANSI/TIA/EIA-568-B.2. The recognized categories of UTP cabling are: · Category 5e: This designation applies to 100 Ohm UTP cables and associated connecting hardware whose transmission characteristics are specified up to 100 MHz. ...

  pdf27p emilynguyen 07-08-2009 70 4   Download

 • User Adaptation (UA) Layers The User Adaptation (UA) layers encapsulate different SCN signaling protocols for transport over an IP network using SCTP. While each UA layer is unique in terms of the encapsulation

  pdf5p chabongthitga 25-09-2010 34 3   Download

 • SCCP User Adaptation (SUA) SUA provides for the transport of SCCP user signaling (TCAP and RANAP) over IP using SCTP. In effect, it duplicates SCCP's services by providing support for the reliable transfer

  pdf6p chabongthitga 25-09-2010 34 3   Download

 • Chapter 23 - Process-to-process delivery: UDP, TCP, and SCTP. Chapter 23 discusses three transport layer protocols in the Internet: UDP, TCP, and SCTP. The first, User Datagram Protocol (UDP), is a connectionless, unreliable protocol that is used for its efficiency. The second, Transmission Control Protocol (TCP), is a connection-oriented, reliable protocol that is a good choice for data transfer. The third, Stream Control Transport Protocol (SCTP) is a new transport-layer protocol designed for multimedia applications.

  ppt89p tangtuy04 12-03-2016 12 1   Download

 • When you finish this chapter, you should: Be able to name and understand the services offered by SCTP, understand SCTP’s flow and error control and congestion control, be familiar with the fields in a SCTP segment, understand the phases in an SCTP association, understand the SCTP state transition diagram.

  ppt82p tangtuy09 26-04-2016 11 1   Download

 • Chapter 13 - Stream control transmission protocol. Upon completion you will be able to: Be able to name and understand the services offered by SCTP, understand SCTP’s flow and error control and congestion control, be familiar with the fields in a SCTP segment, understand the phases in an SCTP association, understand the SCTP state transition diagram.

  ppt65p nhanmotchut_5 03-11-2016 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản