Se mathematics

Xem 1-20 trên 28 kết quả Se mathematics
 • Beginning WebGL for HTML5 gets you rapidly up to speed with WebGL, a powerful new graphics language within the browser. You'll render realistic scenes with advanced lighting models, shadows, blending and textures. You'll also use mathematics to model fractals and particle systems. Going beyond that, Beginning WebGL for HTML5 presents advanced vertex and fragment shader usage for creating stunning, top-end results.

  pdf348p hoa_can 28-01-2013 43 20   Download

 • The Project Gutenberg EBook of Le calcul des résidus et ses applications à la théorie des fonctions, by Ernst Leonard Lindelöf This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online

  pdf159p khangoc2393 26-09-2012 18 2   Download

 • Tham khảo sách 'le calcul des résidus et ses applications à la théorie des', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf159p ngoctu2393 28-11-2012 24 2   Download

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 2 (phần 3) trang bị cho người học những kiến thức về ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Gán thực trị, diễn dịch, thực trị của một công thức, bảng thực trị, thủ tục số học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p youcanletgo_02 07-01-2016 14 3   Download

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 3 trình bày về luận lý vị từ. Chương này gồm có 4 phần. Phần 1 sau đây sẽ tập trung giới thiệu về cấu trúc của luận lý vị từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf48p youcanletgo_02 07-01-2016 17 3   Download

 • Giải toán "miễn phí" bằng Microsoft Mathematics 4.0 Kể từ phiên bản 4.0 trở đi, Microsoft đã chính thức cung cấp phần mềm hỗ trợ giải toán đa năng miễn phí. Microsoft Mathematics là phần mềm giải và vẽ đồ thị các phương trình số học, lượng giác… Hầu hết chúng ta sẽ hoặc đã được học các loại toán này từ thời phổ thông. Nhưng trước đây để sử dụng được phần mềm này của Microsoft thì các bạn cần phải trả phí bản quyền.

  pdf7p xavi2425 14-04-2011 86 12   Download

 • Chương mở đầu thuộc bài giảng Toán kĩ thuật, trong chương này giới thiệu khái quát cấu trúc nội dung bài giảng, giới thiệu các chương học sẽ được trình bày trong bài giảng Toán kĩ thuật, các kiến thức cần nắm,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p huynh_hiep 13-09-2014 33 9   Download

 • Surveying a vast theory like Teichmüller theory is like surveying a land, and the various chapters in this Handbook are like a collection of maps forming an atlas: some of them give a very general overview of the field, others give a detailed view of some crowded area, and others are more focussed on interesting details. There are intersections between the chapters, and these intersections are necessary.

  pdf874p xunu1311 03-11-2012 31 7   Download

 • Elementary Functions and Some of Their Uses Mục đích của chương này là để minh họa và xây dựng một số thực hành trong việc sử dụng các chức năng cơ bản trong các vấn đề kỹ thuật được lựa chọn điện cơ bản. Chúng tôi cũng xây dựng các chức năng tín hiệu một số đơn giản mà bạn sẽ gặp phải trong phân tích kỹ thuật và các vấn đề thiết kế trong tương lai. Nó là điều cần thiết để xem xét bổ sung vào cuối của cuốn sách này trong trường hợp bạn muốn để...

  pdf25p xuongrong_battien 25-10-2011 30 6   Download

 • Để dẫn xuất một phần thứ hai được tìm thấy bởi sự khác biệt đầu tiên để dẫn xuất một phần của một hàm. Khi một hàm có hai biến độc lập sẽ có bốn thứ hai để dẫn xuất một phần. Lấy ví dụ, chức năng sản xuất trong đó C là chi tiêu của người tiêu dùng, YD là thu nhập dùng một lần

  pdf0p kennguyen10 13-11-2011 36 5   Download

 • Nếu trong quá trình viết lại biểu thức, bạn sẽ truy vấn nhân viên không có một mức lương ít hơn 5000, nó có thể được tốt hơn để truy vấn các nhân viên có mức lương bằng hoặc hơn 5000 thay vì. Viết lại quy tắc sau đây được áp dụng (e đại diện cho một tuple nhân viên): ¬ (e (MSAL)

  pdf41p myngoc5 07-10-2011 24 4   Download

 • • tính toán kết hợp đầu ra tối đa hóa lợi nhuận của một chủ đề nhiều sản phẩm công ty hạn chế vào khả năng đầu vào, hoặc tính toán kết hợp đầu vào sẽ giảm thiểu chi phí tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu được đáp ứng.Điều này làm cho nó trở thành một công cụ cực kỳ hữu ích

  pdf0p kennguyen10 13-11-2011 18 3   Download

 • The preceding paragraph is not an indictment of application-oriented curricula per se, only of the particular way [N1] wants such a curriculum implemented: it allows the utilitarian impulse to overwhelm the basic ed- ucational mission, with the result that basic ideas and skills not directly related to the so-called real world problems often get left out. By yielding to the temptation of “doing just enough to get the problems solved”, the curriculum of [N1] ends up presenting a fragmented and amorphous version of mathematics.

  pdf158p dacotaikhoan 25-04-2013 21 3   Download

 • Trong bài báo này, chúng ta sẽ chứng minh một định lý về sự tồn tại của một thông tin phản hồi tuyến tính tối đa hóa bán kính ổn định thực sự của một hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc tích cực trong khi bảo quản tích cực của hệ thống.

  pdf11p phalinh21 01-09-2011 32 3   Download

 • Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu quang phổ ràng buộc các nhà điều hành thay đổi Mezler theo đa-nhiễu loạn. Characterizations của bán kính ổn định của các nhà khai thác Metzler đối với loại rối loạn được thành lập. Sau đó chúng tôi sẽ áp dụng các kết quả thu được nghiên cứu bán kính ổn định của phương trình chậm trễ trong Lp (-1,0], X).

  pdf12p phalinh21 01-09-2011 24 2   Download

 • giá trị riêng các thông số α và λ được xác định để làm cho f (η) có thời kỳ 2π và làm cho g (ξ ) biến mất tại ξ = R. chức năng phương thức có thể được viết về các chức năng Mathieu như các sản phẩm của ce hình thức (η, q) Ce (ξ, q) cho các phương thức đối xứng về x-trục và se (η, q) se (ξ, q) cho chế độ chống-đối xứng về trục x.

  pdf77p myngoc1 04-10-2011 20 2   Download

 • Các chức năng ce và se Mathieu chức năng định kỳ liên quan đến hướng vòng tròn, trong khi Ce và Se modiÞed Mathieu chức năng liên quan đến hướng xuyên tâm. Cấu trúc của các chức năng này thúc đẩy sử dụng xấp xỉ loạt cho các chức năng cho ngay cả chế độ sau đây:

  pdf67p myngoc1 04-10-2011 30 2   Download

 • các mô hình của Phần Người bán hàng gửi giá, nhưng người mua là phù hợp với một rong đó x là đầu ra, lấy được một chức năng cho lợi nhuận (π) của x. Gần đúng hình dạng chức năng này lợi nhuận sẽ mất? Một nhóm nhỏ của các công ty hoạt động trong một ngành công nghiệp

  pdf0p kennguyen10 13-11-2011 18 2   Download

 • The Project Gutenberg EBook of L’´quation de Fredholm, by E Horace Bryon Heywood and Maurice Fr´chet e This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: L’´quation de Fredholm E Et ses applications a la physique math´matique e Author: Horace Bryon Heywood Maurice Fr´chet e Release Date: July 22, 2010 ...

  pdf196p khangoc2393 26-09-2012 23 2   Download

 • Một R vòng được gọi là yếu tổng quát abelian (đối với ngắn hạn, W GA-ring) nếu cho mỗi e idempotent trong R, có tồn tại idempotents f, g, h trong R như ER ~ e R ⊕ gr = (1 - e)R ~ e R ⊕ ân sự, trong khi gr và nhân sự không có khác không summands đẳng cấu. = Bằng một ví dụ, chúng tôi sẽ cho thấy...

  pdf8p phalinh21 01-09-2011 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản