Sensor địa bàn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Sensor địa bàn
  • Khóa luận này tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến xây dựng một robot di động tránh vật cản dựa trên các sensor siêu âm và sensor địa bàn.Trên cơ sở đó thực hiện nhiệm vụ chính là xây dựng một robot di động giải quyết 3 bài toán điều khiển cơ bản. Robot được xây dựng trong khóa luận này sử dụng vi điều khiển Basic Stamp 2sx, với một hệ sensor bao gồm: Sensor siêu âm và sensor địa bàn.

    pdf53p gboyutc 17-10-2009 481 240   Download

  • Xác định vị trí địa lý của PC dùng Windows 7 Một trong những điểm nổi bật của smartphone đó là hầu hết được trang bị tính năng định vị GPS cho phép dễ dàng biết được các hướng dẫn vị trí người dùng. Với máy tính sử dụng Windows 7 thì có thể nhờ cậy Geosense để tìm vị trí mà không cần chip GPS.

    pdf11p maicon2425 07-04-2011 68 10   Download

  • Remote sensing is the science of measuring characteristics of interest from a distance. Our focus in this chapter is the remote sensing of Earth from instruments flown on aircraft or spacecraft. Imaging from remote sensors has had a long history, starting early in the twentieth century with photographs from balloons and aircraft. In recent years, there has been a proliferation of aerial and space-borne sensors that image the Earth at various resolutions.

    pdf48p doroxon 18-08-2010 63 9   Download

Đồng bộ tài khoản