Server 4.0

Xem 1-20 trên 32 kết quả Server 4.0
 • Các bộ sưu tập Facet là bảng kết hợp giữa các loại đối tượng SQL Server và tài sản. Một khía cạnh có thể được mở bằng cách nhấp đúp vào nó hoặc bằng cách sử dụng các lệnh hữu trong menu ngữ cảnh của nó. Các Facet thoại Properties, như hình 40-2, có ba trang

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 40 10   Download

 • 5. Cửa sổ Troubleshooter Wizard của card âm thanh xuất hiện như trong hình 3.40. Ở đây, bạn chỉ rõ có hay không card âm thanh PCI. Trong ví dụ này, bạn chọn Yes, I Have a PCI Sound Card và nhấp chuột vào nút Next. Hình 3.40 Chỉ định kiểu card Sound

  pdf6p zues09 08-07-2011 27 5   Download

 • Professional ASP.NET 3.5 in C# and Visual Basic Part 40. Building on the revolutionary ASP.NET 2.0 release, ASP.NET 3.5 adds several key new developer features including AJAX, LINQ, and a new CSS designer in Visual Web Developer 2008. The dramatic reduction in code that developers realized from the more than 50 new server controls in ASP.NET 2.0 now allows developers the time to make their applications more interactive with AJAX, to work with data in their preferred language with LINQ, and to build visually attractive and consistent standards-based sites with CSS. ...

  pdf10p pretty21 17-11-2010 44 5   Download

 • Check Point Access Control Solution A Security Gateway at the network boundary inspects and provides access control for all traffic. Traffic that does not pass though the gateway is not controlled. A security administrator is responsible for implementing company security policy. The Security Management Server enables administrators to enforce security policies consistently across multiple gateways. To do this, the administrator defines a company-wide security policy Rule Base using SmartDashboard and installs it to the Security Management Server.

  pdf201p hoangtumayman 20-08-2012 70 4   Download

 • To make the most of Check Point products and all their capabilities and features, become familiar with some basic concepts and components. This is an overview of usage, terms, and tasks to help you manage your Check Point Security Gateways. Deployments Basic deployments: Standalone deployment - Gateway and the Security Management server are installed on the same machine. Distributed deployment - Gateway and the Security Management server are installed on different machines.

  pdf147p hoangtumayman 20-08-2012 75 4   Download

 • Comments 1. If the command is run without -a or -u the list of the permitted users and administrators isn't changed. The server can be stopped or started with the previously defined permitted users and administrators. 2. If two consecutive start operations are initiated, the ICA Management Tool will not respond, unless you change the SSL mode. After the SSL mode has been modified, the server can be stopped and restarted.

  pdf131p hoangtumayman 20-08-2012 42 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'remote access clients e75.20 upgrading from secureclient/securemote ngx on r70.40 security management', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p hoangtumayman 20-08-2012 30 2   Download

 • Tham khảo sách 'multi-domain security management r75.40 administration guide', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf167p hoangtumayman 20-08-2012 43 2   Download

 • lựa chọn. Khi VPN server được cài đặt vào Enterprise Gateway thì tiến trình cũng diễn ra tương tự ngoại trừ một điều là sau khi client kết nối với AP thì VPN tunnel sẽ được thiết lập với upstream gateway chứ không phải là với AP. Cũng có một số nhà sản xuất đưa ra nhiều biến dạng cho giải pháp VPN hiện tại của họ (cả phần cứng hay phần mềm) để hỗ trợ client không dây và cạnh tranh trên thị trường WLAN.

  pdf6p caott3 20-05-2011 135 45   Download

 • Trong Windows Server 2008 Microsoft đã tích hợp thêm một công cụ mới là Winows PowerShell đây là một công cụ đời sau của DOS Command. Như vậy với PowerShell ta hoàn toàn có thể sử dụng các câu lệnh trong DOS Command tuy nhiên PowerShell còn có tính gợi nhớ lệnh khi bạn nhấn phím Tab và nhiều câu lệnh hơn DOS Command.

  pdf7p nguyen3 13-11-2009 143 26   Download

 • Hacking the Start Screen, the Windows 8 Interface, and Apps . . . . . . 35 Hack 08. Create an Application Folder for Quick Launches on the Start Screen and the Desktop 35 Hack 09. Put a Tile to Computer on the Start Screen 37 Hack 10. Force Desktop Apps to Show up on the Start Screen 39 Hack 11. Hack the Windows 8 All Apps Screen 40 Hack 12. Add Folders and Other Objects to the Start Screen 43 Hack 13. Run Windows 8 Native Apps Side by Side 45 Hack 14. Hack Your Way Through the...

  pdf421p lock_123 08-04-2013 35 13   Download

 • Khi dữ liệu được đưa vào, thường ở dạng các biến gửi từ giao diện người dùng, được biết đến, chèn bằng cách sử dụng INSERT. . GIÁ TRỊ hình thức. Là phương pháp chèn tốt nhất. Thông thường, các giá trị tham khảo từ một nguồn dữ liệu, các INSERT. . SELECT được. Sử dụng, nhưng một INSERT. . . GIÁ TRỊ có thể bao gồm một subquery vô hướng là một trong những giá trị.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 44 9   Download

 • Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services part 40. Deploy and manage high-performance data transformation solutions across your enterprise using the step-by-step techniques in this fully revised guide. Hands-On Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Second Edition explains the tools and methods necessary to extract conclusive business intelligence from disparate corporate data. Learn how to build and secure packages, load and cleanse data, establish workflow, and optimize performance.

  pdf10p pretty20 28-10-2010 35 7   Download

 • Quay lại trong một Failover Cluster Management, đổi tên các mạng cluster còn lại và xác minh rằng mỗi mạng được cấu hình cho đúng cụm chỉ hoặc cụm và giao tiếp khách hàng. 11. Khi tất cả những thay đổi mạng được hoàn tất, đóng Failover Cluster Management và log off của máy chủ.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 41 6   Download

 • Rõ ràng, có rất nhiều sức mạnh tính toán liệu hiện có trong thế giới Net. Hãy suy nghĩ tất cả những Pentium 4 máy tính cá nhân với 256 MB của bộ nhớ, 40 GB dung lượng lưu trữ đĩa và tốc độ đồng hồ là 2,5 GHz trở lên, vĩnh viễn gắn liền với Internet thông qua modem DSL.

  pdf54p banhbeo3 07-11-2011 55 5   Download

 • Interacting with the File System and the Server CHAPTER 16 365 Creating, Deleting, and Moving Files You can use the file system functions to create, move, and delete files. First, and most simply, you can create a file, or change the time it was last modified, using the touch() function. This works similarly to the UNIX command touch.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 37 5   Download

 • Hình 12,40: Giám sát việc sử dụng các nguồn tài nguyên hộp thư trong hộp thư lưu trữ trong container Hộp thư tôi đã gặp một số Exchange 5.5 quản trị viên sẽ cung cấp cho cánh tay trái của họ để có thể lưu nội dung của các container Logons Quản trị 5,5 vào một tập tin. Tại sao? Họ muốn xử lý các tập tin để xác định

  pdf71p kimku8 28-10-2011 23 4   Download

 • WebSphere Studio Application Developer part 40 provides integrated development tools for all e-business development roles, including Web developers, Java developers, business analysts, architects, and enterprise programmers. The customizable, targeted, role-based approach of WebSphere Studio Application Developer will be characteristic of all new products built on the WebSphere Studio Workbench. It is well integrated with WebSphere Application Server and provides built-in server test environments that can be used for testing and profiling Web applications....

  pdf10p pretty14 19-10-2010 24 3   Download

 • và sau đó mở container máy chủ để MMC của bạn trông như một trong những trong hình 8,14. Exchange Server 5.5 người dùng sẽ được vui mừng khi thấy một môi trường phần nào quen thuộc. Bây giờ, những gì bạn nhìn thấy trong hình 12,40 là không phải là rất thú vị, nhưng hãy tưởng tượng

  pdf71p kimku8 28-10-2011 30 2   Download

 • Hình 12,39: Giám sát thông tin đăng nhập người sử dụng các hộp thư trong một cửa hàng hộp thư trong container Logons Bạn muốn biết có bao nhiêu tin nhắn một người sử dụng có trong hộp thư hoặc bao nhiêu lưu trữ một hộp thư là chiếm? Hãy nhìn vào các thùng chứa Hộp thư (xem hình 12,40).

  pdf71p kimku8 28-10-2011 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản