Server configuration

Xem 1-20 trên 520 kết quả Server configuration
 • Table of Content Introduction to SQL Server 2008 What‘s New in SQL Server 2008? SQL Server 2008 Architecture Pages and Extents Files and File groups Memory Architecture Thread and Task Architecture Installing SQL Server 2005 SQL Server 2008 Installation Case Study/Practical Troubleshooting Upgrading the SQL server Configuring SQL Server Managing Database Services Case Study: Rebuilding System databases Case Study: Server Collation in SQL Server 2008

  pdf371p bongbong_hong 20-12-2012 97 42   Download

 • Publish SMTP, POP3, OWA... Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3 và IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên. Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration - Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin ...

  pdf12p bantoisg 09-12-2009 91 31   Download

 • Publish SMTP, POP3, OWA... Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3 và IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên. Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration - Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic. Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin. ...

  pdf12p thanhtung_hk 05-11-2010 69 28   Download

 • Oracle Server Configuration Options Oracle creates server processes to handle the requests of user processes connected to an instance. A server process can be either a dedicated server process, where one server process services only one user process, or it can be a shared server process, where a server process can service multiple user processes. Shared server processes are a part of Oracle Shared Server architecture.

  ppt30p trinh02 28-01-2013 22 4   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • The next of books suchs as four (Chapters 6–9) cover advanced topics for end users, including key manage-ment, client configuration, per-account server configuration, and forwarding. We complete the Unix sequence with our recommended setup (Chapter 10), some detailed case studies (Chapter 11), and troubleshooting tips.

  pdf339p dienham63 14-12-2015 8 1   Download

 • In the past 12 years, we have written a book on every version of Exchange since its inception built on at least two years of early adopter beta experience. This book, Microsoft Exchange Server 2007 Unleashed, is the latest of our efforts. However, unlike the past two major releases of Exchange (2000 and 2003), Microsoft Exchange Server 2007, although very similar, had enough differences that it required complete rethinking of the way we wrote this book.

  pdf1341p thutrang 18-08-2009 601 274   Download

 • Perhaps the most abused, and overused, phrase in information technology is “new and improved” or “new features that increase productivity” or something similar. With Exchange Server 2007, Microsoft really has every right to make those claims, and many more. Although Exchange Server is now more than 10 years old, it keeps growing and evolving, partly because of customer demands and partly because Microsoft continues to push messaging to places it has yet to go.

  pdf696p trannhu 08-08-2009 564 268   Download

 • Welcome to MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-290): Managing and Main­ taining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. We have designed this book to prepare you effectively for the MCSE examination, and, along the way, to share with you knowledge about what it takes to implement Windows Server 2003 in your enter­ prise network.

  pdf776p emilynguyen 07-08-2009 447 259   Download

 • Tài liệu thực hành ISA Server dành cho học viên. Module 8: Configuring Virtual Private Network Access for Remote Clients and Networks.

  pdf0p hoanglamlove 07-07-2010 331 235   Download

 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) là một dịch vụ cơ sở hạ tầng lõi trên các mạng, cung cấp các thông tin định địa chỉ IP và máy chủ DNS cho các máy khách cũng như các thiết bị khác. DHCP được sử dụng để bạn không phải gán tĩnh tại các địa chỉ IP cho mỗi thiết bị trên mạng bên cạnh đó còn quản lý các vấn đề của việc định địa chỉ IP động tạo ra.

  doc10p trghieu 13-01-2011 391 195   Download

 • This guide explains how features work in the Exchange Server architecture, and how to configure and manage these features for optimal results. This content ranges from configuring global settings at an organizational level, to managing individual servers, to managing Exchange clusters. After reading this guide, you will have a solid understanding of what it takes to configure and manage your Exchange Server 2003 organization.

  pdf503p mrheorung 17-11-2009 279 156   Download

 • Windows System Resource Manager: quản lý tài nguyên, điều khiển số lượng các tài nguyên mà 1 tiến trình hoặc 1 user có thể dùng trên độ ưu tiên. - Server Manager: bao gồn Manager Your Server và Security Configuration Wizard. chạy mặc định khi khởi động Windows, cho phép người dùng dễ dàng thêm, bớt các dịch vụ dựa theo việc xác định vai trò của Server.

  ppt35p danhson1409 28-12-2010 394 147   Download

 • Việc tạo một mailbox bằng sử dụng Exchange Management Console: Thủ tục này là điểm khởi đầu của bài. Exchange Server 2007 cho phép quản trị viên tạo các đối tượng như Mailbox, Contact, Mail User và Distribution Group. Trong các bước dưới đây chúng ta sẽ xem xét cách tạo một đối tượng mailbox như thế nào: 1, Mở Exchange Management Console 2, Mở rộng Recipient Configuration 3, Kích chuột vào Mailbox 4, Trong cửa sổ Mailbox, kích chuột vào New Mailbox... (Down về bản đẹp)...

  pdf38p minhqui710 10-09-2010 201 121   Download

 • This white paper describes how to configure a test lab with five computers for testing Network Access Quarantine Control and remote access certificate provisioning for computers not joined to a domain. This white paper offers only step-by-step procedures, not a conceptual overview of all the required technologies.

  doc43p bantoisg 09-12-2009 305 116   Download

 • To follow the steps in this white paper, you will need to configure five computers in a specific topology. Each computer in the lab has specific hardware and operating system requirements, which are specified in the subsections below. To set up this test lab, you will need the following hardware and software:

  pdf60p bachdiemmy 15-12-2009 351 104   Download

 • Đây là một phần của khóa học Master Microsoft ISA Server 2006 – TS 70-351 tại trung tâm Athena http://athena.com.vn/?vnTRUST=mod:study|sID:8 Bạn sẽ tham dự kỳ thi quốc tế của Microsoft mang mã số 70 – 351 (Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006, Configuring) trong hệ thống MCSA, MCSE. Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA Server) là phần mềm chia sẻ Internet của hãng Microsoft.

  pdf144p xeroxk 18-04-2013 234 109   Download

 • The Network Access Quarantine Control feature of Microsoft® Windows Server™ 2003 delays normal remote access to a private network until the configuration of the remote access computer has been examined and validated by an administrator-provided script. This paper describes the components of Network Access Quarantine Control, how it works, and how to deploy it using Windows Server 2003 remote access servers, the Connection Manager Administration Kit, and, optionally, Internet Authentication Service...

  doc36p bantoisg 09-12-2009 226 92   Download

 • Chuẩn bị mô hình gồm 4 máy như trong bài Routing, kết nối thông suốt nhau thông qua 3 mạng khác nhau là 172.16.1.0/24, 10.0.1.0/24, 192.168.1.0/24 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol Trong một mạng các máy nhận ra nhau thong qua một giao thức là TCP/IP hay nói cách khác chúng nhận ra nhau qua địa chỉ IP mà trước đó người quản trị mạng đã gán cho từng máy tính một.

  pdf17p thanhtung_hk 05-11-2010 159 92   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản