Shafts

Xem 1-20 trên 207 kết quả Shafts
 • Tham khảo tài liệu 'lesson 14- the shaft system', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vannghiamt07 08-07-2010 162 103   Download

 • From File pull down menu, select Set Working Directory. Select Working Directory dialog box appears, and change to appropriate working directory (e.g. J:\ME-430\Shaft)

  pdf25p nguyenphuong_28 29-04-2010 127 50   Download

 • Tầm quan trọng của cân tâm (shaft alignment) .Là dân lắp đặt và bảo trì thiết bị động, một công việc cực kỳ quan trọng đó là : Cân chỉnh đồng tâm giữa trục của thiết bị dẫn động và được dẫn động (Gọi tắt là CÂN TÂM). Ví dụ như giữa trục motơ (dẫn động) và trục bơm (máy được dẫn động). Việc cân chỉnh phải theo các giá trị cho phép của nhà sản xuất.

  pdf9p tuanloc_muido 08-12-2012 143 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 3 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 24 12   Download

 • Move gates to 10 percent open as measured at the scale on the servomotors and check to see if the gate position needle indicates 10 percent. If the gate position needle does not indicate 10 percent, move the eccentric adjustment in the restoring shaft bell crank to position it correctly (photograph 3). Move it toward the restoring shaft if there is over travel and away from the restoring shaft if there is under travel (figure 7). Move the gates to 90 percent, as measured at the servomotor scale, and check the gate position indicator needle. It may...

  pdf105p loixinloi 08-05-2013 30 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 3 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 32 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 25 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 24 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 34 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 32 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 2 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 28 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 2 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 27 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 3 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 22 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 31 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 28 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 2 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 19 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 3 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p louis18108 26-08-2011 25 6   Download

 • Adenoviruses with an avb integrin targeting moiety in the fiber shaft or the HI-loop increase tumor specificity without compromising antitumor efficacy in magnetic resonance imaging of colorectal cancer metastases

  pdf11p dauphong4 03-01-2012 33 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 29 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 28 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản