Shellcode

Xem 1-9 trên 9 kết quả Shellcode
 • Quyền root và chương trình setuid/setgid 2. Chương trình bị tràn bộ đệm 3. Tổ chức shellcode trên bộ nhớ 4. Xác định địa chỉ shellcode 5. Viết chương trình khai thác lỗi tràn bộ đệm o 5.1. Truyền shellcode qua bộ đệm o 5.2. Truyền shellcode qua biến môi trường 6. Kết luận Tài liệu tham khảo Liên kết.

  pdf10p tt1991tt 20-02-2011 131 57   Download

 • Syngress books are now distributed in the United States and Canada by O’Reilly Media, Inc.

  pdf664p vusuakhonghat 28-05-2009 339 190   Download

 • •Buffer(bộ đệm) là một vùng dữ liệu (trên RAM) được cấp phát trong quá trình thực thi ứng dụng. •Buffer OverFlow (BoF –tràn bộ đệm) là lỗi của phần mềm khi ghi khối dữ liệu quá lớn so với kích thước thực của Buffer. •Lỗ hổng tràn bộ đệm là lỗi tràn bộ đệm của phần mềm cho phép Hacker lợi dụng cài đặt mã độc và kiểm soát hệ thống.

  pdf36p vanlidochanhxg 27-05-2012 358 195   Download

 • Over the last few years, Syngress has published many bestselling and critically acclaimed books, including Tom Shinder’s Configuring ISA Server 2000, Brian Caswell and Jay Beale’s Snort 2.0 Intrusion Detection, and Angela Orebaugh and Gilbert Ramirez’s Ethereal Packet Sniffing. One of the reasons for the success of these books has been our unique solutions@syngress.com program. Through this site, we’ve been able to provide readers a real time extension to the printed book.

  pdf521p vutrung 03-09-2009 201 77   Download

 • Loạt bài viết này trình bày về tràn bộ đệm (buffer overflow) xảy ra trên stack và kỹ thuật khai thác lỗi bảo mật phổ biến nhất này. Kỹ thuật khai thác lỗi tràn bộ đệm (buffer overflow exploit) được xem là một trong những kỹ thuật hacking kinh điển nhất. Bài viết được chia làm 2 phần: Phần 1: Tổ chức bộ nhớ, stack, gọi hàm, shellcode.

  pdf14p mrduonganhtuan 16-02-2011 194 75   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật khai thác lỗi tràn bộ đệm', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p tt1991tt 20-02-2011 184 74   Download

 • Tài liệu Khai thác lỗi phần mềm giúp các bạn biết được thông tin chung cơ bản cần biết trong việc khai thác lỗi phần mềm; hướng dẫn quá trình tìm kiếm và khai thác lỗi phần mềm; các công cụ cần thiết; kiến thức về mạng và Metasploit; Shellcode; kỹ thuật Reverse; tìm hiểu sâu hơn về tràn bộ đệm (Buffer overflow); Heap Overflow; danh sách các trang web cung cấp exploit; rèn luyện updating.

   

  pdf12p iamok147 13-05-2015 70 15   Download

 • Remote Yahoo Messenger V5.5 Exploiter * ---[ Remote yahoo Messenger V5.5 exploiter on Windows XP ]--* Dtors Security Research (DSR) * Code by: Rave * The buffer looks like this * |- */ #include #include #include #include #include /* These are the usual header files */ #include #include #include #define MAXDATASIZE 555 /* Max number of bytes of data */ #define BACKLOG 200 /* Number of allowed connections */ static int port =80; /* library entry inside msvcrt.dll to jmp 0xc (EB0C); */ char sraddress[8]="\x16\xd8\xE8\x77"; /* This shellcode just executes cmd.exe nothing...

  pdf5p tt1991tt 20-02-2011 47 6   Download

 • Examines where security holes come from, how to discover them, how hackers exploit them and take control of systems on a daily basis, and most importantly, how to close these security holes so they never occur again A unique author team-a blend of industry and underground experts- explain the techniques that readers can use to uncover security holes in any software or operating system Shows how to pinpoint vulnerabilities in popular operating systems (including Windows, Linux, and Solaris) and applications (including MS SQL Server and Oracle databases)...

  pdf744p hoa_can 05-02-2013 30 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản