Shield ecosystems

Xem 1-8 trên 8 kết quả Shield ecosystems
 • This volume, edited by John Gunn, Rob Steedman, and Dick Ryder, pulls together an incredibly broad mix of people and topics under a single cover. As such, it is a worthy addition to the new series from CRC Press — Integrative Studies in Water Management and Land Development — that was initiated in 2002 with publication of my own edited volume, Handbook of Water Sensitive Planning and Design . Books like these are rare, but they shouldn’t be.

  pdf528p phoebe75 01-02-2013 24 4   Download

 • Ecological issues and environmental problems have become exceedingly complex. Today, it is hubris to suppose that any single discipline can provide all the solutions for protecting and restoring ecological integrity. We have entered an age where professional humility is the only operational means for approaching environmental understanding and prediction.

  pdf481p crazy_sms 10-05-2012 49 12   Download

 • Đất, nước, và hoạt động của con người trên lưu vực sông phương bắc Giới thiệu: đất-nước liên kết trong quản lý cảnh quan phương bắc Chương này đánh giá các mối liên kết sinh thái giữa tiền Cambri khiên nước và Phương bắc rừng để duy trì chúng.

  pdf28p bengoan369 14-12-2011 24 5   Download

 • Loài giới thiệu và tác động ở Bắc Mỹ Shield hồ Các sinh vật thủy sản trên thế giới đang nhanh chóng được đồng nhất như là một kết quả của việc giới thiệu của các loài vượt ra ngoài phạm vi bản xứ của họ (Rahel năm 2000; Ricciardi và MacIsaac, năm 2000).

  pdf25p bengoan369 14-12-2011 46 5   Download

 • Ảnh hưởng của đường lâm nghiệp sinh sản, môi trường sống và khai thác hồ cá hồi Hiện nay có rất ít Shield khu vực phía bắc của Ontario từ xa đường truy cập (Hình 14.1). Mạng lưới đường giao thông và các tác động của con người định hướng liên quan đại diện cho một di sản phần lớn không có kế hoạch từ lâm nghiệp, khai thác, và khai thác tài nguyên khác ngành công nghiệp.

  pdf14p bengoan369 14-12-2011 22 5   Download

 • Hồ cá hồi, Shield phương bắc, và các yếu tố định hình hồ cá hồi hệ sinh thái Hồ cá hồi Salvelinus namaycush (còn được gọi là hồ charr) là một miền bắc loài cũng thích nghi với điều kiện khắc khổ ở Bắc Cực và khu vực phía bắc của Bắc Mỹ (Hình 1.1). Đối với phần lớn trong số 2,5 triệu năm qua, đất của các hồ cá hồi có kinh nghiệm kỷ băng hà khác nhau, và S.

  pdf37p bengoan369 14-12-2011 22 4   Download

 • Tác động của hồ chứa mới Mặc dù có nhiều lý do cho việc tạo ra các hồ chứa (chẳng hạn như cung cấp nước uống, thủy lợi, hoặc kiểm soát dòng chảy), sản xuất thủy điện (hình 5.1) là chính lý do cho sự tồn tại của các hồ chứa trên Shield tiền Cambri. Khai thác tiềm năng thủy điện của Canada đã bắt đầu trong thế kỷ qua và đã tiến về phía bắc như một làn sóng mà bây giờ là cresting ở các vĩ độ midnorthern (Rosenberg và cộng sự, 1987).

  pdf23p bengoan369 14-12-2011 32 4   Download

 • Carbon hữu cơ hòa tan như là một kiểm soát biến trong hồ cá hồi và hồ khiên phương bắc khác Hồ cá hồi sông hồ trên Shield phương bắc thường tương đối rõ ràng (Martin và Olver, 1976; Johnson et al, 1977; Marshall và Ryan, 1987). Bảy mươi phần trăm lớn Secchi độ sâu hơn 4 m (Hình 8.1).

  pdf13p bengoan369 14-12-2011 28 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản