Sinh hóa học

Xem 1-20 trên 29194 kết quả Sinh hóa học
 • Nội dung "Sinh hóa học động vật" của giáo trình có 15 chương bao gồm 2 phần chính: sinh hoá học tĩnh và sinh hoá học động. Sinh hoá học tĩnh sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về thành phần và cấu tạo hoá học của các chất có trong cơ thể động vật. Sinh hóa học động sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình trao đổi chất, sự chuyển hóa của các chất và mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa đó trong cơ thể động vật.

  pdf248p ktouch_12 25-06-2013 312 154   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học) - Chương II: Biến dưỡng glucid trình bày vai trò của biến dưỡng glucid, sự tiêu hóa và hấp thụ, biến dưỡng glycogen, sự đường phân, chu trình Krebs, chu trình pentose phosphate, sự tân sinh dưỡng và điều hòa biến dưỡng glucid.

  pdf18p colendaica32 02-06-2014 108 26   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học) - Chương I: Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng sinh học trình bày đại cương về trao đổi chất và năng lượng sinh học và sự oxy hóa khử sinh học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf11p colendaica32 02-06-2014 64 17   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương III: Protein và amino acid trình bày đại cương về protein và amino acid, định nghĩa; tính chất và phân loại của amino acid, peptide và các bậc cấu trúc của phân tử protein, một số tính chất quan trọng của protein,...

  pdf18p colendaica32 02-06-2014 66 13   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương V: Enzyme trình bày về enzyme và hiện tượng xúc tác sinh học, cấu tạo, cơ chế hoạt động xúc tác, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt lực xúc tác của enzyme, danh pháp và phân loại.

  pdf15p colendaica32 02-06-2014 68 13   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh)- Chương VI: Vitamin giúp người học nắm được các khái niệm, công thức cấu tạo, chức năng sinh học, vai trò của vitamin, danh pháp và phân loại của các vitamin.

  pdf13p colendaica32 02-06-2014 55 10   Download

 • Mục tiêu Bài giảng phần Sinh hóa học tĩnh - Chương II: Lipid nhằm giúp người học nắm được định nghĩa lipid, công thức và cấu tạo của các acid béo no, các acid béo có một nối đôi và các acid béo không no thiết yếu (2, 3, 4 nối đôi) thường gặp trong dầu mỡ tự nhiên, công thức cấu tạo và chức năng sinh học của triglyceride,...

  pdf10p colendaica32 02-06-2014 45 10   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học - Chương VI: Hóa sinh hệ miễn dịch trình bày các nội dung chính sau: khái niệm về miễn dịch, các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch, kháng nguyên (antigen), kháng thể (antibody) và hệ thống bổ túc thể (complement).

  pdf19p colendaica32 02-06-2014 45 8   Download

 • Vai trò và đặc điểm của biến dưỡng protein, sự tiêu hóa protein và hấp thu amino acid, sự biến dưỡng trung gian của amino acid, quá trình sinh tổng hợp protein, sự điều hòa biểu hiện gene,...Là những nội dung chính trong "Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học): Chương IV". Mời các bạn tham khảo

  pdf28p vidinh678 25-12-2015 34 5   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương 8: Các chất có nguồn góc thứ cấp trình bày đại cương và phân loại các chất có nguồn góc thứ cấp gồm các chất gây chua, các chất gây hương, các chất gây vị, các chất gây màu,...

  pdf13p colendaica32 02-06-2014 29 4   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh) - Chương VII: Hormone trình bày đại cương về hormone, cơ chế điều hành phân tiết hormone của hệ nội tiết, cơ chế tác động của hormone tại tế bào mục tiêu, các tuyến nội tiết và hormone của chúng.

  pdf18p colendaica32 02-06-2014 31 3   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học): Chương V trình bày những nội dung chính như sự trao đổi nước và chất khoáng, vai trò sinh học của nước

  pdf5p vidinh678 25-12-2015 17 3   Download

 • Nội dung "Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học): Chương VI" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất như hóa sinh hệ miễn dịch, khái niệm về miễn dịch, các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch, kháng nguyên.

  pdf19p vidinh678 25-12-2015 27 2   Download

 • Tài liệu gồm 69 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa sinh nằm trong phần Hóa học và chuyển hóa Glucid. Nhằm giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn hóa sinh, rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p sangsmart 01-03-2017 54 16   Download

 • Tài liệu gồm 50 trắc nghiệm có đáp án môn Hóa sinh trong phần Hóa học và chuyển hóa acid amin. Nhằm phục vụ cho các bạn trong việc học tập, rèn luyện các kỹ năng giải các bài tập về acid amin. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc8p sangsmart 01-03-2017 31 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh hóa học năm 2010 - mã đề 516', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p rainbowsuju 05-08-2011 51 6   Download

 • Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra phần sinh hóa động gồm những câu trắc nghiệm kiến thức về khái niệm trao đổi chất và năng lượng sinh học. Mời các bạn tham khảo củng cố kiến thức.

  pdf26p quocnamdhnl 08-12-2010 505 227   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi tự kiểm tra sinh hóa động', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p quocnamdhnl 08-12-2010 411 207   Download

 • Sinh hóa học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu thành phần hóa học của sinh vật nói chung, những chuyển hóa của các chất và quá trình chuyển hóa năng lượng trong họat động sống của một cơ thể sống. Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 1 mô tả cấu tạo hóa học của những chất có trong một cơ thể sống đó là glucide, proteine, enzyme.

  pdf60p colendaica32 02-06-2014 314 130   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH CHUYÊN HÓA VÀO QUỐC HỌC HUẾ 2008 MÔN HÓA HỌC...

  pdf2p bonbanhiba 26-05-2011 455 119   Download

Đồng bộ tài khoản