» 

Sinh Học 11

 • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 11

  ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC 11 NĂM HỌC 2008-2009 CỦA TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT THUẬT TRONG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

  doc 4p linhhoa_0805 03-05-2010 910 200

 • Giáo án sinh học 11 nâng cao

  Tài liệu tham khảo - Giáo án sinh học 11 nâng cao

  doc 111p tranthevuong94 15-10-2011 482 144

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 1

  Tài liệu " Thiết kế bài giảng sinh học 11 " dùng cho các giáo viên đang dạy các trường phổ thông trung học tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư...

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 292 84

 • Ôn tập Sinh học 11 bằng các bảng so sánh

  Kì thi học kì đã đến, với mong muốn giúp các bạn lớp 11 dễ dàng hơn trong việc lập các bảng so sánh, mình xin giới thiệu một số bảng so sánh các kiến thức thuộc chương tringf Sinh học 11 để các bạn tham khảo ờ hoạt

  pdf 11p oxaham 09-03-2011 201 79

 • Một số kiến thức Sinh học 11

  Các kiến thức hay và khó Sinh học 11.

  doc 2p danghainamn 20-03-2011 194 73

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 2

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 188 50

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 4

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p poseidon10 13-08-2011 66 35

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 1

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 1', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p poseidon10 13-08-2011 101 34

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 2

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p poseidon10 13-08-2011 73 34

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 3

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 111 34

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 tập 1 part 1

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 tập 1 part 1', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p poseidon10 13-08-2011 58 32

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 3

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p poseidon10 13-08-2011 69 32

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 4

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 137 30

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 5

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 2 part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p poseidon10 13-08-2011 47 29

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 7

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 7', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 94 26

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 5

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 101 25

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 6

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 6', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 99 25

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 8

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 68 23

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 9

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p poseidon10 13-08-2011 73 23

 • Thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 10

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng sinh học 11 nâng cao tập 1 part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p poseidon10 13-08-2011 77 22

 • + Xem thêm 3997 Sinh Học 11 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản