Sinh vật cổ

Xem 1-20 trên 17535 kết quả Sinh vật cổ
 • Ebook Sử dụng vi sinh vật có ích tập 2: Ứng dụng nấm cộng sinh và sinh vật phòng trừ sâu hại giới thiệu sản xuất nấm rễ cộng sinh và một số vi sinh vật diệt sâu hại. Nội dung ebook này trình bày về: Ứng dụng nấm rễ cộng sinh, sử dụng vi sinh vật gây bệnh côn trùng, một số vấn đề làm tăng hiệu quả phòng trừ sâu bằng vi sinh vật.

  pdf197p ktct_1669 03-05-2012 251 140   Download

 • Ebook Sử dụng vi sinh vật có ích tập 1: Nuôi trồng chế biến nấm ăn và nấm làm thuốc chữa bệnh giới thiệu công nghệ sản xuất nấm ăn và nấm làm thuốc chữa bệnh. Trong đó giới thiệu một số bài thuốc chữa bệnh thông thường bằng các loài nấm thường gặp.

  pdf200p ktct_1669 03-05-2012 211 123   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo luận văn thạc sĩ Sinh học với đề tài "Nghiên cứu tách chiết Enzyme Alginate lyase từ vi sinh vật có trong rong biển và bước đầu ứng dụng nó để thủy phân alginate" để nắm nội dung kiến thức cần thiết.

  pdf79p hoydinha_hoihoidi 22-12-2014 65 22   Download

 • Tài liệu “Sử dụng sinh vật có ích” chỉ giới thiệu công nghệ sản xuất nấm ăn, nấm làm thuốc chữa bệnh, nấm rễ cộng sinh, sản xuất các loại vi sinh vật diệt sâu hại và những biện pháp kỹ thuật phát triển chúng trong tự nhiên giúp ta biết nuôi trồng, gia công, chế biến bảo vệ, tạo ra 1 nguồn tài nguyên quý gia nhằm tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo..

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 43 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 41 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p myxaodon17 08-12-2011 29 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 43 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 43 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 40 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 6', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 38 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 7', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 35 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 40 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 2 part 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 32 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 1 part 1', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 38 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 1 part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 29 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 1 part 7', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 32 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 1 part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 38 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 1 part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 30 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 1 part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 24 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng sinh vật có ích tập 1 part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon17 08-12-2011 22 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản