Sinh vật rừng

Xem 1-20 trên 886 kết quả Sinh vật rừng
 • Tham khảo tài liệu 'lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p mattroi_thuytinh 29-07-2010 39 5   Download

 • Hệ sinh thái rừng Hệ sinh thái rừng (Forest ecosystem) là một hệ sinh thái mà thành phần nghiên cứu chủ yếu là sinh vật rừng (các loài cây gỗ, cây bụi, thảm tươi, hệ động vật và vi sinh vật rừng) và môi trường vật lý của chúng (khí hậu, đất).

  pdf15p heoxinhkute7 29-12-2010 384 163   Download

 • ..Hệ sinh thái rừng (Forest ecosystem) là một hệ sinh thái mà thành phần nghiên cứu chủ yếu là sinh vật rừng (các loài cây gỗ, cây bụi, thảm tươi, hệ động vật và vi sinh vật rừng) và môi trường vật lý của chúng (khí hậu, đất).

  pdf9p heoxinhkute12 24-03-2011 174 64   Download

 • Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên.

  ppt53p tieuthanhdung 04-03-2013 64 19   Download

 • Giữa sinh vật, con người và môi trường có mối quan hệ chặt chẽ mà nếu..ta biết vận dụng chúng theo quy luật phát triển bền vững và cân bằng sinh thái..thì mới có khả năng duy trì và phát triển hiệu quả mối quan hệ này đối với mục..tiêu phát triển kinh tế xã hội đi đôi với môi trường.

  doc34p chehuyen 20-09-2010 814 325   Download

 • Môn học thực vật rừng là môn học cơ sở vừa có tính chuyên môn. Trong thực tiễn các tư liệu về thực vật rừng là luận cứ để thiết kế trồng rừng, đánh giá độ đa dạng sinh học ...

  pdf98p daisyshop 03-08-2010 388 163   Download

 • Hệ sinh thái là đối tượng nghiên cứu của sinh thái học... Tất cả các sinh vật trong cùng một khu vực đều có tác động qua lại với môi trường vật lý bằng ác dòng năng lượng tạo nên các cấu trúc dinh dưỡ ng, sự đa dạng về loài và chu trình tuần hoàn vật chất. Con người là tác nhân......

  doc15p tearbuttock 15-10-2011 202 110   Download

 • Môn học thực vật rừng là môn học không chỉ nhận..biết những loài thực vật rừng, mà còn tìm hiểu về..các đặc tính sinh vật học và giá trị kinh tế của..chúng...Cho đến nay, loài người đã nhận biết được hàng..ngàn loài thực vật. Tuy vậy, thực vật rừng vẫn còn..là một bí mật đối với nhiều người. Vì thế, việc tìm..hiểu và sử dụng nguồn tài nguyên phong phú đó như..

  ppt57p nganngan090191 16-09-2011 254 99   Download

 • Rừng nhiệt đới hay rừng mưa nhiệt đới là những quần hệ phụ của rừng mưa phân bố ở vùng chí tuyến nóng ẩm, là khu vực rừng có diện tích lớn nhất hiện nay và có tác dụng lớn nhất trong duy trì môi trường sinh tồn của loài người...

  ppt91p peheo_3 07-09-2012 182 81   Download

 • ..Nghiên cứu “Đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu” được Liên hợp quốc công bố ngày 5/10 cảnh báo đa dạng sinh học rừng đang bị lâm nguy trên phạm vi toàn cầu do tốc độ mất rừng, suy thoái rừng và diện tích rừng nguyên thủy giảm quá nhanh trên thế giới. Nghiên cứu này của Liên hợp quốc được coi là đánh giá toàn diện nhất .về hiện trạng rừng trên thế giới.

  pdf5p heoxinhkute12 24-03-2011 127 63   Download

 • .Rừng là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá. Vì vậy sử dụng rừng hợp lý là rất cấp thiết để bảo tồn nguồn tài nguyên này. Trong kinh doanh rừng, nghiên cứu về rừng thì phân loại rừng là hướng đi hiệu quả. Công tác phân loại thảm thực vật rừng ở Việt Nam thực sự mới được tiến hành khi người Pháp tiến hành khai thác thuộc địa (Việt Nam).

  pdf6p heoxinhkute 26-07-2010 97 60   Download

 • Chúng ta có thể phân lập vi nấm bất kỳ một cơ chất tự nhiên nào vì mọi chất trong cơ tự nhiên đều có vi sinh vật bên trong. tuy nhiên nếu chúng ta chọn lấy mãu một cách ngẫu nhiên, không có mục đích thì rất mất thời gian và tiền bạc. Những vật liệu khác nhau sẽ được coi như những cơ chất khác nhau để phân lập nấm.

  pdf105p meoconlaoca 25-06-2011 129 58   Download

 • Khái niệm về rừng: Rừng là 1 hệ sinh thái bao gồm..quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng,..đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ,..tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính..có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên.

  ppt0p kimdong_vfuk54 27-09-2011 164 51   Download

 • Rừng ngập mặn là hệ sinh thái quan trọng cho năng suất cao ở vùng cửa sông ven biển nhiệt đới. Rừng ngập mặn không những là nơi cung cấp nhiều lâm sản có giá trị mà còn là nơi sống và ươm mầm của nhiều loài thủy sinh vật.

  pdf5p thy_ht 23-02-2012 139 37   Download

 • Hệ sinh thái là tập hợp những nhóm vi sinh vật có quan hê với nhau về m5t.trao đổi năng lượng hoặc chuyển hóa vật chất và các môi trường mà nơi đó các nhóm.sinh vật này tồn tại..Để có khái niệm rõ hơn về hệ sinh thái chúng ta xét hệ sinh thái trong mọt khu.rừng chưa có tác động của con người. Ở đây:.- Thực vật là thành phần sinh vật có khả năng hấp thu năng lượng mặt trời để.

  pdf61p denngudo 15-06-2012 66 26   Download

 • Rừng là 1 hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. ..Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

  ppt30p phongvu_92 18-09-2012 74 24   Download

 • CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT..Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không có ở cây ưa sáng? A. Chịu được ánh sáng mạnh. B. Có phiến lá mỏng, ít hoặc không có mô giậu. C. Lá xếp nghiêng. D. Mọc ở nơi quang đãng hoặc ở tầng trên của tán rừng. ..Câu 2 . Đặc điểm nào dưới đây khôngcó ở cây ưa bóng? A . Phiến lá dày, mô giậu phát triển. B. Mọc dưới bóng của cây khác. C. Lá nằm ngang. D.

  pdf9p tieungot 23-01-2013 50 21   Download

 • Lợi ích vi sinh vật 1/Virus Virus kí sinh ở thực vật: người ta đã biết 600 – 1000 bệnh ở thực vật do virus gây ra. Virus gây tắc mạch làm cho hình thái lá thay đổi: đốm chết,làm xoăn lá hay đốm lá rồi rụng gây nhiều thiệt hại cho cây trồng như bệnh khảm thuốc lá, bệnh xoăn lá khoai tây,khảm súp lơ,khảm dưa chuột… hoặc làm cho than bi lùn,còi cọc như bệnh còi cà chua,…

  pdf6p heoxinhkute7 29-12-2010 72 20   Download

 • .Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp

  pdf3p mattroi_thuytinh 29-07-2010 70 10   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá tính đa dạng sinh học và phân vùng sinh thái của hệ động vật phiêu sinh ở các sinh cảnh thuộc hệ sinh thái rừng ngập mặn Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Có hai đợt thu mẫu trong mùa mưa và khô với tổng cộng 17 điểm/đợt thuộc ba sinh cảnh Bãi bồi, vùng cửa sông và rừng ngập mặn.

  pdf9p sunshine_6 17-07-2013 51 7   Download

Đồng bộ tài khoản