Số 07/1997/qh10

Xem 1-5 trên 5 kết quả Số 07/1997/qh10
 • Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10

  doc36p nguyetnga 19-08-2009 778 115   Download

 • Nghị quyết số 07/1997/NQ-QH10 về dự án Nhà máy lọc dầu số I Dung Quất do Quốc hội ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 38 1   Download

 • Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 năm 2003; Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan...

  pdf6p trannhu 07-07-2009 445 131   Download

 • Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng trực tiếp giao dịch với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế, các cơ quan đoàn thể và các cá nhân … bằng việc nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng các dịch vụ ngân hàng Theo Luật các tổ chức tín dụng 07/1997/QH10 và Luật số 20/2004/QH11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng : “Ngân hàng là loại hì...

  pdf39p tuoanh05 04-08-2011 53 18   Download

 • LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội số 01/1997/QH9 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 1997, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 31/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2002; 2. Luật số 63/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật...

  pdf37p caythongxinh 24-12-2012 30 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản