Sơ đồ venn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Sơ đồ venn
  • An Ấp là một xã năm ở gần trung tâm của huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 576.4 ha, trong đó có 428 ha đất nông nghiệp, khoảng 40 ha dành cho giao thông thủy lợi, 108.4 ha đất phi nông nghiệp. Địa hình xã kéo dài từ Bắc xuống nam. Phía bắc giáp xã Quỳnh Minh, Phía tây giáp xã Quỳnh hội, Phía đông giáp xã An Cầu, Phía nam giáp xã An Quý .

    doc30p donngkt52a 23-11-2010 206 102   Download

  • những suy nghĩ của bạn bằng cách sử dụng Webs Word, bản đồ, biểu đồ dòng, sơ đồ Venn, biểu đồ tuần tự, tổ chức theo chu kỳ, và Sơ đồ Lô. Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ hơn bây giờ sẽ đặt bạn ngoài bạn bè của bạn trong trường học

    pdf136p kimku15 19-10-2011 30 10   Download

  • các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa, hoặc khi bạn nhập vào thị trường việc làm.Cuốn sách này mô tả sáu MAPS VISUAL bạn có thể sử dụng cho bất kỳ nhiệm vụ bằng văn bản. Dưới đây là: Sơ đồ Venn để so sánh và độ tương phản;

    pdf136p kimku15 19-10-2011 29 10   Download

Đồng bộ tài khoản