» 

Sở Giáo Dục Bình Phước

 • Đề thi HSG môn Hoá 9 Bình Phước (2008-2009)

  Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Hoá lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 4p dinhluyen2704 26-08-2010 2156 460

 • Đề thi HSG môn Toán 9 Bình Phước (2008-2009)

  Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 3p dinhluyen2704 26-08-2010 1068 270

 • Đề thi HSG môn Vật lý 9 Bình Phước (2008-2009)

  Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 4p dinhluyen2704 26-08-2010 1503 262

 • Đề thi HSG môn Văn 9 Bình Phước (2008-2009)

  Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 3p dinhluyen2704 26-08-2010 2339 257

 • Đề thi HSG môn Địa 9 Bình Phước (2008-2009)

  Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 3p dinhluyen2704 26-08-2010 1454 234

 • Đề thi HSG môn Sinh 9 Bình Phước (2008-2009)

  Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 5p dinhluyen2704 26-08-2010 975 182

 • Đề thi HSG môn Lịch sử 9 Bình Phước (2008-2009)

  Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 5p dinhluyen2704 26-08-2010 1667 180

 • Đề thi HSG môn Mỹ thuật 9 Bình Phước (2008-2009)

  Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Mỹ thuật lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 1p dinhluyen2704 26-08-2010 304 25

 • ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

  Tài liệu tham khảo về ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 2p namthanh82 27-07-2013 60 6

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục - Mã số hồ sơ 148005

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục - mã số hồ sơ 148005', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p meomayhaman 07-06-2011 36 5

 • Thủ tục thu hồi giấy chúng nhận kiểm định chất lượng giáo dục - Mã số hồ sơ 148015

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục thu hồi giấy chúng nhận kiểm định chất lượng giáo dục - mã số hồ sơ 148015', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p meomayhaman 07-06-2011 22 5

 • Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng, Mã số hồ sơ 021748

  Tham khảo tài liệu 'cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng, mã số hồ sơ 021748', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p titihaudau 13-06-2011 15 4

 • Hồ sơ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, Mã số hồ sơ 161063

  Tham khảo tài liệu 'hồ sơ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, mã số hồ sơ 161063', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p titihaudau 13-06-2011 42 4

 • Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p meomayhu 15-06-2011 34 4

 • Thủ tục giải thể Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Mã số hồ sơ 160333

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên - mã số hồ sơ 160333', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p meomayhaman 07-06-2011 16 4

 • Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Toán (2013 - 2014) - Sở GD&ĐT Bình Phước

  Tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2013 - 2014 của Sở giáo dục và đào tạo Bình Phước dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, qua đó các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

  pdf 3p havanvan68 15-04-2014 38 3

 • Thủ tục đình chỉ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên- Mã số hồ sơ 160331

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục đình chỉ trung tâm giáo dục thường xuyên- mã số hồ sơ 160331', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p meomayhaman 07-06-2011 20 2

 • Quyết định số 2062/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 1p oggianoel 09-01-2013 8 2

 • Quyết định số 2062/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf 1p bupbebaggo 15-01-2013 6 2

 • Thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p meomayhaman 07-06-2011 29 2

 • + Xem thêm 181 Sở Giáo Dục Bình Phước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản