Sở hữu công cộng

Xem 1-20 trên 7174 kết quả Sở hữu công cộng
 • Bài giảng Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại do ThS. Võ Nguyên Hoàng Phúc biên soạn giới thiệu tới người đọc khái niệm tên thương mại, căn cứ xác lập quyền đối với tên thương mại, điều kiện bảo hộ tên thương mại, điều kiện bảo hộ tên thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thangnamvoiva25 20-10-2016 4 2   Download

 • Bài giảng Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh trình bày các căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh, nội dung quyền, hành vi xâm phạm quyền. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p thangnamvoiva25 20-10-2016 2 0   Download

 • Bài giảng Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhà hiệu trình bày các nội dung khái niệm, xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu hàng hóa, điều kiện bảo hộ, đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nội dung quyền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p thangnamvoiva25 20-10-2016 1 0   Download

 • Bài giảng Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản có liên quan, các văn bản hướng dẫn thi hành, khái niệm, văn bằng bảo hộ, ý nghĩa của việc bảo hộ sáng chế, điều kiện bảo hộ sáng chế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p thangnamvoiva25 20-10-2016 1 0   Download

 • Ebook Sổ tay thi công cầu cống do PGS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên) biên soạn gồm 22 phần, trình bày các nội dung về tổ chức thi công cầu, các công tác cơ bản, đo đạc, định vị, xây dựng các kết cấu phụ tạm, xây dựng móng,... Đây là cuốn sổ tay hữu ích cho những ai quan tâm đến xây dựng, thi công cầu cống.

  pdf612p toilove2309 19-08-2014 510 359   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách "Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ" trình bày các nội dung: Nghị định số 06 /2001/NĐ - CP ngày 01 - 02 - 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 63/CP ngày 24 - 10 - 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về quyền sở hữu công nghiệp, quy định về chuyển giao công nghệ,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf275p tsmttc_003 23-05-2015 28 13   Download

 • Hoạt động mua bán quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thông qua các giao dịch pháp lý giữa chủ sở hữu quyền độc quyền và pháp nhân hoặc thể nhân nhận các quyền đó. Những mối quan hệ pháp luật đó về cơ bản mang bản chất hợp đồng, nghĩa là bên chuyển giao công nghệ đồng ý chuyển giao và bên nhận chuyển giao đồng y tiếp nhận các quyền đang được nói đến

  pdf29p littleduck801 11-08-2011 145 74   Download

 • Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ hợp chủng Quốc Hoa Kỳ và Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Phụ lục A sở hữu trí tuệ giới thiệu các nội dung: Các phạm vi, phân chia quyền, giải quyết tranh chấp, thông tin bí mật kinh doanh

  pdf2p trannhu 07-07-2009 183 42   Download

 • Sở hữu Trí tuệ (STTT) là sự công nhận của xã hội đối với những nỗ lực về trí tuệ. Đó là sự độc quyền ban ra để ghi nhận sự đóng góp của các sáng tạo trí tuệ cho xã hội. Đó là một quyền sở hữu vô hình. Việc sử dụng SHTT của một đối tượng thứ ba không tước đoạt được quyền sở hữu của sở hữu chủ. Như vậy, quyền SHTT là quyền để hạn chế người khác sử dụng quyền này. Sự mở rộng quyền này tùy thuộc vào phạm vi quyền hạn quy định...

  ppt174p hoangyen999 04-05-2013 42 16   Download

 • Bài giảng Quyền sở hữu trí tuệ trình bày về định nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, các quyền liên quan đến tác giả...

  pdf62p six_12 14-03-2014 47 16   Download

 • Bài giảng Lĩnh vực pháp luật về sở hữu trí tuệ: Chế định quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp trong pháp luật về sở hữu trí tuệ trình bày về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; cơ chế khai thác.

  ppt75p cocacola_06 05-11-2015 25 6   Download

 • Bài giảng chuyên đề: Chế định quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp trong pháp luật về sở hữu trí tuệ tập trung trình bày các vấn đề về: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; cơ chế khai thác. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf76p cuonghuyen0628 05-11-2015 18 5   Download

 • Bài giảng Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ do ThS. Võ Nguyên Hoàng Phúc biên soạn trình bày các nội dung: Khái niệm, phân loại, chuyển giao quyền tác giả - quyền liên quan, chuyển giao quyền SHCN, hạn chế việc chuyển nhượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p thangnamvoiva25 20-10-2016 1 0   Download

 • Theo quy định tại Điều 67 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức có cơ cấu tổ chức quản lý như sau: - Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và pháp luật có liên quan.

  pdf6p cq511225 23-09-2010 684 218   Download

 • Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau: - Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;...

  pdf2p truongan 10-07-2009 587 102   Download

 • Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

  pdf29p truongvu 10-10-2009 221 82   Download

 • Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của tập đoàn tài chính ngân hàng Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam.DAS cũng là một thành viên chính thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ cao.DAS hiện là cổ đông lớn của nhiều công ty khác, và là chủ sở hữu của Công ty quản lý Quỹ đầu tư Đông Á....

  ppt34p kieuoanh369 27-05-2011 188 73   Download

 • Nhu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) xuất hiện cùng với sự phát triển của giao lưu thương mại nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng SHCN. Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp vẫn không ngừng vận động và phát triển theo hướng mở rộng các quyền năng cho chủ sở hữu, mở rộng phạm vi các đối tượng được bảo hộ.

  pdf87p vinamilkvietnam 21-08-2012 157 50   Download

 • Công văn 98/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 310/SXD-QLNƠCS ngày 28/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và công tác đánh số và gắn biển số nhà.

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 137 36   Download

 • Việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN), hay nói một cách khác là cấp li-xăng quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) là một trong những phương pháp hữu hiệu để chủ sở hữu quyền khai thác quyền này của mình cũng như để bên nhận phát triển công việc kinh doanh của mình dựa trên những lợi thế của quyền SHCN được li-xăng. Thực tế tại Việt Nam, số lượng đối tượng SHCN được li-xăng gia tăng trong vào năm gần đây.

  pdf4p phuonghoangnho 23-04-2010 132 36   Download

Đồng bộ tài khoản