Sở hữu kinh tế

Xem 1-20 trên 2248 kết quả Sở hữu kinh tế
 • Mời các bạn tham khảo những kiến thức về cơ sở khoa học nghề nuôi ong; công nghệ nuôi ong lấy mật thông qua Sổ tay kinh tế kỹ thuật nuôi ong: Phần 1. Tài liệu hữu ích với những bạn quan tâm tới lĩnh vực nuôi ong.

  pdf96p thuytrang_1 12-12-2014 70 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p notonline1122 20-02-2013 44 16   Download

 • Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện (Principal agent problem) là một vấn đề quan trọng liên quan đến một số khó khăn nảy sinh do tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền điều hành. Vấn đề này đã được các học giả nước ngoài quan tâm từ lâu, nhưng nó mới được chú ý hơn ở Việt Nam hiện nay. Bài viết này đã làm rõ vấn đề chủ sở hữu và người đại diện trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam có đặc điểm khác biệt với các doanh...

  pdf7p mat_vang 26-12-2012 55 14   Download

 • Sở hữu là một phạm trù kinh tế xuất phát và cơ bản của kinh tế chính trị. Nó như là một tổng thể các quan hệ kinh tế và theo đó là tổng thể các quyền sử dụng, chi phối, quản lý.. . gắn với một chế độ xã hội nhất định. Chế độ sở hữu chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự vận động và phát triển của xã hội loài người, là yếu tố chi phối các yếu tố khác của đời sống xã hội. Bản thân chế độ sở hữu cũng là...

  pdf36p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 45 13   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo "Kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường tính chủ động của một số ngành kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các tồn tại chung trong quan hệ thương mại Việt Nam Trung Quốc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, các tồn tại trong quan hệ thương mại Việt Nam Trung Quốc trong một số ngành kinh tế và đề xuất giải pháp tháo gỡ,...

  pdf35p huynhthuy1990 25-09-2015 45 8   Download

 • Nội dung trong chương 3 Mấy vấn đề về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế nước ta nằm trong bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên cnxh, những đổi mới về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế.

  ppt12p pink_12 27-05-2014 30 7   Download

 • Các loại hình tổ chức kinh doanh được phát triển trên cơ sở sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế. Đó là cách thức huy động và phân bổ các nguồn lực trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p chuotchuot09 08-12-2015 27 2   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu kinh tế học và tác nhân có lý trí; hiệu ứng của sự sở hữu; tâm lý sợ mất mát; định giá theo điều kiện; đền bù đất;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 8: Hiệu ứng của sự sở hữu".

  pdf5p hera_02 09-04-2016 4 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sử dụng thu nhập của các hộ gia đình ở một số vùng kinh tế mới Tây Nguyên" dưới đây, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn hình thức sử dụng thu nhập của các hộ gia đình ở một số vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 8 1   Download

 • Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 5: Sở hữu trí tuệ" cung cấp cho người học các kiến thức về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, kinh tế và sở hữu trí tuệ, phân loại sở hữu trí tuệ, khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp, quá trình hình thành luật sở hữu trí tuệ trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p bautroibinhyen13 10-01-2017 12 1   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Tiếp tục đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về quan điểm chế độ sở hữu, một số kiến nghị và giải pháp đổi mới hoàn thiện chế độ sở hữu.

  pdf8p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 11 0   Download

 • Con người - với tư cách là một thực thể xã hội chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có những cơ sở vật chất nhất định. Ngay từ thời kỳ sơ khai của xã hội loài người, ý thức về xã hội, về cộng đồng người còn hạn chế nhưng người nguyên thuỷ đã biết chiếm giữ hao quả tự nhiên, chim thú săn bắt được, những công cụ lao động giản đơn để phục vụ cho nhu cầu của mình. Hay nói cách khác, con người sinh ra từ tự nhiên, để tồn tại và phát...

  pdf33p minhtri 13-07-2009 439 157   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp mới đã làm đa dạng thêm các hình thức sở hữu kinh tế và kéo theo đó là sự phong phú, đa dạng với các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Các thành phần kinh tế cạnh tranh nhau trong nền kinh tế thị trường để phát triển và cũng làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng lớn...

  pdf38p songngu1311 03-12-2012 61 16   Download

 • Bài 18: Kinh tế học dòng chính so với kinh tế học hành vi. Những nội dung chính trong bài này gồm có: Vai trò của kinh tế học dòng chính, trục trặc của kinh tế học dòng chính, kinh tế học dòng chính và kinh tế học hành vi: Cách nhìn nhận hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p estupendo2 10-08-2016 11 3   Download

 • Cùng tìm hiểu sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử; xây dựng trang web; lựa chọn tên miền; bảo vệ trang web của bạn được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 8: Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế kỹ thuật số".

  pdf30p hohoanglongkt 24-03-2016 19 2   Download

 • Những bài tập trắc nghiệm này hệ thống lại những kiến thức cơ bản môn Kinh tế vi mô về các vấn đề như: Kinh tế học, thị trường hàng hóa, đường giới hạn, chi phí cơ hội,... Hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn ôn tập.

  pdf104p ebookso1 29-07-2011 1872 1059   Download

 • BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (PHẦN 5) Câu 5: Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước, những hạn chế trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước, của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước. I.Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. 1. Chức năng bảo vệ lợi ích giai cấp.

  pdf6p bibi_1 05-03-2012 2611 896   Download

 • Trong nhiều thập kỷ trước đổi mới, cũng giống như các nước XHCN khác, Việt Nam thực hiện công cuộc xây dựng đất nước theo mô hình XHCN được quan niệm lúc bấy giờ. Theo đó, chế độ sở hữu toàn dân và tập thể về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hoá tập trung đóng vai trò là những yếu tố chủ đạo của mô hình phát triển.

  doc15p monita6603 24-09-2010 2774 558   Download

 • Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH để rồi phát triển lên một bước cao hơn đó là CNCS - một chế độ xã hội mà ở đó quan hệ sở hữu là sở hữu công cộng, xã hội không còn giai cấp có tính tự quản cao, làm theo nhu cầu. Con người được tự do phát triển toàn diện. Đó là mục tiêu của loài người nói chung và của nước ta nói riêng. Muốn xây dựng được một xã hội như vậy điều kiện tiên quyết là phải phát triển lực lượng sản...

  pdf18p thainhatquynh 10-07-2009 1930 532   Download

 • Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để về mọi mặt. Từ xã hội cũ sang xã hội mới XHCN. Thời kỳ đó bắt đầu từ khi giai cấp vô sản lên nắm chính quyền. Cách mạng vô sản thành công vang dội và kết thúc khi đã xây dựng xong cơ sở kinh tế chính trị tư tưởng của xã hội mới. Đó là thới kỳ xây dựng từ lực lượng sản xuất mới dẫn đến quan hệ sản xuất mới,...

  pdf19p trungtri 09-07-2009 1389 529   Download

Đồng bộ tài khoản