Sở hữu trí truệ

Xem 1-20 trên 44 kết quả Sở hữu trí truệ
 • Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 106 7   Download

 • Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế đăng ký thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  pdf36p manhquynh 10-10-2009 112 28   Download

 • Quyết định số 2027/2001/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

  pdf8p manhquynh 10-10-2009 110 25   Download

 • Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf20p manhquynh 10-10-2009 130 26   Download

 • Thông tư số 14/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn ghi nhãn thuốc và nhãn mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người do Bộ Y tế ban hành

  pdf13p manhquynh 10-10-2009 105 20   Download

 • Chỉ thị số 65/2001/CT/BNN-KNKL về việc đẩy mạnh sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh nhằm tận dụng phế phụ phẩm từ sản xuất đường, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất đường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 59 17   Download

 • Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT về việc hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 154 15   Download

 • Nghị định số 66/2001/NĐ-CP về Luật Đất đai do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  pdf7p manhquynh 10-10-2009 107 13   Download

 • Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu và thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

  pdf22p manhquynh 10-10-2009 50 11   Download

 • Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành điều lệ trường dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf14p manhquynh 10-10-2009 52 11   Download

 • Thông tư số 35/2001/TT-BTC về việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, các nhân trong nước do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf27p manhquynh 10-10-2009 142 9   Download

 • Nghị định số 31/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin do Chính Phủ ban hành

  pdf31p manhquynh 10-10-2009 120 9   Download

 • Thông tư số 05/2001/TT-BKH về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  pdf18p manhquynh 10-10-2009 68 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TCBĐ-BCA về việc bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông do Tổng cục Bưu Điện và Bộ Công an ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 73 8   Download

 • Thông tư số 29/2001/TT-BVHTT về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 57 6   Download

 • Quyết định số 13/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông" do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 56 6   Download

 • Quyết định số 29/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 - 2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  doc1p manhquynh 10-10-2009 55 6   Download

 • Quyết định số 32/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  doc2p manhquynh 10-10-2009 63 6   Download

 • Thông tư số 13/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001-2005 do Bộ Y tế ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 69 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 56/2001/TTLT-BTC-BTS về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các dự án khuyến khích phát triển giống thuỷ sản do ngân sách nhà nước bảo đảm do Bộ Tài chính- Bộ Thuỷ sản ban hành

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 55 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản