Sở kh& đt

Xem 1-20 trên 25 kết quả Sở kh& đt
 • Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

  doc16p uyenson 19-08-2009 432 55   Download

 • Quyết định số 175/QĐ-KH&ĐT về việc tạm thời điều chỉnh phân công công tác của Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawttnh16 13-11-2009 54 6   Download

 • Quyết định số 87/QĐ-KH&ĐT về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p caucathadieu 27-04-2010 84 4   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: Phụ lục IV-3. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH.... PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

  pdf15p phananh 24-06-2009 222 47   Download

 • MẪU THÔNG BÁO V/v sửa đổi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số: 14/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn) SỞ KH VÀ ĐT TỈNH LẠNG SƠN PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÔNG BÁO V/v sửa đổi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ trụ sở: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. ...

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 60 1   Download

 • Thông báo 718/TB-KH&ĐT năm 2013 về danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vi phạm pháp luật, đã tạm ngừng và chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành.

  pdf8p thanhthienhoang23 19-05-2014 13 0   Download

 • Trên cơ sở các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP), đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã cơ bản ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định mới về đấu thầu.

  pdf4p sontratckh 15-11-2010 86 18   Download

 • Kế hoạch số: 45/KH-PGD&DT năm 2013 triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục huyện Văn Yên năm học 2013 - 2014.

  doc3p quangdungkien888 08-03-2015 16 1   Download

 • Kế hoạch số 125/KH-PGD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin ngành Giáo dục, Đào tạo huyện Chi Lăng, năm học 2012-2013, căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT, căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p thuyhuynh1702 07-12-2015 18 0   Download

 • Kế hoạch số: 14/KH-GD&ĐT về hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2014-2015; căn cứ thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;...

  pdf6p yeukhongloi 10-05-2016 21 3   Download

 • Tài liệu tham khảo Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm 2010 của phòng GD-ĐT thị xã Tân Châu

  doc5p dienatc 01-11-2010 931 64   Download

 • Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012....

  doc3p vantien2268 20-02-2011 178 27   Download

 • Trong không khí kỷ niệm 35 năm trường CĐSP Đà Lạt hình thành và phát triển, trên cơ sở nhiệm vụ chung, trường CĐSP Đà Lạt, Liên hiệp các Hội KH-KT Lâm Đồng và Dự án phát triển giáo dục THCS II Bộ GD & ĐT đồng tổ chức Hội thảo khoa học “giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học ”.

  pdf0p uocvongxua03 29-06-2015 99 47   Download

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015

  pdf21p inoneyear2 18-03-2010 105 14   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị trồng rừng (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2008/TTLT-KH&ĐT-BNN-TC ngày 23/6/2008)

  pdf1p vang_phanboi 03-08-2010 149 13   Download

 • ở cấp độ quốc gia, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg ngày 8/4/2005 về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

  pdf9p dem_thanh 20-12-2012 40 10   Download

 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NĂM 2012 Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 12 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  pdf20p stingdautaydo 07-12-2012 34 4   Download

 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, THPT, GDTX VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2012-2013

  pdf20p giaythethao 04-10-2012 60 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản