Số liệu địa vật lý

Xem 1-20 trên 473 kết quả Số liệu địa vật lý
 • Bài giảng Xử lý số liệu địa vật lý trình bày về vai trò của XLSL; số hóa tín hiệu; phân tách tín hiệu địa vật lý; các lý thuyết cơ bản của các bộ lọc và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf54p anbedung 19-03-2015 51 18   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả khảo sát, minh giải số liệu của các phương pháp Rađa xuyên đất và Thăm dò điện đa cực, cũng như các kết quả đào thám sát bước đầu của Viện Bảo tồn Di tích. Chúng tôi đã tìm ra các cổ vật trong khu vực đình Chu Quyến một cách khá chính xác bằng các phương pháp Địa Vật lý nói trên càng khẳng định tính ưu việt và hiệu quả của các phương pháp này đối với công tác khảo cổ.

  pdf0p tuanloc_muido 11-12-2012 40 5   Download

 • Bài báo trình bày một phương pháp mới phân loại đá chứa theo các quan hệ thiết lập sẵn giữa độ thấm và độ rỗng dựa trên cơ sở của đơn vị thủy lực và phân bố thủy lực tổng hợp. Ứng dụng của mạng nơron trong dự báo phân bố thủy lực tổng hợp từ tài liệu địa vật lý giếng khoan phục vụ đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí của một tầng sản phẩm trong trầm tích siliciclastic cũng được trình bày trong báo cáo này.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 28 5   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, luận án Tiến sĩ Địa chất "Đặc điểm nứt nẻ trong đá móng Granitoid mỏ hải sư đen trên cơ sở phân tích tổng hợp tài liệu địa vật lý giếng khoan và thuộc tính địa chấn" giới thiệu đến các bạn đặc điểm địa chất địa vật lý vùng nghiên cứu trong khung cấu trúc bể Cửu Long, phương pháp mô hình hóa độ rỗng nứt nẻ trong đá móng mỏ hải sư đen, đặc điểm nứt nẻ trong đá móng Granitoid mỏ hải sư đen theo tài liệu đ...

  pdf162p ngochunghcm 29-10-2015 61 16   Download

 • Ch-ơng 8 Các ph-ơng pháp đo khác 8.1. Đo đ-ờng kính giếng Đ-ờng kính giếng khoan là một tham số thể hiện đặc tính cơ học rất quan trọng, mặt khác nó lại là một số liệu dùng để thể hiệu chỉnh các số liệu đo của các ph-ơng pháp địa vật lý giếng khoan khác nhau khi xử lý tài liệu. 8.1.1. Sơ đồ nguyên tắc của phép đo Phép đo đ-ờng kính giếng đ-ợc thực hiện nhờ các cặp càng. Các càng trong cặp đặt đối diện nhau qua trục máy giếng.

  pdf21p northernlight 18-07-2011 132 61   Download

 • Bài giảng Địa vật lý giếng khoan - Phần mở đầu gồm có những nội dung chính sau: Vai trò của địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK), lịch sử phát triển của ĐVLGK, đo ghi ĐVLGK, các tham số vật lý thạch học xác định từ tài liệu ĐVLGK, môi trường xung quanh giếng khoan.

  pdf12p tangtuy05 25-03-2016 39 12   Download

 •  Mục đích chính của luận án này là nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích thuộc tính địa chấn, phân tích tổng hợp tài liệu ĐVLGK để xây dựng mô hình địa chất mới cho tầng chứa dầu khí trầm tích Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ.

  pdf27p uocvongxua01 09-05-2015 88 26   Download

 • Mật độ dòng điện tại O trong môi trường nghiên cứu RMN - Giá trị thực của điện trở suất ở phần môi trường nằm giữa hai điện cực M và N. ta nói rằng điện trở suất biểu kiến Ra đo được bằng hệ điện cực gradien tỷ lệ với điện trở suất thực của phần môi trường nằm giữa hai mặt cầu bán kính AM và AN với hệ số bằng tỷ số mật độ thực của dòng phát trong môi trường nghiên cứu và mật độ J0 nếu môi trường đó là đồng nhất đẳng hướng...

  pdf27p poseidon03 19-07-2011 60 23   Download

 • Từ nhiều năm nay, phương pháp đo sâu điện dòng không đổi đã được áp dụng ở nước ta, nhất là khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đã giúp cho các phương pháp Địa Vật lý nói chung, phương pháp đo sâu điện dòng không đổi nói riêng ngày càng chứng tỏ có hiệu quả cao trong việc giải quyết nhiều nhiệm vụ Địa chất khác nhau. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả áp dụng của các phương pháp này đã thu hút nhiều nhà chuyên môn [1].

  pdf7p tuanloc_muido 11-12-2012 129 20   Download

 • Trở lại với phương trình (5.8) ta có nhận xét hệ số hấp thụ tia gamma của môi trường hay hệ số tắt dần là tổng các hệ số tắt dần tuyến tính của các qúa trình hấp thụ quang điện, tán xạ compton và tạo cặp. Để thuận tiện trong nghiên cứu môi trường vật chất ở các trạng thái rắn, ta dùng một hệ số cơ bản hơn - hệ số hấp thụ khối (àm). Hệ số hấp thụ khối là tỷ số của hệ số tắt dần à chia cho mật độ khối ρb của môi trường...

  pdf27p poseidon03 19-07-2011 70 17   Download

 • Khi dòng điện ngoài chấm dứt, các ion trao đổi lại tái phân bổ trên màng sét và sinh ra gradien nồng độ làm xuất hiện thế phân cực kích thích. Vậy có thể nói rằng trị số phân cực giảm khi tăng nồng độ ion của chất điện phân. Các đá cát sét bão hoà nước thì sẽ có hiệu ứng thấp. Trong tự nhiên ta có thể gặp các trường hợp môi trường có tất cả các điều kiện bề mặt tiếp xúc giữa các bộ phận dẫn điện ion, điện tử và cách điện (các đá lục...

  pdf27p poseidon03 19-07-2011 55 15   Download

 • Từ thời điểm ngừng tuần hoàn dung dịch, sau các khoảng thời gian ∆t1và ∆t2 đo được các giá trị nhiệt độ tương ứng T1 và T2, ta dễ dàng tính được hai cặp số (x,y) là toạ độ của các điểm A và B

  pdf26p poseidon03 19-07-2011 37 12   Download

 • Sự kéo dài của thời gian truyền (∆t) do trước khi đến chấn tử thu thứ hai (xa) sóng bị suy giảm mạnh, biên độ sóng ở đó nhỏ hơn ngưỡng phát hiện của máy (hình 6.24). Trong trường hợp đó giá trị ∆t bị kéo dài. b. Bỏ sót chu kỳ: Có một số trường hợp do chọn ngưỡng đo quá thấp hoặc năng lượng (biên độ) sóng tới chấn tử xa quá yếu nên triger đánh dấu thời gian chỉ làm việc với chu kỳ thứ hai hoặc thứ ba...

  pdf27p poseidon03 19-07-2011 45 10   Download

 • Mục tiêu của luận án "Mô hình cấu trúc vỏ Trái đất miền Bắc Việt Nam trên cơ sở tài liệu địa chấn và trọng lực" là xây dựng mô hình cấu trúc sâu vỏ Trái đất lãnh thổ Bắc Việt Nam bằng tài liệu địa chấn và tài liệu trọng lực.

  pdf27p change05 10-06-2016 23 4   Download

 • Bài viết Đánh giá sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết trong đá cacbonat từ tài liệu ĐVLGK giới thiệu phương pháp nghiên cứu, đánh giá sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết giữa các hạt trong đá cacbonat từ tài liệu địa vật lý giếng khoan, trên cơ sở của phương trình archie chỉ ra sự thay đổi của hệ số xi măng gắn kết trong mỗi loại độ rỗng khác nhau.

  pdf5p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 4 1   Download

 • Luận án "Mô hình cấu trúc vỏ trái đất miền Bắc Việt Nam trên cơ sở tài liệu địa chấn và trọng lực" nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu vỏ Trái đất theo tài liệu địa chấn dò sâu, phân tích kết hợp tài liệu địa chấn dò sâu và tài liệu trọng lực xây dựng mô hình cấu trúc sâu vỏ Trái đất lãnh thổ Bắc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf150p lovivivi000 22-12-2016 4 0   Download

 • Xây dựng công trình giao thông như: khảo sát xây dựng, thiết kế kết cấu, sử dụng và sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng các công nghệ xây dựng, quy hoạch tuyến và thiết kế tổng thể công trình, tổ chức công trường xây dựng và chỉ đạo thi công, phân tích kinh tế và quản lý chất lượng, khai thác và sửa chữa công trình giao thông; đồng thời có kiến thức chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực chuyên ngành mà người học quan tâm bao gồm: cầu, hầm, đường sắt, đ...

  pdf21p lalan38 01-04-2013 79 21   Download

 • Ngoại suy theo tham số như một phương pháp song song trong vật lý toán. Cung cấp các thông tin về bề dầy trầm tích theo diện trên khu vực nghiên cứu. Đưa ra được bức tranh phân bố mật độ của đất đá trầm tích trên một khu vực rộng lớn theo tài liệu trọng lực. Xây dựng được một số hàm phụ thuộc mật độ theo tài liệu khảo sát địa vật lý. Đưa ra được các thông tin định hướng về cấu trúc có...

  pdf9p butmaucam 27-08-2013 38 2   Download

 • Các tuyến liên lạc của mạng là các thành phần để ghép nối cùng với các thành phần khác của một mạng chuyển mạch gói. Công nghệ chính xác được dùng cho các tuyến mạng độc lập với các giao thức cấp cao hơn bao trùm lên các tuyến. Chủ đích của các tuyến là chuyển thông tin của các giao thức cấp cao hơn từ một địa điểm vật lý tới một địa điểm khác với sự biến dạng tin ít nhất.

  doc160p thanhfnt 02-04-2010 667 344   Download

 • 7. Xử lý số liệu đất nền Nguyên tắc chung. – PP này dùng để xử lý thống kê kết quả xác định các đặc chỉ tiêu vật lý cũng như cơ học của đất. – Khi thiết kế nền móng người thiết kế nhận được số liệu về chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất, số liệu này do người khảo sát địa chất cung cấp về, người thiết kế có một bản tổng hợp trong đó ghi rõ lỗ khoan, số thứ tự mẩu đất, độ sâu lấy mẫu và trị số các chỉ tiêu vật lý cũng...

  pdf4p tkleanhhoang 17-03-2013 177 56   Download

Đồng bộ tài khoản