Sở Ngoại vụ

Xem 1-20 trên 5465 kết quả Sở Ngoại vụ
 • Luận văn trình bày về lý luận về văn hóa tổ chức các giá trị văn hóa tại các tổ chức hành chính, thực trạng tạo dựng các giá trị văn hóa tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, giải pháp nhằm tạo dựng các giá trị văn hóa tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p four_12 21-03-2014 57 17   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép

  doc2p duysuong 25-12-2009 66 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf9p naubanh_chung 23-01-2013 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf20p naubanh_chung 23-01-2013 26 1   Download

 • Quyết định số: 2689/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p ngochuyen2345 23-10-2015 13 0   Download

 • Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 18 0   Download

 • Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf9p codon_09 29-03-2016 13 0   Download

 • Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;..

  doc39p nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Xác nhận đơn xin đổi giấy phép lái xe

  doc1p duysuong 25-12-2009 588 71   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Tổ chức hội thảo. Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ. Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ.

  doc1p duysuong 25-12-2009 110 22   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, gia hạn tạm trú

  doc2p duysuong 25-12-2009 134 16   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Cho phép cá nhân

  doc1p duysuong 25-12-2009 55 7   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Khám chữa bệnh từ thiện

  doc2p duysuong 25-12-2009 98 6   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Thẩm định hồ sơ nhập cảnh

  doc2p duysuong 25-12-2009 74 6   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Giấy đăng ký hoạt động

  doc3p duysuong 25-12-2009 62 5   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Xuất cảnh của cán bộ

  doc1p duysuong 25-12-2009 58 4   Download

 • Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Cấp giấy xác nhận gốc Việt Nam

  doc1p duysuong 25-12-2009 84 3   Download

 • Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf4p hoangphungphilong234 25-04-2014 18 0   Download

 • Quyết định 19/2013/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf7p hoangphungphilong234 25-04-2014 21 0   Download

 • Tiểu luận Đầu tư quốc tế: Nguyên nhân thất bại của một số thương vụ M&A trên thế giới nhằm phân tích các nguyên nhân thất bại điển hình trên thế giới để tìm ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tránh đi vào vết xe đổ, từ đó góp phần đem lại sự thành công cho hoạt động M&A ở Việt Nam.

  doc14p xuantriu1 26-08-2014 123 45   Download

Đồng bộ tài khoản