Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn

Xem 1-20 trên 3423 kết quả Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn
 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 1/2001 trình bày các nội dung chính sau: Điều chỉnh cơ cấu - chuyển giao công nghệ - xúc tiến thị trường, một số vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước,... Mời quý độc giả đón đọc nội dung Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số này.

  pdf69p talata_6 23-12-2014 36 8   Download

 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 3/1999 giới thiệu các kết quả nghiên cứu sau: Giống lúa chịu mặn CM1; ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch, phương pháp chế biến và bảo quản đến chất lượng hạt giống và chất lượng gạo ở đồng bằng Sông Cửu Long;.... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf33p talata_6 23-12-2014 25 6   Download

 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 4/1999 giới thiệu các nội dung chính sau: Hai giống lúa năng suất cao cho vùng đất thấp nhờ nước trời ở Bihar, Ấn Độ; đặc điểm trên đồng ruộng các giống lúa cạn phía Bắc Thái Lan; biến dị di truyền và phân tích tương quan nhiều chiều ở lúa trên đất mặn Cuba và các nội dung khác.

  pdf33p talata_6 23-12-2014 34 7   Download

 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 7/1998 giới thiệu các nội dung chính sau: Kết quả thử nghiệm quốc tế về lúa lai, giống lúa lai chống bệnh đạo ôn ổn định, đột phá về độ nguyên chủng của hạt lúa lai, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa lai ở Ấn Độ và các nội dung khác.

  pdf25p talata_6 23-12-2014 24 5   Download

 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 11/1998 giới thiệu các nội dung chính sau: Tình trạng chất lượng của các giống lúa lai và lúa thơm, giống lúa lai chịu mặn, năng suất của ruộng lúa sẽ giảm dần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf30p talata_6 23-12-2014 24 5   Download

 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 1/1999 giới thiệu các kết quả nghiên cứu sau: Đặc điểm dòng bất dục cảm ứng nhiệt độ TGMS-VN-1, tính biến dị di truyền về hoa ở 10 dòng bất dục lúa, mô hình hấp thu nước và độ bóng của hạt gạo và các nội dung khác.

  pdf33p talata_6 23-12-2014 24 5   Download

 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 2/1999 giới thiệu các giống lúa mới như giống lúa X19, giống lúa Xi23, giống lúa P6 và các giống lúa khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf33p talata_6 23-12-2014 16 4   Download

 • Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Chi nhánh TP.HCM nêu cơ sở lý luận về quy trình tín dụng. Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý hợp đồng tín dụng.

  pdf7p blue_12 09-05-2014 46 4   Download

 • Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) nhằm trình bày những vấn đề chung về lý luận cơ cấu ngân hàng, thực trạng ngân hàng Agribank hiện nay. Các giải pháp tái cơ cấu Agribank.

  pdf55p pink_12 26-05-2014 104 41   Download

 • .....Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 2 năm 2002 của bộ trưởng bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn. Căn cứ nghị định số 73/cp ngày 1/11/1995 của chính phủ quy định.

  pdf12p camdodoisinhvien 27-06-2013 64 2   Download

 • Ebook Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra khuôn khổ các chính sách, nguyên tắc của NHNo & PTNT VN về hoạt động tín dụng; quy định những thủ tục, trình tự cho vay nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng NHNo & PTNT VN; giúp xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của các cấp cán bộ liên quan trong hoạt động tín dụng; là khung chuẩn cho việc kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập.

  pdf537p 951847623 09-04-2012 638 371   Download

 • Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản là một trong những nội dung quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực tiễn chỉ ra rằng, một số nước trên thế giới nhờ tiến hành phát triển công nghiệp chế biến (các nước đi trước như Anh, Pháp, Mỹ, Đức... các nước đi sau như Nhật Bản, Đài Loan, Singapore...) đã thúc đẩy các ngành kinh tế quốc dân, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.

  pdf71p dell1122 06-09-2012 67 24   Download

 • Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ hậu WTO trình bày một số nét khái quát về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; gia nhập WTO - cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp, nông thôn; duy trì phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn thời kỳ hậu WTO.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 136 38   Download

 • Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen1234567 23-10-2015 15 0   Download

 • Giáo trình Phát triển nông thôn có kết cấu gồm 5 chương và phụ lục. Nội dung giáo trình trình bày kiến thức nhập môn của môn học Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn, vai trò của nhà nước và các tổ chức trong phát triển nông thôn, nghiên cứu phát triển nông thôn.

  pdf163p dungdung386 19-06-2011 1547 630   Download

 • Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngay 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, ...

  pdf22p thuylinh 10-06-2009 124 15   Download

 • "Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển nông thôn" trình bày tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển nông thôn, chuyên đề kế toán vốn bằng tiền. Đồng thời báo cáo còn đưa ra một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán Vốn bằng tiền ở Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển nông thôn.

  doc45p tiendungtb3003 09-03-2010 12232 5167   Download

 • "Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn" sẽ giới thiệu đến bạn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các DNSX, thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn.

  doc52p tiendungtb3003 09-03-2010 1420 885   Download

 • Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm tạo cơ sở thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, xoá đói giảm nghèo và giảm dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta.

  pdf29p eight_12 08-03-2014 34 4   Download

 • Cùng với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nư¬ớc. Các Ngân hàng th¬ương mại đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn tín dụng, tiết giảm chi phí l¬ưu thông xã hội tăng cường chế độ hạch toán kinh tế đối với các đơn vị kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại. Nền kinh tế đất nước càng phát triển thì thư¬ơng mại quốc tế là chiếc cầu nối giúp các quốc gia mở rộng được quan hệ đối ngoại.

  pdf55p ngochanh 29-07-2009 816 514   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản