So sánh hình thái học

Xem 1-20 trên 163 kết quả So sánh hình thái học
 • 1. Đối với chương trình đào tạo Môn học thực vật dược là tiền đề của những môn học nào? 1.2.2. Đối vối nghiên cứu khoa học Những hoạt động nghiên cứu khoa học nào trong ngành dược dựa trên nền tảng thực vật học? 1.2.3. Đối với sản xuất ngành dược

  ppt40p mina52125 05-10-2012 168 44   Download

 • Xa-kê (Artocarpus altilis (Park.) Fosb.) ở Việt Nam được biết đến như một loài cây trồng phổ biến với rất nhiều công dụng làm cảnh hay trị bệnh. Theo Zerega et al. (2004, 2005), tên gọi “Xa-kê” được sử dụng để chỉ loài Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, nhưng đôi khi tên gọi này cũng được dùng khi nói đến Artocarpus camansi hoặc Artpcarpus mariannensis.

  pdf8p sunshine_7 18-07-2013 37 3   Download

 • Với mục đích điều tra xác định thành phần và mức độ nhiễm bệnh trên lạc vụ Xuân 2014 trên đất trồng lạc thu thập ở vùng Nghi Lộc - Nghệ An, nghiên cứu và tuyển chọn chủng nấm Trichoderma phòng trừ Aspergillus niger gây bệnh thối gốc mốc đen trên lạc ở Nghi Lộc, Nghệ An, mời các bạn cùng tham khảo luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp "So sánh đặc điểm hình thái, sinh học của một số chủng nấm Trichoderma và đánh giá hiệu lực phòng trừ nấm Asprgillus niger hại lạc ...

  doc96p ntabk001 04-01-2016 56 24   Download

 • Trong nghiên cứu này, mô hình thủy động lực học một chiều (MIKE-11) kết hợp với mô hình truyền tải khuếch tán được áp dụng để đánh giá tình hình xâm nhập mặn ở hạ lưu sông Trà Khúc – sông Vệ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, dự báo xâm nhập mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 48 13   Download

 • CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP SỐ TƯƠNG ÐỐI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ I. PHƯƠNG PHÁP SỐ TƯƠNG ĐỐI 1. Số tương đối động thái 2. Số tương đối kế hoạch 3. Số tương đối kết cấu 4. Số tương đối cường độ 5. Số tương đối so sánh PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ 1. Giới thiệu 2. Một số kí hiệu được dùng trong phương pháp chỉ số 3. Các loại chỉ số và cách tính 4. Hệ thống chỉ số 5. Chỉ số giá người tiêu thụ.

  pdf20p ctnhukieu6 30-04-2011 908 136   Download

 • Thực vật một lá mầm là một nhóm các thực vật có hoa có tầm quan trọng bậc nhất, chiếm phần lớn trên Trái Đất. Tầm quan trọng kinh tế của chúng không phải là sự đánh giá quá cao. Hiện nay, người ta ước tính có khoảng 50.00060.000 loài trong nhóm này

  pdf20p heoxinhkute 26-07-2010 240 62   Download

 • MỤC TIÊU. 1, Kiến thức: - Học sinh mô tả được cấu tạo sơ bộ và chức năng của ARN. - Biết xác định những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa ARN và ADN. - Trình bày được sơ bộ quá trình tổng hợp ARN đặc biệt là nêu được các nguyên tắc của quá trình này. 2, Kĩ năng: - Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình và tư duy phân tích, so sánh. 3, Thái độ: - Say mê yêu khoa học, yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ. - Tranh...

  pdf11p pencil_5 04-10-2011 290 16   Download

 • Phương pháp nghiên cứu cơ bản của giải phẫu hình thái thực vật là quan sát, so sánh và trên cơ sở các sự kiện đã thu thập được mà phân tích rồi tổng hợp để đi 4 đến suy diễn giả thiết.

  pdf2p pencil_6 11-10-2011 79 13   Download

 • Kiến thức - Học sinh nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh. - Nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát mẫu vật,nhận biết kiến thức qua quan sát, so sánh. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thích môn học, yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 308 13   Download

 • Bài viết trình bày những kết quả thu được từ một phần đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội mang tiêu đề Khảo sát câu hỏi bằng ngôn từ trên bình diện cấu trúc hình thái và giá trị ngữ dụng trong tiếng Việt và tiếng Pháp (Trên cứ liệu lời thoại phim), mã số QN.06.11.

  pdf13p tuanlocmuido 14-12-2012 112 13   Download

 • Tiết 79 QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ I- Mục tiêu cần đạt Qua bài học giúp hs. 1. Kiến thức : - Thấy được vai trò, tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả - Bước đầu hình thành cho học sinh kĩ năng quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét khi miêu tả. 2. Kỹ năng : - Nhận diện và vận dụng được những thao tác cơ bản trên trong đọc và viết bài văn miêu tả. 3. Thái độ :...

  pdf5p kata_9 01-03-2012 339 10   Download

 • Đề bài "Phân tích và so sánh 3 mô hình cung cấp dịch vụ tâm lý học trường học: Mô hình điều trị, mô hình sinh thái, mô hình sức khoẻ cộng đồng. Cho ví dụ minh họa" cung cấp cho các bạn những kiến thức về 3 mô hình: Mô hình điều trị, mô hình sinh thái, mô hình sức khoẻ cộng đồng. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc2p thuytnhp1994 09-01-2016 51 14   Download

 • Kiến thức - Học sinh hiểu được thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép cây, nhân giống vô tính trong ống nghiệm. - Biết được những ưu việt của hình thức nhân giống vô tính trong ống nghiệm. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thích bộ môn, ham mê tìm hiểu thông tin khoa học.

  pdf6p lenovo1209 31-10-2010 340 9   Download

 • Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : 2./ Kỹ năng cơ bản : để đo đoạn thẳng . - Biết so sánh hai đoạn thẳng. 3./ Thái độ : II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , thước thẳng III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số - Cẩn thận trong khi đo .của đoạn thẳng

  pdf6p phalinh7 13-07-2011 94 13   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Giải thích được nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu học so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là mối quan hệ giữa người và vượn người.  Biết sử dụng các hình vẽ, tranh, mô hình... để so sánh, phân tích các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và vượn người, giữa người và thú. Thái độ: Có quan điểm khoa học duy vật biện chứng về nguồn gốc loài người.

  pdf3p abcdef_34 18-09-2011 152 7   Download

 • Trong số 23 chủng nấm ký sinh trên rệp sáp hại cà phê chúng tôi đã thu thập và phân lập từ năm 2009 đến nay, có 8 chủng khó giám định đến loài bằng phương pháp hình thái học, nên chúng tôi sử dụng phương pháp giải trình tự gene và so sánh với ngân hàng gene thông qua giao diện tìm kiếm BLAST nucleotide-nucleotide đặt tại National Center for Biotechnology Information, Bethesda, Mỹ để giám định.

  pdf7p leon_1 05-08-2013 39 7   Download

 • Tiến trình hiện đại hóa văn học ở Hàn Quốc và Việt Nam bắt nguồn từ đâu, đi qua những sự kiện gì, vận động theo hình thái nào…, ấy là những vấn đề mà tham luận này tìm cách trả lời, trên cái nhìn so sánh.

  pdf7p lulu10 11-07-2011 54 8   Download

 • TÓM TẮT Mục tiêu: phân tích đặc điểm hình thái sọ mặt và các đặc điểm đặc trưng chủng tộc của nhóm người Việt Nam trưởng thành hạng III có chỉ định phẫu thuật. Phương pháp: nghiên cứu sử dụng phân tích phim sọ nghiêng dạng tỉ lệ của COBEN và phân tích phim sọ nghiêng dạng hình học của DIPAOLO.

  pdf28p google111 11-05-2011 53 6   Download

 • Thu thập và xác định thành phần loài thủy sản bằng phương pháp so sánh hình thái từ tháng 02/2011 đến tháng 07/2011 tại thôn Tân Đảo - Đầm Nha Phu. Thành phần loài thủy sản khai thác bằng nò sáo rất đa dạng gồm 63 loài thuộc 49 giống, 30 họ và 10 bộ (55 loài cá và 8 loài giáp xác). Bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế nhất gồm 33 loài (52,38%). Tiếp đến là Bộ Mười chân (Decapoda) gồm 8 loài (12,70%) và Bộ cá Trích (Clupeiformes) gồm 6 loài (9,52%). Số loài kinh tế...

  pdf9p kem3mau 11-06-2013 44 7   Download

 • Mục tiêu của đề tài này nhằm: Đánh giá hình thái, sự sinh trưởng, phát triển, các đặc tính nông học, năng suất và chất lượng của các giống mè; tìm ra giống cho hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện sản xuất của vùng.

  pdf35p allbymyself_10 04-05-2016 28 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản