Sở Tư pháp

Xem 1-20 trên 28512 kết quả Sở Tư pháp
 • Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Mẫu số 02/TP-LLTP Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

  doc3p duyphuong1204 30-12-2009 376 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do ubnd cấp huyện và sở tư pháp cấp trái quy định pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã số hồ sơ 137268', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p kisyodau 04-06-2011 57 3   Download

 • Giấy chứng tử (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

  doc2p pretty1 17-07-2010 443 85   Download

 • Giấy chứng tử (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

  doc2p pretty1 17-07-2010 554 61   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 16 ngày kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf4p taituongchienxuxu 29-11-2010 111 18   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Tờ khai đăng ký lại việc tử

  doc2p duyphuong1204 30-12-2009 74 8   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

  doc1p duyphuong1204 30-12-2009 67 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân các cấp; Công an phường, xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm...

  pdf8p haisannuongmuoiot 24-10-2010 80 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 11 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp đơn giản); trường hợp phức tạp phải xác minh tại Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh s...

  pdf4p yy_caily 27-12-2010 51 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp Lệ phí: 100.

  pdf4p yy_caily 27-12-2010 88 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf111p mungtetmoi 21-01-2013 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LĨNH VỰC CÔNG VIỆC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THÀNH PHẦN HỒ SƠ, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ÁP DỤNG THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  pdf31p naubanh_chung 23-01-2013 34 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

  pdf3p xuanca_xuanca 23-02-2013 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf1p naubanh_chung 23-01-2013 25 1   Download

 • Quyết định số: 76/QĐ-BTP về việc tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014” Khối Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p huyen06281982 21-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 79/QĐ-BTP về việc “Xếp hạng Sở Tư pháp năm 2014”; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Quyết định số2096/QĐ-BTP ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014;...

  pdf3p huyen06281982 21-10-2015 15 0   Download

 • Quyết định số: 77/QĐ -BTP về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp năm 2014 Khối Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở tư pháp; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số: 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen2345 23-10-2015 28 0   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản