Xem 1-3 trên 3 kết quả Sợi quang digital
  • RF refence Refenrence laser RF refence Signal laser Optical mod IF mod BS Photodetector CS Digital source Hình 1.5 Kỹ thuật Heterodyne trong mạng RoF. Như ở hình vẽ 2.6 ta thấy 2 ưu điểm của kỹ thuật này. Ưu điểm thứ nhất đó là cấu trúc BS đơn giản do nguồn tham chiếu RF được tạo ra từ CS, nguồn RF tham chiếu được khóa pha với Laser phát chính (master laser). Cả nguồn tham chiều lẫn tín hiệu được truyền đi trong cùng sợi quang.

    pdf12p caott5 22-05-2011 107 43   Download

  • Đồ án: Hệ thống Radio-over-fiber (Analog & Digital) trình bày tổng quan về hệ thống thông tin quang, các đặc điểm cơ bản của hệ thống thông tin quang, ý tưởng của đề tài, quá trình phát triển của hệ thống thông tin quang, các thành phần cơ bản trong hệ thống thông tin quang, đánh giá chất lượng hệ thống thông tin quang, hệ thống truyền sóng vô tuyến qua sợi quang, tổng quan về kiến trúc hệ thống RoF, hệ thống ROF tương tự và số, ưu và nhược điểm của công nghệ RoF...

    pdf5p pebom109 08-05-2014 69 22   Download

  • Khác với thông tin hữu tuyến và vô tuyến - các loại thông tin sử dụng các môi trường truyền dẫn tương ứng là dây dẫn và không gian - thông tin quang là một hệ thống truyền tin thông qua sợi quang. Điều đó có nghĩa là thông tin được chuyển thành ánh sáng và sau đó ánh sáng được truyền qua sợi quang. Tại nơi nhận, nó lại được biến đổi trở lại thành thông tin ban đầu. Hình 1.1.

    pdf23p chipbia 16-07-2012 142 41   Download

Đồng bộ tài khoản