Sql data

Xem 1-20 trên 731 kết quả Sql data
 • Tổng quan về các thành phần DML, DDL, và DCL của SQL Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này, Phần 6 của loạt bài hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2 , phát triển theo ngôn ngữ xử lý dữ liệu (DML) và giới thiệu ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) và ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu (DCL). Nó cũng...

  pdf34p hoa_kimngan 13-09-2011 66 15   Download

 • Cơ bản về truy vấn SQL Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Tóm tắt: Thông qua một loạt các ví dụ đơn giản, hướng dẫn này minh họa làm thế nào để lấy ra từ một cơ sở dữ liệu IBM® DB2® bằng các lệnh SELECT của SQL chuẩn. Hướng dẫn này mô tả cách lấy ra các hàng từ một bảng cơ sở dữ liệu quan...

  pdf32p hoa_kimngan 13-09-2011 60 13   Download

 • Tóm tắt: Bạn có thể sử dụng các hàm xuất bản SQL/XML để tạo một tài liệu XML có nhãn từ những dữ liệu quan hệ. Cơ sở dữ liệu vạn năng DB2 bao gồm các hàm xuất bản SQL/XML được lập sẵn cho phép nó trở nên dễ dàng để xuất bản các tài liệu XML khi dùng các dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu của DB2. Bài viết này giới thiệu bạn với các hàm xuất bản SQL/ XML, và bằng các ví dụ đang làm việc, chỉ cho bạn cách sử dụng các hàm...

  pdf25p hoa_kimngan 13-09-2011 62 11   Download

 • Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 2: DB2 pureXML hỗ trợ trong XFG Mô hình hóa pureXML trong XHTMLForm cho các thông số dịch vụ Web dữ liệu, với các hỗ trợ đã được đăng ký trong Lược đồ XML tương ứng cho cài đặt trường pureXML Xiao Feng Zhao, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: pureXML® chức năng của IBM® DB2® 9 hỗ trợ cách mạng hóa dữ liệu XML — Điều khiển XML như một kiểu dữ liệu mới mà lưu trữ mà lưu trữ theo cấp bậc tự nhiên — Khác so với...

  pdf13p hoa_kimngan 13-09-2011 57 11   Download

 • Tạo, gỡ rối và triển khai các thường trình cho DB2 và Oracle Thomas Sharp, Kiến trúc sư công cụ phần mềm, IBM Tóm tắt: Bài viết này mô tả cách bạn có thể sử dụng IBM® Data Studio 2.2 and Optim™ Development Studio 2.2 để phát triển các thường trình sử dụng Oracle PL/SQL. Nó chỉ cho bạn cách tạo, soạn thảo, triển khai và gỡ rối các gói, các thủ tục và các hàm PL/SQL cho các cơ sở dữ liệu sau đây: Phiên bản 9.7 của DB2® for Linux®, UNIX® và Windows®, Oracle 10g và Oracle 11g....

  pdf103p hoa_kimngan 13-09-2011 44 10   Download

 • Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, EMC Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, EMC Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, EMC Tóm tắt: Loạt bài hướng dẫn này giới thiệu cho bạn đọc về cơ sở dữ liệu Aroma để áp dụng kiến thức về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) và ngôn ngữ vấn tin XML (XQuery) nhằm giải quyết các câu hỏi nghiệp vụ tiêu biểu.

  pdf28p hoa_kimngan 13-09-2011 48 8   Download

 • Chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu quan hệ thành định dạng XML Torsten Bittner, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL/XML để chuyển đổi dữ liệu quan hệ thành định dạng XML. Vì tự tay viết các truy vấn SQL/XML rất tốn công, Kiến trúc sư dữ liệu Rational® của IBM® làm đơn giản hoá công việc này bằng cách tự động tạo ra các truy vấn SQL/XML dựa trên các ánh xạ được định nghĩa bằng đồ họa.

  pdf43p hoa_kimngan 13-09-2011 57 7   Download

 • Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 1: : Bắt đầu tích hợp bằng cách tạo ra một ứng dụng Nhanh chóng xây dựng ứng dụng từ sơ đồ dữ liệu sang XHTML/XForms bằng cách sử dụng XML Forms Generator và Data Studio Xiao Feng Zhao, Kỹ sư phần mềm, IBM Qiang Wang, Kỹ sư phần mềm, IBM Susan Malaika, Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, IBM Japan Tóm tắt: XML Forms Generator (XFG) cung cấp sự khởi động cho phát triển form.

  pdf18p hoa_kimngan 13-09-2011 54 7   Download

 • Chapter 1: Relational Database Systems and Oracle „ Chapter 2: Introduction to SQL, AQL*Plus, and SQL Developer „ Chapter 3: Data Definition, Part I „ Chapter 4: Retrieval: The Basics „ Chapter 5: Retrieval: Functions „ Chapter 6: Data Manipulation „ Chapter 7: Data Definition, Part II „ Chapter 8: Retrieval: Multiple Tables and Aggregation „ Chapter 9: Retrieval: Some Advanced Features

  pdf448p trasua_123 29-12-2012 41 7   Download

 • Cách sử dụng đặc tính XSLT trong dịch vụ Web dữ liệu để tùy biến các thông điệp vào và ra của dịch vụ Web Kavitha Pullela, Kỹ sư phát triển phần mềm, IBM Michael Schenker, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: IBM® Dịch vụ Web dữ liệu là một phần của IBM Data Studio Developer, một nền công cụ đồng nhất cho các máy chủ cơ sở dữ liệu IBM. Dịch vụ Web dữ liệu có thể được sử dụng để thể hiện các thao tác cơ sở dữ liệu và các thủ tục đã được lưu...

  pdf116p hoa_kimngan 13-09-2011 52 6   Download

 • Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 3: Sử dụng máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition với cơ sở dữ liệu DB2 và Informix Michael L.

  pdf20p hoa_kimngan 13-09-2011 57 7   Download

 • Cynthia M. Saracco, Kiến trúc giải pháp cao cấp, IBM Tóm tắt: Bản phát hành DB2 9 của IBM mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu XML, được gọi là pureXML. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong các cột XML bằng cách sử dụng SQL và SQL/XML. Các bài viết tiếp theo trong loạt bài này sẽ minh họa cách truy vấn dữ liệu XML bằng XQuery, một ngôn ngữ mới được DB2 hỗ trợ. ...

  pdf36p hoa_kimngan 13-09-2011 62 6   Download

 • Tìm hiểu cách sử dụng các khối ẩn danh PL/SQL trong một môi trường DB2 Maksym Petrenko, Chuyên gia công nghệ cơ sở dữ liệu mở DB2, IBM Maria Schwenger, Tư vấn công nghệ cơ sở dữ liệu mở DB2, IBM Tóm tắt: IBM DB2® cho Linux®, UNIX® và Windows® 9.

  pdf16p hoa_kimngan 13-09-2011 36 5   Download

 • Phát triển dịch vụ Web dữ liệu đầu tiên của bạn với IBM Data Studio Michael L. Pauser, Nhà phát triển Web, IBM Tóm tắt: Giải pháp Data Studio của IBM® bao gồm nhiều đặc tính mới, trong số các đặc tính đó là việc hỗ trợ dịch vụ Web dữ liệu. Dịch vụ Web dữ liệu là bộ cung cấp dịch vụ Web thuộc thế hệ kế tiếp cho các máy chủ cơ sở dữ liệu của IBM. Dịch vụ Web dữ liệu cung cấp một giao diện dịch vụ Web đầy đủ, hỗ trợ cho REST- style (liên...

  pdf32p hoa_kimngan 13-09-2011 49 6   Download

 • Express-C, WTP Eclipse, và Máy chủ Ứng dụng WebSphere, Bản Cộng đồng V1.1 Thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu với gói khởi công Java (Java kick-start) Krishnakumar Balachandar, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này chỉ cho bạn biết cách lập ra một vùng SQL (SQL realm) để thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu cho một ứng dụng Web bằng cách sử dụng gói phần mềm miễn phí để khởi công Java ™ (Java kick-start package).

  pdf40p hoa_kimngan 13-09-2011 26 5   Download

 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và thời gian đưa ra thị trường của các ứng dụng Java Sonali Surange, Trưởng nhóm Các công cụ pureQuery của Data Studio, IBM Rafael Coss, Kiến trúc sư giải pháp của nhóm Data Studio Enablement, IBM Vijay Bommireddipalli, Kiến trúc sư giải pháp của nhóm Data Studio Enablement, IBM Tóm tắt: Sản phẩm Data Studio Developer IBM® phiên bản 1.2 tăng tốc quá trình phát triển và tăng cường khả năng kiểm soát đối với một phạm vi rất đa dạng các ứng dụng. ...

  pdf49p hoa_kimngan 13-09-2011 33 4   Download

 • WebSphere Application Server Community Edition Nâng cao dịch vụ Web dữ liệu Michael L. Pauser, Nhà phát triển Web, IBM Patsy Yu, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Phiên bản IBM® Data Studio V2.1 gồm nhiều đặc tính, một trong các đặc tính đó là dịch vụ Web dữ liệu. Các dịch vụ Web dữ liệu cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng phô bày các phép toán cơ sở dữ liệu (các lệnh chọn, chèn, cập nhật và xóa của SQL) và các thủ tục lưu CALL, như là một phép toán của dịch vụ Web cho...

  pdf17p hoa_kimngan 13-09-2011 30 5   Download

 • Ba kịch bản tích hợp Ray W. Ellis, Kỹ sư cao cấp, IBM Mei Selvage, Kiến trúc sư Dữ liệu, IBM Daniel T. Chang, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Hãy xem tổng quan về sản phẩm Rational® Data Architect và WebSphere® Business Modeler của hãng IBM.

  pdf14p hoa_kimngan 13-09-2011 36 3   Download

 • Thấu hiểu ứng dụng hơn và tăng năng suất Sonali Surange, Trưởng nhóm Các công cụ pureQuery của Data Studio, IBM Zeus Courtois, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Khám phá sản phẩm IBM® Data Studio Developer 2.1 sẽ giúp đỡ bạn hiểu tốt hơn các ứng dụng cơ sở dữ liệu của mình như thế nào.

  pdf40p hoa_kimngan 13-09-2011 27 3   Download

 • Roger Sanders, Quản lý cao cấp, EMC Tóm tắt: Hướng dẫn này giới thiệu cho bạn về lập trình SQL nhúng và dẫn bạn qua từng bước làm thế nào để xây dựng một ứng dụng SQL nhúng. Hướng dẫn này giới thiệu quá trình để chuyển đổi một hoặc nhiều tệp tin mã nguồn của ngôn ngữ lập trình bậc cao có chứa SQL nhúng thành một ứng dụng có thể chạy được.

  pdf73p hoa_kimngan 13-09-2011 42 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản