Sql & pl/sql

Xem 1-5 trên 5 kết quả Sql & pl/sql
 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình - Giáo trình lập trình SQL giú p bạn có kiến thức căn bản và nâng cao về ngôn ngữ SQL.Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau (còn gọi là các phương pháp lập trình). Một phần của công việc lập trình là việc lựa chọn một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết.

  doc106p docdaovn 02-05-2011 409 181   Download

 • Kết cấu một PL/SQL Declare Định nghĩa các đối tượng PLSQL có dùng ở trong khối. BEGIN Các tác vụ thực hiện [ EXCEPTION Xử lý các lỗi do các tác vụ thực thi gây ra. ] END...

  doc8p nsikea 23-04-2011 133 57   Download

 • In a Microsoft Windows environment, you begin installation by double−clicking on the setup.exe file to run the installation program. If you are working in a non−Windows environment, please visit the RevealNet PL/SQL Pipeline Archives (http://www.revealnet.com/plsql−pipeline) to obtain a compressed file containing the utilities on this disk. The installation script will lead you through the necessary steps. The first screen you will see is the install screen shown in Figure A.1.

  pdf984p giangtanthon 10-02-2010 168 56   Download

 • The Oracle PL / SQL Ngôn ngữ Pocket tham khảo là một hướng dẫn tham khảo nhanh đến các PL / SQL ngôn ngữ lập trình, cung cấp các phần mở rộng thủ tục để các cơ sở dữ liệu quan hệ SQL ngôn ngữ và một loạt các công cụ phát triển Oracle.

  pdf50p jupyter 31-07-2010 101 35   Download

 • The Oracle PL / SQL Ngôn ngữ Pocket tham khảo là một hướng dẫn tham khảo nhanh đến các PL / SQL ngôn ngữ lập trình, cung cấp các phần mở rộng thủ tục để các cơ sở dữ liệu quan hệ SQL ngôn ngữ và một loạt các công cụ phát triển Oracle .Quyển sách này được upload tại: hutonline.net SQL và PL/SQL Cơ bản .Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL MỤC LỤC MỤC LỤC ... CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG ... 1.1. NGÔN NGỮ SQL ... 1.1.1.

  pdf106p transang1 27-09-2012 67 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản