Sql profiler

Xem 1-20 trên 20 kết quả Sql profiler
 • Giám sát cơ sở dữ liệu với SQL Profiler SQL Server Profiler là một công cụ ghi chép hiệu quả, đi kèm với SQL Server. Profiler cho phép bạn quản lý và nắm bắt được những hoạt động đang diễn ra trong cơ sở dữ liệu của bạn, bao gồm adhoc truy vấn, lưu trữ các yêu cầu, đăng nhập, lỗi,... Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Profiler để làm rõ những điều trên.

  pdf7p camry1357 25-12-2010 123 21   Download

 • Tham khảo sách 'mcse: sql server 2000 administration', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf707p maiphuong 12-08-2009 70 8   Download

 • SQL Server 2008 Database Administration– Monitoring and Performance Chapter 9 is about performance and exception monitoring your server • We’ll start with the basics (using Profiler) and end with new features in SQL Server 2008 (Data Collector)

  pdf148p bongbong_hong 20-12-2012 73 23   Download

 • Perfmon là một công cụ nhỏ nhưng mạnh mẽ trong hộp công cụ của bất kỳ DBA. Sử dụng một mình, nó cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tình trạng của máy chủ - cả hai Windows Server và SQL. Sử dụng kết hợp với Profiler (bao gồm trong chương kế tiếp), nó mở ra một kính hiển vi nhìn vào hiệu suất.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 52 17   Download

 • Query tuning, optimization and troubleshooting are all possible by the ability to view what's going on inside SQL Server

  ppt36p soicon824 19-04-2011 45 13   Download

 • Sơ đồ thực thi là một trong những công cụ tốt nhất để chẩn đoán các lỗi truy vấn nhằm điều chỉnh thực thi các truy vấn trên SQL Server. Trong các phiên bản trước của SQL Server 2005, tùy chọn duy nhất để thực thiện truy vấn là những sơ đồ văn bản hay sơ đồ thực thi bằng đồ thị đối với các truy vấn bằng tay. Trên SQL Server 2005, bạn có thể nắm bắt các sơ đồ thực thi theo hai phương pháp mới sẽ trợ giúp thêm cho bạn nhiều khả năng hơn để...

  pdf6p abcdef_43 03-11-2011 48 8   Download

 • Nhấp vào Thêm thiết lập nhiều tài khoản cho các profile Database Mail cho phép chuyển đổi dự phòng và tránh các điểm lỗi đơn. Hình 43-19 Thêm một tài khoản để thông tin Database Mail.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 29 8   Download

 • Profiler Sơ đồ thực thi là một trong những công cụ tốt nhất để chẩn đoán các lỗi truy vấn nhằm điều chỉnh thực thi các truy vấn trên SQL Server. Trong các phiên bản trước của SQL Server 2005, tùy chọn duy nhất để thực thiện truy vấn là những sơ đồ văn bản hay sơ đồ thực thi bằng đồ thị đối với các truy vấn bằng tay. Trên SQL Server 2005, bạn có thể nắm bắt các sơ đồ thực thi theo hai phương pháp mới sẽ trợ giúp thêm cho bạn nhiều khả năng hơn để...

  pdf5p balanghuyen 11-01-2010 204 116   Download

 • SQL Server MVP Deep Dives is organized into five parts: Design and Architecture, Development, Administration, Performance Tuning and Optimization, and Business Intelligence. Within each part, you'll find a collection of brilliantly concise and focused chapters that take on key topics like mobile data strategies, Dynamic Management Views, or query performance. The range of subjects covered is comprehensive, from database design tips to data profiling strategies for BI.

  pdf863p suthebeo 17-07-2012 36 14   Download

 • PowerDesigner là môi trường mô hình hóa tổng thể doanh nghiệp dưới dạng đồ họa và dễ dàng sử dụng. Nó cung cấp:  Việc mô hình hóa được tích hợp thông qua các phương pháp và các ký hiệu chuẩn. o Data (E/R, Merise) o Business (BPMN, BPEL, ebXML) o Application (UML) Phát sinh code tự động thông qua các template có thể tùy chỉnh được o SQL (with more than 50 supported DBMSs) o Java o .NET

  pdf22p khanh101613 19-06-2013 46 8   Download

 • Quản trị mạng – Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cấu hình router và tường lửa cũng như NAT, đây là những kiến thức được yêu cầu trong bài kiểm tra 70-642 về Windows Server 2008 của Microsoft. Các thuật ngữ các bạn cần hiểu: Router Metric Hop Static routes Dynamic routes Router Information Protocol (RIP) Split-horizon Open Shortest Path First (OSPF) Firewall Stateful firewall Windows Firewall Windows Firewall with Advanced Security Usage profile Network address translation (NAT)...

  pdf11p abcdef_46 06-11-2011 33 5   Download

 • Sự khác biệt giữa các Mail Server Mail Server SQL và SQL Agent là gì? 20. Bối cảnh an ninh của SQL Agent Mail Server là gì? 21. Làm thế nào để bạn gửi quảng cáo đặc biệt e-mail? 22. SQL Server Profiler là gì và những gì bạn có thể làm gì với nó? 23. Làm thế nào để bạn xem một kế hoạch thực hiện ước tính cho một truy vấn? 24.

  pdf41p kimku3 31-10-2011 25 4   Download

 • Quản Trị Mạng - Là một chuyên gia tư vấn IT, chắc hẳn bạn sẽ phải truy cập vào nhiều hòm thư trên các Exchange Servers từ xa khác nhau. Trong phiên bản trước của Outlook, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải sử dụng các profile outlook khác nhau hay sử dụng Outlook Web App (OWA) khiến việc copy dữ liệu giữa các hòm thư trở nên khó khăn hơn hoặc truy cập vào thông tin chi tiết từ tất cả các server. Điều này cũng rất đúng đối với những ai làm việc cho 2 công ty...

  pdf7p abcdef_46 05-11-2011 33 4   Download

 • WML 2 được dựa trên 1.x WML và XHTML Mobile Profile, nhưng nó không phải là triển khai rộng rãi. XHTML Mobile Profile là dựa trên XHTML cơ bản, và một số trình duyệt làm cho nó - chủ yếu. XHTML Basic, CSS, triển khai rộng rãi. Dưới đây là tất cả các công nghệ này liên quan đến nhau.

  pdf21p myngoc3 17-09-2011 19 3   Download

 • Các câu hỏi sau đây được dùng để củng cố thông tin quan trọng được trình bày trong bài học này. Các câu hỏi cũng có sẵn trên đĩa CD đồng nếu bạn muốn xem lại chúng dưới dạng điện tử. để thực hành làm thế nào để tương quan dữ liệu giữa các Profiler và hệ thống

  pdf98p myngoc8 15-10-2011 29 3   Download

 • MySQL Administrator's Bible-P2: With special focus on the release of the next major of MySQL, this resource provides a solid framework for anyone new to MySQL or from a background database,as well as experience MySQL administrators. The high-profile author duo provides essential coverage of the fundamentals of the coverage database management, including unique approach features MySQL database engine and functions-as well as MySQL SQL queries, data and index types, stores procedure and functions, triggers and views, and transactions.

  pdf50p camry 06-08-2010 119 55   Download

 • Friends and Relationships type_plural_name, uap.name as usera_name, ubp.name as userb_name FROM relationships r, relationship_types t, profile uap, profile ubp WHERE t.ID=r.type AND uap.user_id=r.usera AND ubp.user_id=r.userb AND r.accepted={$approved}"; if( $usera != 0 ) { $sql .= " AND r.usera={$usera} "; } if( $userb != 0 ) { $sql .= " AND r.

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 51 13   Download

 • Mỗi ng−ời dùng đ−ợc gán một profile xác định giới hạn trên các tμi nguyên hệ thống mμ ng−ời đó đ−ợc phép sử dụng, gồm có: - Tổng số các phiên lμm việc có thể thiết lập - Thời gian xử lý của CPU cho: - Phiên lμm việc của ng−ời dùng đó - Yêu cầu với Oracle phát sinh từ các câu lệnh SQL - Tổng số vμo/ra logic đ−ợc phép đối với: - Phiên lμm việc của ng−ời dùng đó - Yêu cầu với Oracle phát sinh từ các câu lệnh SQL ...

  pdf12p hoa_maudo 30-08-2011 40 9   Download

 • 256. Software Build Definition template Software Build Definition template 170 specifications, configuration management to control 49 SQL connectivity rules 125 instance for SharePoint 2010 96 layer testing 206 service accounts access 202 SQL Server 94, 193 installing 226 SQL Services security provision between SharePoint and 96 team role in SharePoint install 95 staffing profile 64 Staffing section in implementation 84 Stage environment 59 and production environment 168 stakeholders 25 .

  pdf9p yukogaru12 18-11-2010 53 8   Download

 • Profiles A profile is a named set of the following password and resource limits: Password aging and expiration Password history Password complexity verification Account locking CPU time Input/output (I/O) operations Idle time Connect time Memory space (private SQL area for Shared Server only) Concurrent sessions After a profile has been created, the database administrator can assign it to each user. If resource limits are enabled, the Oracle server limits the database usage and resources to the defined profile of the user....

  ppt38p trinh02 28-01-2013 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản